Tarbijavaidluste komisjoni otsused

Ettevõtted, kes ei täida tarbijavaidluste komisjoni otsuseid...
Leiti 1687 otsust1 2 3 .. 43
Otsuse kuupäev Otsuse nr Pealkiri Otsus Lahenduse liik Failid
17.11.2017 6-1/17-007859-012 AS Kesko Senukai Estonia: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-117-007859.pdf
www.k-rauta.ee, sidevahendi abil sõlmitud leping, kodumasinad, ostu-müügileping, lepingust taganemine, oluline lepingurikkumine, kasutusjuhend, tavapärane kasutusviis
Tarbija tellis e-poest vee- ja tolmuimeja. Toote kasutamisel ilmnes puudus ning tarbija avaldas soovi lepingust taganemiseks. Kaupleja tuvastas, et asjal ilmnenud puudus (kõrge müratase)on põhjustatud tarbija tegevusest toote kasutamisel ning keeldus tarbija nõude rahuldamisest. Komisjon asus seisukohale, et puudub oluline lepingurikkumine, mis annaks aluse lepingust taganemiseks. Komisjon juhtis tähelepanu asjaolule, et tarbija on vastutav tagastamisele kuuluva asja halvenemise eest tulenevalt, mis tekkis tarbija poolt asja kasutamisest muul viisil kui on vaja asja olemuse, omaduste ja toimimises veendumuseks. VÕS § 116 lg 1, VÕS § 208 lg 1, VÕS § 217 lg 1, VÕS § 56 2 lg 4
14.11.2017 6-1/17-008089-016 Ristmik Mustamäe OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-008089-508-17.pdf
Märksõnad: Lepingust taganemine, mootorsõidukite varuosad
Generaator lõpetas kuu aega peale ostu toimimise ja kaupleja seisukoht oli, et tegemist on vale paigaldusega, kuid komisjoni arvates oli defekt tõenäoliselt juba algselt olemas.
VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 223, VÕS § 189 lg 1
14.11.2017 6-1/17-008235-015 OÜ Üksteist: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-008235-524-17.pdf
Märksõnad:Kahju hüvitamine,kasutatud auto
Autol tekkisid käigukasti probleemid, mida kaupleja üritas kõrvaldada, kuid korduvalt ebaõnnestunult, peale mida tarbija paigaldas esinduses uue käigukasti ja soovis selle maksumuse hüvitamist. Komisjoni hinnangul oleks kaupleja pidanud kasti ise juba varem asendama.
VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 223 lg 1
13.11.2017 6-1/17-008395-014 Otsus 13.11.2017 6-1-008395-507-17; City Motors AS; kasutatud auto Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 13.11.2017 6-1-008395-507-17; City Motors AS; kasutatud auto.pdf
Märksõnad: müügileping, kasutatud auto, hinna alandamine

Sisu: 14.08.2017.a. ostis tarbija 5600€ eest kauplejalt kasutatud sõiduki. Sõiduk oli kõige soodsam turul. Ostmisel näidati tarbijale dokumenti, mis tõestas, et sõiduk on kontrollitud ja tehniliselt korras. Hiljem, kui tarbija hakkas sõidukil tegema hooldust, selgus, et sõidukil on mitmeid probleeme. Tarbija pöördus hooldusest saadud pakkumisega kaupleja poole ning nõudis vigade kõrvaldamist kaupleja kulul. Kaupleja pakkus sõiduki tagasiostu. Tarbija soovis sõiduki vigade kõrvaldamist kaupleja kulul summas 1777,28€. Kaupleja suhtle tarbijaga e-posti teel ja pakkus mitu korda võimalust auto tagastada. Kuna klient oli teinud ka kulutusi nootoririhma vahetusesk, pakuti tarbijale ka elle kulu hüvitamist summas 417,32€. Kaupleja ei olnud nõud vigade kõrvaldamist hüvitama. Tarbija selgitas, et auto ei olnud sellises olukorras nagu lubatud. Kauba tagastus tarbijale ei sobi. Kaupleja selgitas, et auto oli väsinud nii seest kui väljast ning auto hind tehti oluliselt soodsamaks nende puuduste tõttu. Komisjon tegi pooltele ettepaneku kompromissi sõlmimiseks, mille kohaselt kaupleja vähendaks sõiduki ostuhinda 417,32€. Tarbija leidis, et pole võimalik kompromissi sõlmida. Komisjon jättis tarbija avalduse rahuldamata.
VÕS § 3 p 1, § 100, § 217 lg 1, § 217 lg 2 p 1, § 218 lg 1, § 218 lg 2, § 218 lg 4
09.11.2017 6-1/17-006532-009 AS TKM King: Kohustuse täitmine asja asendamisega/lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-006532-495-17.pdf
Märksõnad: ostu-müügileping, jalanõud, kirjeldustele mittevastavus, kaupleja tõendamiskohustus, kvaliteet, lepingu täitmisest keeldumine, puudustega toode, tootmisdefekt
Vaidluse asjaolude kohaselt ostis tarbija kauplejalt jalanõud. Jalanõudel ilmnes puudus ning tarbija pöördus kaupleja poole lepingu täitmise nõudega (asja asendamine). Alternatiivselt soovis tarbija lepingust taganeda. Kaupleja jättis pretensiooni rahuldamata põhjendusega, et tegemist ei ole tootmisdefektiga ja tarbija on jalanõusid ise parandanud. Komisjon tuvastas, et ostust on möödas vähem kui 6 kuud, millest tulenevalt lasub tõendamiskohustus kauplejal. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja poolt esitatud eksperdi arvamus on üldsõnaline ning ei sisalda eksperdi järeldust konkreetse jalatsi kahjustuse tekkimise asjaolude osas. Kaupleja ei ole ka vastuses tarbija kaebusele andnud põhjendatud ja sisulist hinnangut tarbija osundatud jalatsite puuduse kohta. Komisjon pidas põhjendatuks ja usaldusväärseks komisjoni istungil osalenud eksperdi järeldust, et tegemist on tootmisdefektiga. VÕS 217 lg 1, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 222 lg 1, VÕS § 223 lg 1, VÕS § 189 lg 1
09.11.2017 6-1/17-008083-014 Puhas Kuld OÜ: tasunõude puudumise tuvastamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-008083-480-17.pdf
Märksõnad: kohustuste puudumise tuvastamine, teenuse osutamine, mööbli paigaldamine, hind, tasunõue
Tarbija tellis köögimööbli koos paigaldusega Kasesalu OÜ-lt. Hinnapakkumisel olid muu hulgas märked "Kapid detailidena" ja "Paigaldus eraldi kokkuleppel". Paigaldus toimus septembris 2016. Märtsis 2017 esitas Puhas Kuld OÜ tarbijale arve mööbli paigalduse eest.Tarbija eeldas, et mööbli paigaldus on lisatud toote hindadesse ning hinnapakkumisel märge PAIGALDUS ERALDI KOKKULEPPEL tähendab paigalduse aja kokku leppimises. Komisjoni hinnangul saab pakkumusele kantud märkustest mõistlikult järeldada, et kõik paigaldamisega seonduvad küsimused tuleb eraldi läbi rääkida ja kokku leppida. Mõnetine ebaselgus teenuse osutajas ei oma kõnealusel juhul määravat tähendust, kuivõrd töövõtjal ei lasu kohustus kõiki eeldatava tulemuseni viivaid töid ise teha ja tulenevalt seadusest puudub tarbijal alus eeldada, et kauplejal tasunõue üldse puudub.Komisjon juhib kaupleja tähelepanu, et teenuse pakkumisel tuleb avaldada teenuse osutaja ärinimi ja anda lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalikku teavet.
VÕS § 7, VÕS § 9, VÕS § 635 lg 1, VÕS § 635 lg 3, VÕS § 637 lg 1
08.11.2017 6-1/17-008063-010 AS Fifaa: lepingu täitmine/lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-008063-497-17.pdf
Märksõnad: ostu-müügileping, jalanõud, kirjeldustele mittevastavus, kvaliteet, taganemisavaldus, tarbija tõendamiskohustus
Vaidluse asjaolude kohaselt ostis tarbija kauplejalt jalanõud. Tarbija leidis, et talle üle antud asi ei vastanud kvaliteedi osas lepingutingimustele, mistõttu nõudis ta asja asendamist ning sellest keeldumise korral avaldas soovi lepingust taganemiseks. Kaupleja asus seisukohale, et tegemist on ekspluatatsioonidefektiga, mille eest ta ei vastuta. Komisjon juhib tähelepanu asjaolule, et kumbki pool peab oma väiteid tõendama. Antud juhul on kaupleja seda teinud, kuid tarbija mitte. Komisjon selgitab, et defekti ilmnemisest tuleb koheselt lõpetada asja kasutamine ja pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul kaupleja poole. Komisjon asus seisukohale, et kuna tarbija on jalanõusid pärast defekti ilmnemast edasi kandnud, siis eksperdi arvamuse kohaselt ei ole võimalik kindlaks teha kas defekti algseks põhjuseks on tootmisdefekt või tarbija tegevusest tulenev asjaolu. VÕS § 208 lg 4, VÕS § 217 lg 1, VÕS § 101 lg 3, VÕS § 218 lg 2
08.11.2017 6-1/17-007005-010 Sportland Eesti AS: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-007005-496-17.pdf
Märksõnad: ostu-müügileping, jalanõud, kaupleja tõendamiskohustus, kirjeldustele mittevastavus, kvaliteet, lepingu täitmisest keeldumine, puudustega toode, taganemisavaldus, tootmisdefekt
Vaidluse asjaolude kohaselt ostis tarbija kauplejalt jalanõud. Jalanõudel ilmnes puudus ja tarbija esitas kauplejale pretensiooni. Kaupleja ei nõustunud asja asendama, mistõttu tarbija avaldas soovi lepingust taganemiseks. Komisjon tuvastas, et ostust on möödunud vähem kui 6 kuud, mistõttu lasub kauplejal tõendamiskoormis. Antud juhul pole kaupleja seda teinud. Komisjon palus kõnealuste jalanõude seisukorda hinnata kohalekutsutud eksperdil. Komisjon nõustus eksperdi järeldustega. Jalanõud on ette nähtud kandmiseks ning ostu sooritamisel võib tarbija mõistlikult eeldada, jalanõude tallaühendus on pealsega tugevalt kinnitatud võimaldamaks jalanõude sihtotstarbekohast kasutamist. VÕS § 208 lg 4, VÕS § 217 lg 1, VÕS § 218 lg 2 ls 2, VÕS § 101 lg 1 p 4, VÕS § 116 lg 1-2, VÕS § 223 lg 1, VÕS § 189 lg 1
08.11.2017 6-1/17-007876-010 Heinroos Music OÜ: lepingust taganemise tunnustamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-007876-499-17.pdf
Märksõnad: respekt.ee, ostu-müügileping, sidevahendi abil sõlmitud leping, taganemisavaldus, oluline lepingurikkumine
Tarbija sõlmis kauplejaga sidevahendi abil lepingu ning tarbija tasus kokkulepitud ostuhinna kauplejale. Kaupleja rikkus kokkulepitud tarnetähtaega ning ei asunud ka hiljem lepingut täitma. Komisjon tuvastas olulise lepingurikkumise, mistõttu tarbijal oli õigus lepingust taganeda. TKS § 48 lg 6, VÕS § 208 lg 1,4, VÕS § 52, VÕS § 56 lg 1, VÕS § 56 lg 1 1, VÕS § 76 lg 1, VÕS § 82 lg 2, VÕS § 209, VÕS § 100, VÕS § 101 lg 1 p 4, VÕS § 116 lg 1,2 p 1,4, VÕS § 189 lg 1
08.11.2017 6-1/17-007768-006 Solar Eclipse OÜ: lepingust taganemise tunnustamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-007768-500-17.pdf
Märksõnad: ostu-müügileping, oluline lepingu rikkumine, taganemisavaldus
Poolte vahel oli sõlmitud müügileping, mille esemeks oli rulookardinad. Lepingust taganemise põhjusena tugines tarbija lepingu rikkumisele - kaupleja jättis tellimuse tähtaegselt täitmata. Komisjon luges tõendatuks, et poolte vahel oli sõlmitud leping ning asjaolu, et tarbija tasus kauplejale kokkulepitud ettemaksu. Komisjon tuvastas olulise lepingurikkumise, mistõttu tarbijal oli õigus lepingust taganeda. TKS § 48 lg 6, VÕS § 208 lg 1,4, VÕS § 52, VÕS § 76 lg 1,3, VÕS § 82 lg 2, VÕS § 209, VÕS § 100, VÕS § 101 lg 1 p 4, VÕS § 116 lg 1,2 p 1,4, VÕS § 189 lg 1
08.11.2017 6-1/17-007812-010 Antista AS: teenustasu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-007812-479-17.pdf
Märksõnad: Kasutusjuhend, teenustasu, elektroonika, seadistamine
Tarbija ei saanud ostetud mängukonsooli otstarbekohaselt kasutada, kuna kaubale oli lisatud üksnes riistvara ühendamist illustreeriv juhend. Kaupleja nõustus konsooli seadistama eraldi tasu eest. Komisjoni hinnangul ei ole seadistamast vajavate elektrooniliste seadmete müügi korral piisav üksnes riistvaraliste ühenduste kohta juhiste andmine, kuivõrd ühenduste loomine ei taga veel seadme otstarbekohast kasutamist. Kui kaupleja võtab müüki ilma eestikeelsete kasutusjuhenditeta tooteid, võtab ta endale vastutuse dokumentatsiooni mittevastavuse eest. Olukorras, kus kaupleja on andnud seadistamast vajava toote tarbijale üle ilma vastavate juhisteta, pidanuks kaupleja tarbija palvel, lähtudes hea usu ja mõistlikkuse põhimõtetest, toote seadistama ilma tasu nõudmata.
TKS § 4 lg 3, TKS § 6, VÕS § 217 lg 1, VÕS § 218, VÕS § 222 lg 4
08.11.2017 6-1/17-007935-012 Krati Kaubanduse OÜ: lepingust taganemise tunnustamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-007935-501-17.pdf
Märksõnad: sidevahendi abil sõlmitud leping, taganemisavaldus
Pooltevaheline vaidlus taandus küsimusele, kas leping on sõlmitud sidevahendi abil või mitte. Sellele tuginevalt oli küsimuse all asjaolu, kas antud lepingulisele suhtele laieneb 14-päevane lepingust taganemise õigus põhjust avaldamata. Komisjoni hinnangul ei sõlminud pooled sõiduki kasutatud varuosa müügilepingu sidevahendi abil VÕS-i tähenduses. Päringu teostamine ei ole käsitletav tahteavaldusena konkreetse lepingu sõlmimiseks, mis toonuks kaasa lepingu sõlmimise kohustust. Komisjon rõhutas, et lepingu sõlmimine eeldab pooltevahelist selget kokkulepet VÕS-i tähenduses, sh kokku leppimist olulistes lepingutingimustes. Antud juhul oli tarbijal võimalik ettevõttes kohapeal tutvuda kaubaga. Komisjon selgitas, et seaduse mõtte kohaselt on sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemise üldine võimalus antud ostjale siiski vaid seetõttu, et ostjal puudub võimalus enne ostu sooritamist (lepingu sõlmimist) ostetud asjaga vahetult tutvuda. VÕS § 208 lg 1, 4, VÕS § 52, VÕS § 56 lg 1, VÕS § 9
08.11.2017 6-1/17-006313-006 Fokihegy Pilsudskiego OÜ: teenustasu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-006313-490-17.pdf
Märksõnad: spordiklubid, teenused, leping, lepingust taganemine, teenustasu tagastamine, oluline lepingurikkumine, rikkumise heastamine, kohustuse üleminek, ettemaks
Vaidluse asjaolude kohaselt sõlmisid pooled teenuse osutamise lepingu, millega kaupleja võttis endale kohustuse võimaldada tarbijal 12 kuu kestel spordiklubi teenuseid. Tarbija tasus teenuse eest ettemaksuna. Kaupleja teatas tarbijale spordiklubi sulgemisest ning võimalusest kasutada sarnast teenust teises spordiklubis. Tarbija taganes lepingust ning nõudis teenustasu proportsionaalset tagastamist. Komisjon asus seisukohale, et tellija eesmärk jäi olulises osas saavutamata, millest lähtuvalt tuleb kaupleja lepingu rikkumist pidada oluliseks. Komisjon pidas vajalikuks selgitada, et kaupleja osundatud võimalus saada sarnast teenust teiselt äriühingult, ei ole hinnatav rikkumise heastamisena. Komisjon rõhutas, et kohustus läheb üle üksnes võlausaldaja nõusolekul. Samuti juhtis komisjon tähelepanu asjaolule, et tarbijalt võib ettemaksuna nõuda kuni pool tasust, st suuremas osas ettemaksu tasumise kohustust sisaldav tingimus on tühine. VÕS § 3 p 1, VÕS § 635, VÕS § 76, VÕS § 100, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 107, VÕS § 175 lg 2, VÕS § 189
08.11.2017 6-1/17-006554-011 Iustus OÜ: hinna alandamine ja viivisenõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-006554-481-17.pdf
Märksõnad: õigusabiteenus, käsundusleping, hoolsuskohustus
Tarbija ja Kaupleja sõlmisid õigusabiteenuse lepingu, milles Kaupleja rikkus käsunduslepingust tulenevat hoolsuskohustust ja tarbija teavitamiskohustust. Käsundisaaja peab küll järgima käsundiandja juhiseid, kuid peab käsundiandjat teavitama (selgitama käsundianjdale) võimalikke käsundi täitmisega kaasnevaid riske, kui käsundiandja juhiste täitmine võib kaasa tuua ebasoodsa tagajärje. Samuti eeldatakse õigusabiteenust osutavalt käsundiandjalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 432 sisu tundmist, so hagist loobumise tagajärgi, selgitades käsundiandjale selle tagajärgi.
VÕS § 3 p 1; § 619; § 620; § 621; § 624
08.11.2017 6-1/17-007568-009 He Si Disain OÜ: teenustasu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-007568-478-17.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, õmblustöö kvaliteet
Komisjon märgib, et vastuoluliste tõendamata selgituste korral (sõna sõna vastu olukorras) kuulub nõue rahuldamisele üksnes juhul, kui nõude esitaja argumendid on ülekaalukalt veenvad.
07.11.2017 6-1/17-008141-012 Antista AS: Lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-008141-503-17.pdf
Märksõnad: Kohustuse täitmine, toote asendamine, pesukuivati
Kuivatit parandati neljal korral ja kaupleja hinnangul tegemist siiski toimiva seadmega, sest viimasel korral vigu ei tuvastatud kuid tarbija esitas omapoolse ekspertiisiakti, mille kohaselt on soojuspump rikkega. Komisjon asus seisukohale, et tarbijal on mõistlik alus eeldada, et kuivati täidab oma eesmärki ja kaupleja on tarbijale üle andnud lepingutingimustele mittevastava asja. Tarbijal on õigus nõuda ka ekspertiisikulude hüvitamist.
VÕS § 218 lg 2, VÕS § 217 lg 6, VÕS § 222, VÕS § 128 lg 3
06.11.2017 6-1/17-006166-017 OÜ Eesti Optik: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-006166-438-17.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, müügileping, mittevastavus, puudus, lepingutingimuste rikkumine
Tarbija soovis taganeda prillide valmistamiseks sõlmitud müügilepingust, kuna tarbija hinnangul ei näinud ta tellitud prillidega. Prillid tellis ta olemasoleva retsepti alusel ning Kauplejalt nägemisteravuse kontrolli ei soovinud. Kauplejal ei olnud võimalik hilisemalt valmistatud prillide vastavust varasemale retseptile kontrollida. Taganemise avalduse esitamise ajaks tarbijal retsepti säilinud ei olnud. Valmistatud prillid vastasid tellimislehel toodud andmetele ning tellimislehe kinnitas ka tarbija. Komisjon lepingust taganemise alust ja lepingutingimustele mittevastamist või muud rikkumist ei tuvastanud.
VÕS § 217 lg 1, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 223 lg 1, VÕS § 223 lg 2
03.11.2017 6-1/17-008237-013 SPA Sanitaartehnika OÜ: Lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-008237-505-17.pdf
Märksõnad: Lepingust taganemine, ekspluatatsioon, toote asendamine
Tarbija ostis 30.10.2014 wc-poti ja wc-poti istme (prill-laua). Koheselt ilmnesid probleemid prill-laua vaikselt sulgumisega, kaupleja asendas prill-laua veebruaris 2016. Tarbija esitas 25.05.2017 pretensiooni, et prill-laud ei toimi ikka nagu vaja, kaupleja hüvitas tarbijale prill-laua maksumuse. Tarbija hinnangul oli tegemist komplektse tootega ning ta soovis ka poti ostuhinna hüvitamist. Komisjon leidis, et kuivõrd tarbija viimase pretensiooni esitamisel kauplejale oli asja üleandmisest möödunud rohkem kui kaks aastat, oli seaduses sätestatud pretensiooni esitamise tähtaeg möödas, mistõttu tarbijal puudub alus nõude esitamiseks.
VÕS § 218 lg 2
01.11.2017 6-1/17-007102-009 Quadro Design Aknad OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-007102-445-17.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, müügileping, lepingutingimustele vastavus.
Tarbija tellis kauplejalt aknad ja sõlmis vastava müügilepingu. Akende vastuvõtmisel märkas tellija akendel defekte ja kahjustusi ning soovis lepingust taganeda. Kaupleja ei olnud nõus kaupa nõuetele vastavusse viima ega nõustunud ka taganemisega. VÕS § 217 lg 1, VÕS § 189
31.10.2017 6-1/17-007790-011 Neolund OÜ; töö parandamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-007790-488-17.pdf
Märksõnad: välisuks, paigaldus, töövõtuleping, töö kvaliteet, parandamine
Tarbija tellis kauplejalt ukse koos paigaldusega. Ukse paigaldamisel jättis kaupleja üleliigse montaaživahu eemaldamata, ei paigaldanud lävepakku ning ei andnud üle lubatud arvu ukse võtmeid. Komisjoni hinnangul on kauplejal kohustus eemaldada üleliigne montaaživaht, kuid lävepaku paigaldamise kohustuse ja võtmete üle andmata jätmise kohta tõendid puuduvad.
VÕS § 635 lg 1, lg 4, § 641 lg 1, § 642 lg 2
30.10.2017 6-1/17-007688-014 ARUTECH PARIMAD AKNAD OÜ: kahju hüvitamine ja viivise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-007688-489-17.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, viivitusintress
Vaidluse asjaolude kohaselt sõlmisid pooled lepingu, mille objektiks oli PVC akende valmistamine ning paigaldamine. Poolte vahel tekkis õiguslik vaidlus viivise osas. Tarbija arvestuse kohaselt oli kaupleja viivituses 38 päeva ja kaupleja arvestuse kohaselt 3 päeva. Komisjon tuvastas, et kaupleja oli viivituses lepingulise kohustuse täitmisega 33 päeva. Komisjon lähtus viivise arvestamisel lepingus sätestatud piirmäärast. VÕS § 635 lg 1,4, VÕS § 641 lg 1, VÕS § 642 lg 2, VÕS § 115 lg 1, VÕS § 76 lg 1, VÕS § 29 lg 4
30.10.2017 6-1/17-006925-018 Optimera Estonia AS: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-006925-483-17.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine, tõendamine
Vaidluse asjaolude kohaselt ostis tarbija kauplejalt tapeedi ja tapeediliimi. Tapeedi paigaldamise teostas kolmas isik kauplejalt saadud juhendi järgi. Tulemus tarbijat ei rahuldanud, kuivõrd tapeedi alt lõid välja pahtelduskohad. Tarbija ei heida kauplejale ette asjaolu, et tapeet ja tapeediliim olid defektsed, vaid asjaolu, et juhendis puudus eestikeelne info. Kaupleja hinnangul ei olnud tapeedi paigaldamiseks tehtavad eeltööd piisavad. Komisjon luges tõendatuks, et tapeeditav pind ei olnud eelnevalt nõuetekohaselt ette valmistatud. Nimetatust tulenevalt ei leidnud tõendamist asjaolu, et kahju tekkis kaupleja süü tõttu. Tarbija saab tapeedi paigaldamisest tekkinud kahju hüvitamise nõude esitada kolmanda isiku (paigaldaja) vastu. Eeltoodust tulenevalt jättis komisjon tarbija avalduse rahuldamata. VÕS § 208 lg 1, VÕS § 218 lg 1,2,4, VÕS § 217 lg 1, VÕS § 115, VÕS § 127 lg 1,4
20.10.2017 6-1/17-002073-014 Telia Eesti AS: müügilepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav otsus 6-1-002073-471-17.pdf
Märksõnad: Mobiiltelefon, mehaaniline vigastus, vea fikseerimine kauplejale üleandmisel
Tarbija pöördus kaupleja poole ostetud telefonil ilmnenud puudusega. Telefoni kauplejale üleandmisel mehaanilisi vigastusi ei tuvastatud, hilisemal ülevaatusel hooldustöökojas aga tuvastati mehaaniline vigastus ja mõra ekraanil. Tarbija väitel enne kauplejale üleandmist selliseid vigastusi telefonil ei olnud ning tarbija soovis asja tasuta parandamist. Komisjoni hinnangul ei ole puuduse tekkimine pärast kauplejale üleandmist tõendatud ning tarbijal ei ole õigust nõuda mehaanilise vigastuse tasuta parandamist.
VÕS § 217 lg 1, § 218 lg 1, § 222 lg 1
20.10.2017 6-1/17-007709-012 Solar Eclipse OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-007709-474-17.pdf
Märksõnad: E-kauplus, rulood, kardinad, kaup üle andmata, lepingust taganemine.
Tarbija tellis e-kaupluse rulood.com kaudu rulood ning tasus kauba eest ettemaksu. kaupa aga tarbijale üle ei antud ka täiendava tähtaja jooksul ning tarbija soovis lepingust taganeda. Kaupleja ei tagastanud tarbijale raha. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus taganeda ja saada kauba eest tasutaud raha tagasi.
VÕS § 116 lg 1 ja 2, § 218 lg 4
20.10.2017 6-1/17-007561-011 Solar Eclipse OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-007561-475-17.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, rulood, kardinad, tellimus täitmata, lepingust taganemine
Tarbija tellis e-kauplusest rulood.com kolm rulood ja tasus ettemaksu. Kaupa tähtaegselt üle ei antud ning täiendava tähtaja möödudes tarbija taganes lepingust, kuid kaupleja raha ei tagastanud. Komisjoni hinnangul oli tarbijal õigus lepingust taganeda ning kaupleja on kohustatud tarbija kauba eest tasutud raha tagastama.
VÕS § 116 lg 1 ja 2, § 208 lg 4
20.10.2017 6-1/17-007027-011 Telia Eesti AS: Kohustuse puudumise tuvastamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-007027-477-17.pdf
Märksõnad: nõude tühistamine, perioodiline sisuteenus, sideteenus, tüüptingimused
Tarbija vaidlustas sideoperaatori poolt perioodilise sisuteenuse osutamise eest esitatavad arved. Tarbija liitus perioodilise sisuteenusega Fun2cell vastaval veebilehel sisestades vajalikud liitumisandmed. Vastavalt liitumistingimustele lepingu sõlmimisel ja teenuse kasutamisel on vastutav teenusepakkuja, mitte sideoperaator. Sideteenuse osutajaks olev Kaupleja ei vastuta perioodilise sisuteenuse eest. Asjaolu, et tarbija võimaldas telefoni kasutada alaealisel lapsel ei muuda eeltoodud seisukohti. Küll on sideteenuse osutamise eest esitataval arvel põhjendatud näidata, millist sisuteenust, millises mahus ja kellelt on tarbija ostnud.
ESS § 91
18.10.2017 6-1/17-006930-013 Tez Tour OÜ: Tasu tagasinõudmine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-006930-467-17.pdf
Märksõnad: Pakettreis, majutus, hind, teave
Tarbija ei tutvunud pakettreisilepingu sõlmimisel hotelli kodulehel avaldatud teabega, kuna kaupleja esindaja selgitas talle lepingu sõlmimise ajal vajalikke tingimusi. Hotelli kirjelduses on avaldatud, et voodite osas on valik, tarbija vastavat teavet ei saanud. Komisjon leidis, et kaupleja rikkus tarbija põhiõigust, jättes tarbijale edastamata vajaliku teabe teadliku valiku tegemiseks.
VÕS § 866, VÕS § 867, VÕS § 877 lg 1, TKS § 3 p 2
18.10.2017 6-1/17-007780-009 Värska Sanatoorium AS: Kohustuse puudumise tuvastamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-007780-468-17.pdf
Märksõnad: Kohustuse puudumise tuvastamine, leppetrahv, majutus
Pooled sõlmisid majutusteenuse osutamise lepingu, milles leppisid muu hulgas kokku tellimise ja tühistamise tingimustes, sh leppetrahvis juhul, kui majutust ei kasutata või hilinetakse annulleerimisega. Tarbija tugines asjaolule, et broneeringu tühistamise kuupäeval puudus tellimuse annulleerimise nupp, kuid tarbija ei ole tõendanud broneeringu tühistamise tegemist ega annulleerimise nupu puudumist. Broneeringu info puudumine e-poe booking.com keskkonnas ei tõenda broneeringu tühistamist.
18.10.2017 6-1/16-007325-016 Tele2 Eesti AS: Kohustuse puudumise tuvastamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-007325-472-17.pdf
Märksõnad: Kohustuste puudumise tuvastamine, võlg
Tarbijal oli kauplejaga sõlmitud leping internetiteenuse kasutamiseks. Tarbija kasutas interneti lisamahu tellimise võimalust, kuid ei tasunud teenuse eest kokkulepitud ulatuses. Tarbija palus tuvastada temal kaupleja ees võla puudumist. Komisjon leidis, et ei saa ilma arvete maksmise tõenditeta võla puudumist tuvastada. Kui tarbija leiab, et on kaupleja arved täies ulatuses tasunud, peab tarbija tõendama arvete tasumist.
VÕS § 76 lg 1, VÕS § 91 lg-d 1 ja 3
18.10.2017 6-1/17-007615-009 Solar Eclipse OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-007615-473-17.pdf
Märksõnad: sidevahendi abil sõlmitud müügileping, taganemisavaldus, oluline lepingu rikkumine, tähtaeg
Tarbija tellis sidevahendi abil kaupa ning tasus selle eest ettemaksu. Kaupleja ei tarninud kaupa kokkulepitud ajaks ega ka täiendavalt lubatud tähtajaks. Tarbija taganes lepingust ning soovis ettemaksu tagastamist. Komisjon leidis, et Kaupleja on lepingut oluliselt rikkunud ning Tarbija poolt oli esitatud kehtiv taganemisavaldus, mistõttu kuulub Tarbija nõue rahuldamisele ja Kauplejal tuleb ettemaksu summa Tarbijale tagastada.
VÕS § 116 lg 1 ja lg 2 p 5
17.10.2017 6-1/17-007872-007 Koduvõlurid OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 17.10.2017 6-1-007872-476-17.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, lepingust taganemine
Tarbija tellis läbi Facebook´i kampaania kauplejalt 2 T-särtki. Tarbija on korduvalt pöördunud kaupleja poole järelepärimisega, millal tellitud särgid võiksid temani jõuda. Kaupleja ei ole tarbijale tellitud särke saatnud ega ostusummat tagastanud.
Komisjoni hinnangul on tegemist lepingu olulise rikkumisega, kuna esineb lepingust taganemise aluseks olev kaupleja oluline lepingu rikkumine ning tarbija on teinud nõuetekohase taganemisavalduse.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 116 lg 1 ja lg 2 p 5
17.10.2017 6-1/17-007856-008 Kodutehnika Grupp OÜ: Lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-007856-477-17.pdf
Märksõnad: kodumasinad, sidevahendi abil sõlmitud leping, lepingust taganemine, toote tagastamine, toote eripärasus
Tarbija kasutas külmikut kaks päeva, enne kui veendus, et külmiku ventilaatori poolt tekitatav heli on tarbija jaoks väljakannatamatu. Komisjoni hinnangul sihtotstarbelisel kasutamisel kahe päevaga külmiku väärtus ei vähene. Kaupleja ei ole tõendanud, et tarbija oleks külmikut kahjustanud.
VÕS § 52 lg-d 1 ja 2, VÕS § 56 lg 1, VÕS § 56 1 lg 1, VÕS § 56 2 lg-d 1, 3 ja 4
17.10.2017 6-1/17-007389-009 Toru SOS OÜ: Kohustuse puudumise tuvastamine, lepingust taganemine, kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-007389-493-17.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, puudustega teenus, ettemaks, kohustuse puudumise tuvastamine, lepingust taganemine, kahju hüvitamine
Töövõtja kannab juhusliku hävimise ja kahjustumise riisikot kuni töö valmimiseni. Kaupleja tasunõue muutub sissenõutavaks töö valmimisest. Kaupleja ei viinud töövõtulepingut oluliselt rikkudes tööd lõpuni.
VÕS § 635 lg 4, VÕS § 641 lg-d 1 ja 2, VÕS § 189 lg 1, VÕS § 637 lg 3, VÕS § 640 lg 2, VÕS § 127 lg 1, VÕS § 132 lg 1
16.10.2017 6-1/17-005362-008 Nutri Kaubandus OÜ: kohustuse täitmise nõue Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 16.10.2017 6-1-005362-465-17.pdf
Märksõnad: kohustuse täitmise nõue, toote tagastamine
Tarbija osales Milupa kampaania loosis ja võitis laste turvatooli. Turvatooli kasutama hakates selgus, et puudub IsoFix turvaalus, mille tõttu ei ole võimalik turvatooli kasutada. Kaupleja saatis Tarbijale turvaaluse, mida kasutama hakates selgus, et turvatool ei istu kindlalt alusele, mistõttu ei ole võimalik seda autos kasutada.
Komisjoni hinnangul ei moodusta turvatool ja Isofox turvaalus ühtset komplekti, vaid on kaubanduses ostetavad eraldi. Turvaalus ei ole turvatooli päraldis TsÜS § 57 järgi, vaid on iseseisev asi. Tarbija ja kaupleja vahel sõlmitud müügilepingu kohaselt oli kaubandusliku loterii võiduks välja reklaamitud aga üksnes turvatool.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 217 lg 1, VÕS § 259 lg 1, VÕS § 264 lg 2, TsÜS § 57
16.10.2017 6-1/17-007115-017 Silberauto Eesti AS: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-007115-486-17.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine, põhjuslik seos, tõendamine
Tarbija sõidukil tuvastati remondijärgselt täiendavaid puudusi, mida tarbija seostas kaupleja algse ebakvaliteetse remonditööga. Tarbija kandis puuduste kõrvaldamiseks lisakulutusi. Tarbija nõue täiendavaks sillakontrolliks, velgede ja laagrite asendamiseks ei ole vahetus seoses kaupleja poolt varasemalt tehtud sõiduki remondiga. Kaupleja on tõendanud, et esialgne remont teostati nõuetekohaselt. Tarbija kulutused ja väidetavalt tekkinud kahju ei ole põhjuslikus seoses kaupleja tegevusega ning sellist seost ei ole tõendatud. VÕS § 127 lg 4
13.10.2017 6-1/17-007587-017 OÜ Saare Matkad: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-007587-488-17.pdf
Märksõnad: Lepingueelne teave, lepingutingimustele mittevastavus, tolmuimeja, lepingust taganemine
Tarbija ostetud tolmuimeja ei imenud korralikult liivaterasid jms mustust, kaupleja selgitas, et toode on mõeldud kerge olmetolmu koristamiseks. Tarbija hinnangul aga ei võinud selliseid omadusi tolmuimeja kirjeldusest ja ostueelsest teabest järelda. Komisjoni hinnangul ei vasta toode lepingutingimustele ning ei ole sellise kvaliteediga, mida tarbija võis lepingueelsele teabele tuginedes mõistlikult eeldada ning tarbijal on õigus lepingust taganeda ja saada tagasi kogu tolmuimeja eest tasutud ostusumma.
VÕS § 116 lg 1 ja lg 2 p 1, § 188 lg 1, § 217 lg 2 p 6
12.10.2017 6-1/17-006723-009 OÜ Reform Financial: nõude puudumise tuvastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1- 006723-450-17.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, siduva eelarvega leping, tüüptingimused, arve, ettemaks, nõude puudumise tuvastamine
Vaidluse asjaolude kohaselt sõlmisid pooled töövõtulepingu. Tarbija tasus kauplejale kokkulepitud summas arve. Poolte vahel tekkis vaidlus tulenevalt asjaolust, et kaupleja esitas tarbijale muudetud tüüptingimuste alusel täiendava arve. Tarbija palus komisjonil tuvastada nõude puudumine. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja nõudis 100% ettemaksu, seega oli lepingu hind fikseeritud. Lepingus puudus kokkulepe selle kohta, et hind võib mingil tingimusel suureneda. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja nõue lepingu hinna suurendamiseks on alusetu. Komisjon selgitas, et vastavalt kaupleja poolt kasutatud tüüptingimustele võis kaupleja hinda muuta, kuid vastavalt tingimustele jääb varem sõlmitud kokkulepete kohta kehtima hind, mis oli tellimuse vormistamise hetkel. Komisjon tuvastas, et antud juhul oli tegemist siduva eelarvega lepinguga. Komisjon rõhutas, et ühepoolselt ei saa lepingut muuta, see muudatus ei kehti poolte lepingu suhtes, mis oli sõlmitud enne tüüptingimuste muutmist. Eeltoodust tulenevalt tuvastas komisjon tarbijal kohustuse puudumise. VÕS § 8 lg 2, VÕS § 639 lg 1
12.10.2017 6-1/17-007364-008 AllePal OÜ: nõudeõiguse puudumise tuvastamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-007364-454-17.pdf
Märksõnad: kasutatud auto, leppetrahv, osta.ee, varjatud puudus
Tarbija müüs Kaupleja oksjoniportaalis sõiduautot. Oksjoni toimumise ajal oli kõigil huvilistel võimalik autoga tutvuda, mida ostja ei kasutanud. Oksjoni portaali omanik - Kaupleja määras Tarbijale leppetrahvi varjatud puudusega sõiduki müügi eest. Komisjon märgib, et Tarbija ei ole tõendanud, et lepingurikkumine on vabandatav. Kui isikult nõutakse hüvitist või talle heidetakse ette võõrandatud asja müümist varjatud puudusega, siis vastuvaidlemiseks tuleb tal tõendada seda, et puudust ei olnud või seda, et puudus ei olnud varjatud.
VÕS § 158 lg 1, VÕS § 103 lg 1
12.10.2017 6-1/17-007011-011 Andsan Torutööd OÜ: kahju hüvitamine, lepingu täitmise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-007011-452-17.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, puudustega teenus, oluline lepingu rikkumine, kahju tekitamine, eelarve
Tarbija tellis telefoni teel boileri vahetamise, milles lepiti kokku tunni hind. Kaupleja tuli kohale ja küsis tööraha ette. Tarbija leidis, et Kaupleja küsis temalt rohkem, kui oli lepinguline kokkulepe ning muu hulgas tekitas Kaupleja tarbijale kahju boileri rikkumise näol. Komisjon leidis, et töövõtulepinguga võib kokku leppida töö eelarves, mis on töövõtjale siduv või mittesiduv. Sellise kokkuleppe puudumisel eeldatakse, et eelarve on siduv. Kaupleja ei viinud tööd nõuetega vastavusse ja põhjustas tarbijale märkimisväärseid ebamugavusi ja tekitas kahju.
VÕS § 639 lg 1; VÕS § 127 lg 1 ja 6; VÕS 647 lg 1 ja 2
12.10.2017 6-1/17-006680-010 Saksaveski Majand OÜ: raha hüvitamise nõue Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1- 006680-455-17.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, ekspertiisi puudumine, kaupleja tõendamiskohustus, tarbija tõendamiskohustus
Vaidluse asjaolude kohaselt oli poolte vahel sõlmitud töövõtuleping, mille objektiks oli istikud koos istutusteenusega tarbija kinnistule. Poolte vahel tekkis vaidlus istutatud taimede koguse üle. Tarbija nõudis kauplejalt puuduolevate taimede eest makstud summa hüvitamist. Komisjon asus seisukohale, et pooltel on vaidlus töö vastavuse üle, kuid tõendid ja väited on vastuolulised ja vastuolusid ei ole täiendavate tõendite kogumise ja esitamiseta võimalik ületada. Komisjoni hinnangul on pooltel mõistlik tellida üheskoos töö hindamiseks ekspertiis. Samuti juhtis komisjon tarbija tähelepanu nõude võimalikule aegumisele ja vajadusele istikute arvu kindlaksmääramine ja nõue kaupleja vastu esitada enne seda. VÕS § 641 lg 1, VÕS § 641 lg 2 p 1, TsMS § 230 lg 1