Dokumendiregistris on andmed dokumentide kohta, mis on loodud või saadud Tarbijakaitseameti tegevuse käigus. Registris on saabunud ja väljastatavad dokumendid, käskkirjad ja lepingud.
Leiti 142602 dokumenti1 2 3 .. 3566
Registreerimise aeg Registreerimise nr Sari Liik Pealkiri Nimi
20.11.2017 17-008943-004 6-3 Saadetav kiri Kiri ettevõtjale Oikumena OÜ
20.11.2017 17-009986-002 6-2 Vastus Vastus tarbijale I. R.
20.11.2017 17-010276-002 6-1 Saadetav kiri Puuduste kõrvaldamise nõue A.T.
20.11.2017 17-009418-003 6-1 Saadetav kiri Kiri tarbijale H.L.
20.11.2017 17-010297-002 6-5 Vastus Selgitustaotluse vastus ettevõtjale V K
20.11.2017 17-010243-004 6-1 Saabunud kiri Saabunud kiri tarbijalt A.Z.
20.11.2017 17-010301-002 6-1 Saadetav kiri Puuduste kõrvaldamise nõue A.P.
20.11.2017 17-010326-003 6-25 Saadetav kiri Teade menetluse lõpetamise kohta Arvutikeskus OÜ
20.11.2017 17-010278-002 6-1 Saadetav kiri Menetluse alustamise teade L.N
20.11.2017 17-010211-004 6-25 Saadetav kiri Teade menetluse lõpetamise kohta Triton Holding OÜ
20.11.2017 17-010333-002 6-1 Menetluse alustamise teade Kiri tarbijale Ü.M.
20.11.2017 17-010103-002 6-4 Saabunud kiri Vastus selgitusnõudele kauplejalt Rimi Eesti Food AS
20.11.2017 17-008041-011 6-4 Saadetav kiri Kiri Politsei- ja Piirivalveamet
20.11.2017 17-008041-009 6-4 Saabunud kiri Kinnituskiri Politsei- ja Piirivalveamet
16.11.2017 17-008943-003 6-3 Saabunud kiri Vastuskiri Oikumena OÜ
20.11.2017 17-010528-002 6-25 Saabunud kiri saabunud kiri kauplejalt Optimera Estonia AS
20.11.2017 17-009750-002 6-2 Vastus Selgitustaotluse vastus K.P.
20.11.2017 17-009663-005 6-4 Saadetav kiri Kiri ettevõtjale Travelpro OÜ
20.11.2017 17-010018-010 6-25 Saadetav kiri Täiendav kiri Tele2-le Tele2 Eesti AS
20.11.2017 17-010404-002 6-2 Vastus Vastus tarbijale S.A.
20.11.2017 17-010408-002 6-2 Vastus Vastus tarbijale Z.T.
20.11.2017 17-010453-002 6-2 Vastus Vastus tarbijale L.K.
20.11.2017 17-010139-002 6-2 Vastus Vastus pöördumisele V.T.
20.11.2017 17-010457-002 6-2 Vastus Vastus tarbijale K.K.
20.11.2017 17-009698-007 6-25 Saabunud kiri OÜ Interframe vastus OÜ Interframe
20.11.2017 17-004013-005 6-3 Saadetav kiri Saadetav kiri ECIGintelligence
20.11.2017 17-010016-002 6-3 Vastus Täiendavad küsimused M.K.
20.11.2017 17-010264-002 6-2 Vastus Vastus tarbijale - -
20.11.2017 17-009791-002 8-2 Vastus Vastus selgitustaotlusele K.M.
20.11.2017 17-010263-002 6-2 Vastus Vastus tarbijale M.D.
20.11.2017 17-010290-003 6-5 Vastus Vastus Ü.V.
20.11.2017 17-010187-003 6-3 Saadetav kiri Tähelepanujuhtimine OÜ Sister
20.11.2017 17-010188-004 6-2 Saadetav kiri Menetluse lõpetamise teade J.J
20.11.2017 17-010188-003 6-2 Saabunud kiri Vastus J.J
20.11.2017 17-010188-002 6-2 Saadetav kiri Nõusoleku küsimine J.J
20.11.2017 17-010330-003 6-2 Saabunud kiri Vastus K.K
20.11.2017 17-010388-002 6-2 Vastus Vastus E.L.
20.11.2017 17-010135-003 6-2 Vastus Vastus pöördumisele S.-.
20.11.2017 17-010548-001 6-1 Avaldus Probleem kaubaga E.N.
20.11.2017 17-010175-002 6-2 Vastus Vastuskiri M.