Algus > Ei
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet tegeleb üksnes tarbija ja kaupleja vaheliste vaidlustega. Kahe füüsilise või kahe juriidilise isiku vahelistele vaidlustele tuleks leida lahend läbirääkimiste teel või kohtu abiga.