Tarbijavaidluste komisjoni otsused

Ettevõtted, kes ei täida tarbijavaidluste komisjoni otsuseid...
Leiti 2027 otsust1 2 3 .. 51
Kaupleja Ettevõte mustas nimekirjas Otsuse avaldamise kuupäev Otsuse nr Pealkiri Otsus Lahenduse liik Failid
osaühing TA AUTOPARK ei 12.10.2018 6-1/18-006308-012 TA Autopark OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-006308.pdf
Märksõnad: auto varuosa, lepingust taganemine
Tarbija tellis autole kasutatud keredetaili, kuid kui ta kaubale järgi läks, siis selgus, et detail on saanud eemadamise käigus kahjustada ja tarbija tahtis ostust loobuda, kuid kaupleja keeldus ja väitis, et tegemist on detaili eemaldamise tasuga. Komisjon jõudis otsusele, et tarbija avaldus tuleb rahuldada, sest detail on eemaldamise käigus muudetud kasutamiskõlbmatuks ja seda parandada ei ole võimalik. Komisjon märkis, et leping sõlmiti varuosa müügiks, mitte aga detaili eemaldamiseks. Kaupleja peab tagastama raha ja kui kaupleja soovib detaii tagasi, siis tuleb see tarbijal tagastada.
VÕS § 218 lg 2, VÕS § 223 lg 1, VÕS § 116 lg 1
DPK Invest OÜ ei 05.10.2018 6-1/18-007426-016 DPK Invest OÜ (Autojärelmaks24 ja www.autojarelmaks24.ee): kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007426.pdf
Märksõnad: kasutatud auto, kahju hüvitamine
Peale 1300 km läbimist hakkas auto armatuurlaual põlema märgutuli ja tarbija tellis diagnostika ning selgus, et autol on veakoodid kustutatud. Diagnostika käigus koostati parandustööde pakkumine ~ 1500 eurot, millest tarbija teavitas ka kauplejat, kes aga reageerinud tarbija kirjadele. Tarbija nõudeks oli 700 euro hüvitamine ning komisjon asus seisukohale, et tarbija nõue on õigustatud ja kuulub rahuldamisele. Kaupleja jättis müügieelselt tarbija lepingueeseme puudustest teavitamata ning ta pidi kahju tekkimist ette nägema.
VÕS § 217 lg 1, VÕS § 222 lg 1, VÕS § 101 lg 1, VÕS § 127 lg 1
Hobby Hall Oy Eesti filiaal ei 03.10.2018 6-1/18-004781-022 Hobby Hall Oy Eesti filiaal: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav 6-1-18-004781.pdf
Märksõnad: müügileping, lepingutingimustele mittevastavus, tasuline parandus, lepingust taganemine
Sisu: Tarbija ostetud murutraktoril ilmnes puudus, kaupleja saatis kauba hooldustöökotta, kus tuvastati, et murutraktorit on käivitatud õli lisamata. Hooldustöökoda teostas tasulise remondi ning nõudis Tarbijalt parandamiskulude hüvitamist. Tarbija ei nõustunud paranduse eest tasumisega väites, et ei ole selleks nõusolekut andnud ning enne murutraktori käivitamist lisas sinna õli vastavalt kasutusjuhendile. Komisjoni hinnangul ei ole tarbija esitatud väiteid võimalik tagantjärele kontrollida, seevastu kaupleja väited on tõendatud. Tarbijal puudub õigus lepingust taganeda.
VÕS § 218 lg 2, § 217 lg 1, § 222 lg 1
Osaühing DORMIKOR ei 03.10.2018 6-1/18-004943-016 OÜ Dormikor (kauplus Oomipood): nõue kauba parandamiseks või asendamiseks Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-004943.pdf
Märksõnad: müügileping, tasakaaluliikur, lepingutingimustele mittevastavus, parandamine, asendamine, lepingust taganemine.
Sisu: Tarbija ostetud tasakaaluliikuril tekkis rike, mille tagajärjel sattus tasakaaluliikur sõitjaga õnnetusse. Kaupleja parandas seadme, kuid ei kõrvaldanud tasakaaluliikuri korpusele õnnetuse tagajärjel tekkinud mehaanilisi kahjustusi. Komsijoni hinnangul ei ole kaupleja esitanud erapooletuid tõendeid puuduse tekkepõhjuste kohta, seega kehtib seadusest tulenev eeldus, mille kohaselt vastutab esimese kuue kuu jooksul asjal ilmnenud puuduste eest müüja. Kauplejal on kohustus vaidlusalune kaup parandada või asendada.
VÕS § 217 lg 1 ja lg 2 p 1, § 218 lg 2, § 222 lg 1, § 116 lg 1, § 223.
Pcsto OÜ ei 03.10.2018 6-1/18-005947-011 PCSTO OÜ (e-kauplus www.pcsto.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-005947.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, müügileping, tasakaaluliikur, põhjendamatud ebamugavused, lepingust taganemine.
Sisu: Tarbija ostetud tasakaaluliikuril ilmnes kättesaamisel puudus, mille kaupleja parandas, kuid kauba kasutamisel ilmnes teine puudus ning Tarbija soovis lepingust taganeda. Kaupleja ei vaielnud puudusele vastu, kuid raha ei tagastanud. Tarbija ei ole saanud kasutada aprillis 2018 ostetud kaupa siiani ega osta uut. Komisjoni hinnangul on Tarbijal õigus lepingust taganeda ning nõuda kauba saatmise postikulu hüvitamist.
VÕS § 217 lg 1, lg 2, § 116 lg 1, § 223, § 218 lg 2, § 189 lg 1, § 222 lg 4.
Novatours OÜ ei 02.10.2018 6-1/18-005552-015 Novatours OÜ: Hinna alandamine Tarbija kahjuks Avaldatav 6_1_18_005552.pdf
Märksõnad: Pakettreis, hinna alandamine, majutusteenus, puudustest teavitamine
Tarbija ei olnud rahul pakettreisiteenuse paketis sisaldunud majutusteenusega. Kaupleja kehtestatud ja kaupleja veebilehel avaldatud reisitingimuste kohaselt on reisija kohustatud pretensioonidest reisikorralduse kohta viivitamatult ja kirjalikult teavitama reisikorraldajat (eelkõige sihtkohas) või vahendajat. Tarbija pöördus mitmel korral hotelli administraatori poole erinevate probleemidega ja probleemid lahendati. Kaupleja reisitingimuste kohaselt kui pretensioon rahuldatakse sihtkohas, ei ole reisijal õigust nõuda teistkordset hüvitamist või puudusega teenuse maksumuse alandamist. Komisjon leidis, et kaupleja on olulises osas pakettreisilepingu täitnud.
VÕS § 112 lg 1, VÕS § 875 lg 1
Aktsiaselts Antista ei 02.10.2018 6-1/18-004926-015 Antista AS (Euronics): lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-004926.pdf
Märksõnad: arvuti, lepingust taganemine
Tarbija viis arvuti teist korda remonti ja kui ta seadmele järgi läks, siis tuvastas, et arvutil on lahti esipaneel ja CD-mängija on väljas. Kuna kohapeal probleemi ei suudetud kõrvaldada, siis võeti arvuti uuesti remonti ja remont kestis ligikaudu 1,5 kuud ja enne selle lõppu kirjutas tarbija lepingust taganemise avalduse. Kui tarbija arvutile järgi läks, oli arvutil uus mehaaniline viga (esipaneel ülevalt paindes ja alumine äär kõver, mistõttu tarbija arvutit vastu ei võtnud ja kirjutas uue avalduse. Kaupleja ei teadnud kuskohas mehaaniline kahjustus täpselt tekkinud on, kuid otsustas puuduse oma kuludega kõrvaldada, kuid oli seisukohal, et ostusumma tagastamine ei ole õigustatud. Komisjoni seisukoht oli, et tarbija nõue tuleb jätta rahuldamata, sest tegemist ei ole puudusega, mis oleks olemas olnud asja tarbijale üleandmise ajal ja sellega seoses ei saa tarbija kasutada õigukaitsevahendina lepingust taganemist. Tegemist on lepinguvälise kahju hüvitamisega ja kui arvuti väärtus on tänu parandustele siiski langenud, siis saaks tarbija pöörduda kaupleja poole väärtuse vähenemise nõudega.
VÕS § 218 lg 2, VÕS § 128 lg 3, VÕS § 1043, VÕS § 1045 lg 1 p 5,VÕS § 132 lg 3
Triumpher OÜ ei 01.10.2018 6-1/18-005791-014 Triumpher OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-005791.pdf
Märksõnad: Auto varuosa, lepingust taganemine
Tarbija ostis kauplejalt auto haagisekonksu, küsides enne ostu kauplejalt infot haagisekonksude sobivuse kohta ja kaupleja pakkus kolme erinevat varianti. Kauba kättesaamisel selgus, et haagisekonks tarbija autole ei sobi ja tarbija soovis asendust või siis lepingust taganeda. Kaupleja keeldus, kuna toote akend oli juba avatud. Komisjon oli seisukohal, et nõue kuulub osaliselt rahuldamisele. Kauplejal oli võimalus pakkuda tarbijale sobivat haagisekonksu, sest info auto kohta oli talle edastatud. Tarbijale on ette heidetud pakend avamist, mis on kaubaga tutvumise tavapärane ja lubatav toiming. Tarbija taganemine on õigustatud, kuid kohaletoimetamise kulu nõue ei ole tõendatud ja see ei kuulu rahuldamisele. Kauplejal on kohustus tagastada ostusumma ja tarbijal kaup.
VÕS § 56 lg 1, VÕS § 53 lg 4, VÕS § 49³ lg 3, VÕS § 189 lg 1
BodyBeauty Tallinna OÜ ei 01.10.2018 6-1/18-004443-014 BodyBeauty Tallinna OÜ (Kehastuudio OÜ): www.hammaste-valgendamine.ee; lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav otsus 18-004443 .pdf
Märksõnad: sidevahendi abil sõlmitud müügileping,lepingutingimused, 14-päevane lepingust taganemiseõigus
Tarbija tellis veebilehe www.hammaste-valgendamine.ee hammaste valgendamise komplekti ning lepingutingimuste kohaselt nõustus kaupleja kompekti tagasi ostma, kui hambad komplekti kasutamisega valgemaks ei muutu. Tarbija proovis komplekti ning leidis, et soovitud valgemaks minemise efekti ei olnud ning esitas kauplejale lepingust taganemise tahteavalduse. Kaupleja ei ole tarbijale raha tagastanud, kuid komisjon leidis, et tarbija nõue kuulub rahuldamisele, kuna tarbija saab 14 päeva jooksul sidevahendi abil sõlmitud lepingust põhjust avaldamata taganeda ja ühtlasi tuleb antud juhul tarbijale taganemisõigus lepingulisest kokkuleppest.
VÕS § 56 lg 1
Puhastus Keskus OÜ ei 29.09.2018 6-1/18-006964-010 Puhastus Keskus OÜ: Kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-006964.pdf
Märksõnad: Kahju hüvitamine, keemiline puhastus, väärtuse vähenemine, hooldusjuhend, töövõtuleping
Keemilises puhastuses läks tarbija peaaegu uus vaip katki. Teenindaja oli nimetatud asjaolust teadlik, kuid tarbijat sellest ei teavitanud. Kaupleja keeldus vaipa hüvitamast, põhjendusel, et hooldusjuhend puudus. Komisjon asus seisukohale, et ilma hooldusjuhisteta vaiba töösse võtmisel kannab kaupleja võimalike kahjustuste tekkimise riisikot ning luges tarbija esitatud tõendite alusel tõendatuks kahjustuste tekkimise vaibale teenuse osutamise käigus.
VÕS § 101 lg 1, VÕS § 115 lg 1, VÕS § 128 lg 3, VÕS § 641 lg 5
Trumprehv OÜ ei 29.09.2018 6-1/18-007126-017 Trumprehv OÜ: Lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007126.pdf
Märksõnad: Lepingust taganemine, üürileping, tarbijale antav teave
Tarbija broneeris haagissuvila ning tasus ette renditasu (üüri) ja tagatisraha. Haagissuvila kasutusse võtmisel selgus pistikute erinevuse tõttu vajadus kasutada adapterit. Kaupleja ei teavitanud lepingueelselt pistikute erinevuse ja adapteri vajaduse võimalusest, mistõttu tarbijal ei olnud seda kaasas. Kaupleja pakutud adapteriga ei hakanud haagissuvila suunatuled tööle. Tarbija taganes lepingust, leides, et kaupleja rikkus oluliselt lepingut, jättes teda erinevate pistikute osas teavitamata. Kaupleja vaidles vastu põhjusel, et kuigi esines pistikute erisus, võimaldas kaupleja antud adapter haagissuvila nõuetekohast kasutamist. Komisjon leidis, et antud lepingu osas on pistikute ühildumise ja adapteri kasutamise vajadus olulised tingimused, millistest tuleb lepingu sõlmimise eelselt tarbijale teada anda.
VÕS § 53 lg 4, VÕS § 54 lg 1, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 271, TKS § 3 p 1, TKS § 4 lg 2
osaühing Inchcape Motors Estonia ei 28.09.2018 6-1/18-005242-014 Inchcape Motors Estonia OÜ: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav 6-1-18-005242.pdf
Märksõnad: müügileping, sõiduki varuosa, lepingutingimustele mittevastavus, lepingust taganemine
Sisu: Tarbija tellis kasutatud sõidukile lisavõtme puldi, mille kättesaamisel ei õnnestunud uut pulti programmeerida. Kaupleja selgitustel ei olnud ta teadlik, et tarbija sõidukil ei ole originaaltarkvara, mistõttu uue puldi kasutuselevõtt ebaõnnestus. Komisjoni hinnangul ei ole tarbijal õigus lepingust taganeda, kuna kaupleja ei ole lepingut rikkunud.
VÕS § 217 lg 1, lg 2, § 116 lg 1
OÜ RNR ei 27.09.2018 6-1/18-006786-011 OÜ RNR (www.luksrent.ee): kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Tarbijavaidluste komisjoni otsus 6-1-18-006786.pdf
Märksõnad: rendileping, e-kaubandus, www.luksrent.ee, lepingust taganemine, kahju hüvitamine.
Sisu: Kaupleja keeldus ettemaksu tagastamast väites, et tarbija helistas ja tühistas lepingu. Tarbija väidab, et ei ole lepingut mingil viisil tühistanud. Komisjon tuvastas, et kaupleja e-maililt on saadetud broneeringu tühistamise teade. Kaupleja ei suuda tõendada, et tarbija on talle broneeringu tühistamiseks helistanud. Komisjoni hinnangul puudub kauplejal õigus rakendada renditingimuste p 4.7 ning tasutud broneerimistasu kinni pidada.
VÕS § 619, § 189 lg 1
Netiuks OÜ ei 26.09.2018 6-1/18-005156-016 Netiuks OÜ (www.netiuks.ee): kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-005156.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine
Tarbija tellis kauplejalt alumiiniumprofiiliga slim tüüpi liuguksed mõõtudes K2500 mm ja L1140 mm. Ustele järgi minnes selgus, et mõlema ukse mõõt on K2500 mm ja L570 mm. Tarbija leiab, et olukorra tegi keeruliseks teadmatus, kui esitas päringu uste mõõtudega, siis kaupleja muutis selle ava mõõtudeks. Tegelik ava laius on 2255 mm, mille sisse mahub kaks ust mõõtudega K2500 mm ja L1140 mm. Kaupleja arvas, et ava laius on 1140 mm. Komisjoni hinnangul täitis kaupleja tellimuse nagu leping ette nägi ning sellest tulenevalt jääb tarbija avaldus rahuldamata.
VÕS § 635 lg 4, VÕS § 640 lg 2, VÕS § 642 lg 1
Aatrium Sisustuskaubamaja AS ei 26.09.2018 6-1/18-003865-023 Aatrium Sisustuskaubamaja AS: lepingust taganemine, ostusumma tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-03865.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, ostusumma tagastamine
Tarbija selgituste kohaselt on Aatrium Sisustuskaubamajast tellitud nurgadiivan defektne, kuna kangas venis diivani kasutamisel välja. Kaupleja võttis diivani parandusse, kuid pärast esimest parandust ilmnes defekt uuesti. Kaupleja esindajate selgitusel diivani esmakordsel parandusse võtmisel pingutati kangast, teisel korral kontrolliti toode üle, defekti ei tuvastatud ning parandustöid ei tehtud. Komisjon on seisukohal, et tulenevalt asjaolust, et diivanil ilmnes sama puudus vähem kui nädala möödumisel parandatud asja kasutama hakkamisest, on tegemist asja parandamise ebaõnnestumisega ning müüjapoolse olulise lepingurikkumisega, mis andis tarbijale õiguse lepingust taganeda.
VÕS § 208 lg 4, VÕS õ 217 lg 1, VÕS § 222 lg 1, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 223 lg 1
Receiver OÜ ei 26.09.2018 6-1/18-005369-017 Receiver OÜ (Anna-Bella salong): Lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-005369.pdf
Märksõnad: Lepingust taganemine, ostuhinna tagastamine
Tarbija ostis pulmakleidi. Vastavalt kokkuleppele tegi kaupleja kleidile parandusi. Pulmapäeval sujus kõik kuni alustati õnnitlemast. Esimese õnnitleja embamisel kleit rebenes. Kaupleja endal süüd ei leidnud, väites, et tegemist on õrnast materjalist valmistatud pulmakleidiga, mis ei ole mõeldud aktiivseks liikumiseks. Tarbija soovis ostuhinna tagastamist, kuivõrd teda ei olnud kleidi ostmisel teavitatud, et see on üksnes kohapeal seismiseks ning liigutada ei tohi. Kaupleja oli arvamusel, et kleit oli oma eesmärgi täitnud ning peale pulmi ei ole tarbijal seda enam vaja, mistõttu tahab ta raha tagasi. Komisjon asus seisukohale, et nõue kuulub rahuldamisele, kuivõrd esimese kuue kuu jooksul tekkinud puuduse korral on tõendamiskoormis müüjal ning kaupleja ei ole esitanud tõendeid kleidi pitsiosa rebenemise põhjuste kohta. Komisjon märkis, et pulmakleidi puhul ei ole kindlasti tegemist ühekordseks kandmiseks mõeldud tootega.
VÕS § 101 lg 1 p 4, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 189 lg 1, VÕS § 217, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 223 lg 1
Osaühing Accenta Mööbel ei 26.09.2018 6-1/18-003487-005 OÜ Accenta Mööbel: lepingutingimustele mittevastavuse kõrvaldamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-003487.pdf
Märksõnad: lepingutingimustele mittevastavuse kõrvaldamine
Tarbija tellis kauplejalt köögimööbli koos paigaldusega. Peale mööbli paigaldust avastas tarbija, et töötasapinnad ei ole soovitud kvaliteediga. Komisjon tuvastas esitatud fotode põhjal, et töötasapinna vuugikohad on pundunud ning kahjustuse iseloom viitab töötasapinna kokkupuutele niiskusega. Fotodest nähtuvalt otsakante ei ole pealistatud ega vee sissetungimise eest kindlustatud. Komisjon leidis, et kauplejal on kohustus viia töö lepingutingimustega vastavusse ehk paigaldada uued töötasapinnad.
VÕS § 635 lg 4, VÕS § 641 lg 2 p 1 ja 5, VÕS § 642 lg 2
KAEFER GRUPP OÜ ei 26.09.2018 6-1/18-004802-012 Kaefer Grupp OÜ (rõivabrand ZHUK esindus): lepingust taganemine, kaup üle andmata Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-004802.pdf
Märksõnad: rõivaste valmistamine, kaup üleandmata, lepingust taganemine
Tarbija tellis Kauplejalt seeliku valmistamise ning tasus selle eest osaliselt kinkekaardiga, osaliselt maksega. Kaupa tarbijale üle ei antud, mistõttu soovis Tarbija lepingust taganeda, kuid raha ei tagastatud. Komisjoni hinnangul on Tarbijal õigus lepingust taganeda ning Kauplejal tuleb tasutu Tarbijale tagastada.
VÕS § 208, § 76 lg 1, lg 3, § 101 lg 1, § 116 lg 1, § 189 lg 1
osaühing NITTIS ei 25.09.2018 6-1/18-003061-013 Nittis OÜ (kauplus NS King): ostusumma tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-003061.pdf
Märksõnad: ostusumma tagastamine
Tarbija selgitab, et kauplusest NS King ostetud jalatseid ei ole võimalik kanda, kuna rebivad sukkpüksi. Komisjon on seisukohal, et kuivõrd kaupleja ei pakkunud tarbijale asja parandamist ega asendamist, on ta lepingut oluliselt rikkunud. Sellest tulenevalt on tarbija õigustatud lepingust taganema ning nõudma ostusumma tagasi.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 218 lg 2 p 6, VÕS § 222 lg 1, VÕS § 223 lg 1
osaühing Aleksi Äri ei 25.09.2018 6-1/18-005763-011 Aleksi Äri OÜ (kauplus Roberto Bravo & Time): ostusumma tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-005763.pdf
Märksõnad: ostusumma tagastamine
Tarbija poolt ostetud sõrmusel tuli nädal pärast ostu kivi sõrmuse seest lahti ja kadus ära. Kaupleja on selgitanud, et sõrmusel ilmnenud puudus on tekkinud löögi tagajärjel. Komisjon vaatles tarbija sõrmust ning tuvastas, et sellel puudub kivi ning sõrmuse kullast osal puuduvad kriimustused ja löögi jäljed. Samas sõrmusel olevad kinnituskohad olid visuaalsel vaatlusel praktiliselt märkamatud, mis võis tingida kivi väljakukkumise.
VÕS õ 208 lg 4, VÕS § 218 lg 2 p 6, VÕS § 223 lg 1, VÕS § 189 lg 1
osaühing NITTIS ei 25.09.2018 6-1/18-006243-016 Nittis OÜ (kauplus NS King): ostusumma tagastamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-006243.pdf
Märksõnad: ostusumma tagastamine
Tarbija ostis kauplusest NS King jalatsid, mida ta sai kanda umbes kuu aega, kui tekkisid defektid. Kaupleja on koos ekspert Helgi Roosimäega jalatseid korduvalt kontrollinud ning ei ole tuvastanud tootmisviga. Komisjon leidis, et tarbija ei ole järginud seadusest tulenevat nõuet asja lepingutingimustele mittevastavusest teatamise osas, puudub õiguslik alus avalduse rahuldamiseks.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 220 lg 1
DPK Invest OÜ ei 25.09.2018 6-1/18-004305-015 DPK Invest OÜ (autojärelemaks24.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav otsus 6-1-18-004305.pdf
Märksõnad: Lepingust taganemine, kasutatud auto
Tarbija ostis kasutatud auto. Juba auto kättesaamise päeval ilmnesid sellel puudused. Tarbija soovis lepingust taganeda. Kaupleja tarbija avaldusele ei reageerinud, tehingut finantseerinud Mogo OÜ leidis, et tarbija ei ole laenulepingust taganenud. Komisjoni hinnangul on tõendatud, et auto puudused olid olemas selle tarbijale üleandmise ajal. Komisjon märkis, et ka kasutatud asja ostmisel on ostjal õigustatud eeldus asja sihipärase kasutamise võimaluse osas.
VÕS § 116 lg 1, VÕS § 217 lg 1 p 6, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 223 lg 1
Puitmaterjalid Eesti OÜ ei 21.09.2018 6-1/18-006024-014 Puitmaterjalid Eesti OÜ (www.puitmaterjalid.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-006024.pdf
Märksõnad: lepingu täitmise nõue
Tarbija ostis kauplejalt aiamaja, mille tarneaeg pidi olema 3 nädalat. Kaupleja on lubanud tarbijale raha tagasi kanda, kuid ei ole siiani seda teinud. Komisjon leidis, et kaupleja on lepingu täitmata jätmisega rikkunud poolte vahel sõlmitud lepingut ning sellest tulenevalt on tarbijal õigus kasutada VÕS § 101 toodud õiguskaitsevahendeid.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 52 lg 1 ja 2
A1Autokeskus OÜ ei 21.09.2018 6-1/18-004806-012 A1Autokeskus OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-004806.pdf
Märksõnad: kasutatud auto, lepingust taganemine
Autol ilmnes peale ostu koheselt käigukasti rike ja tarbija esitas kauplejale lepingust taganemise avalduse. Kaupleja selgituste kohaselt oli auto komisjonimüügis, millele kaupleja garantiid ei andnud ning kaupleja edastas tarbijale kogu info, mis tal oli. Kaupleja tuvastas, et käigukastis ongi viga, kuid ei pidanud ennast puuduse eest vastutavaks. Komisjon oli seisukohal, et tarbija nõue on põhejndatud, sest käigukasti puudus ilmnes koheselt. Asjaolu, et auto oli komisjonimüügis ja kauplejal komisjonileping teise ettevõttega ei mõjuta kuidagi kaupleja vastutust asja lepingutingimustele mittevastavuse eest. Müügilepingu on sõlminud komisjonär oma nimel ja on kauplejana vastutav auto lepingutingimustele mittevastavuse eest. Kaupleja oleks pidanud teadma käigukasti puudustest ja käigukast on endiselt kaupleja poolt parandamata, mistõttu on tarbijal alus lepingust taganemiseks.
VÕS § 217 lg 1 p 6, VÕS § 692 lg 1, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 223 lg 1, VÕS § 116 lg 1
Osaühing KIMSI KAUBAD ei 21.09.2018 6-1/18-004507-019 Kimsi Kaubad OÜ (kauplus Extra Style): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-004507.pdf
Märksõnad: jalatsid, ostuhinna tagastamine
Talvesaabastel tekkisid talla ja pealisnaha piirkonnas lõhed, mida kaupleja üritas parandada, kuid tarbija arvates oli töö ebakvaliteetne. Kaupleja teostas uue remondi, kuid tarbija sõnul ei muutnud ka see midagi ja olukord oli endine, lisaks oli saapale tekkinud uus lõhe ning saapad muutunud kitsamaks ja jalas ebamugavad. Tarbija soovis lepingust taganeda, kuid kaupleja arvates ei olnud tegemist tootmisdefektiga. Komisjoni hinnangul ei esitanud kaupleja erapooletu spetsialisti hinnangut, kuigi tõendamiskohustus oli kauplejal. Kaupleja argument, et toodet oli kasutatud terve hooaja, ei ole asjakohane. Komisjoin istungil osalenud eksperdi hinnangul ei saa otseselt öelda, et tegemist oli ebakvaliteetse parandusega, kuid oletas, et paranduse eelselt võis tegemist olla tootmisdefektiga. Kokkuvõtvalt oli komisjoni seisukoht, et asja parandamine tuleb lugeda ebaõnnestunuks ja tarbijal on õigus lepingust taganeda.
VÕS § 217 lg 1, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 223 lg 1
OÜ DIKSTRUM ei 21.09.2018 6-1/18-001710-015 Dikstrum OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-001710.pdf
Märksõnad:autoremont, kahju hüvitamine.
Tarbija tellis enda sõnul kauplejalt väntvõlli vahetuse ning mõne aja pärast ilmnesid autol puudused ja tarbija osts autole uue mootori ning soovis kauplejalt uue mootori, selle paiagalduse ja eelenav töö hüvitamist. Kaupleja kinnitusel ei ole nad niisuguseid töid teostanud, vaid vahetasi autol mootoririhma ja siduriketta ning tarbijal on tööde eest tasumata. Komisjon jättis tarbija nüõude rahuldamata, sest tarbijal puudusid väntvõlli vahetamise kohta tõendid.
VÕS § 127 lg 4
Lainel UÜ jah 19.09.2018 6-1/18-005635-017 Lainel OÜ (Laine Köögistuudio): ostusumma tagastamine, kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-005635.pdf
Märksõnad: ostusumma tagastamine, kahju hüvitamine, müügileping, köögimööbel, kohustus osaliselt täitmata
Tarbija tellis Laine Köögistuudiolt köögimööbli koos tehnika ja paigaldusega. Hinna sees oli mh kahes erinevas laiuses töötasapind ning kaupleja poolt viidatud nurgakapi mehhanism. Kaupleja viivitas tellimuse täitmisega. Mööbli kättesaamisel ilmnes, et nurgakapi mehhanism oli puudu ja töötasapind ei vastanud tehnilistele joonistele. Töötasapinna osas tarbija taganes lepingust. Nurgamehhanismi ostis tarbija mujalt ning soovis kauplejalt selle maksumuse hüvitamist. Komisjoni hinnangul kaupleja ei täitnud lepingulisi kohustusi nõuetekohaselt, mistõttu tarbija nõue kuulub rahuldamisele.

VÕS § 14.1 lg 1 p 4, VÕS § 76, VÕS § 82, VÕS § 116, § 217 lg 1, VÕS § 223 lg 1
Dreamline Arvutid OÜ ei 18.09.2018 6-1/18-004711-014 Dreamline Arvutid OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-004711.pdf
Märksõnad: sülearvuti, tarkvara, puudused kõrvaldamata, lepingust taganemine
Tarbija ostis Dreamline Arvutid OÜ Tallinnas asuvast jaekauplusest sülearvuti koos installeeritud tarkvara programmiga Windows 10 PRO, mille kasutamisel ilmnes puudus ja tarbija hinnangul ei ole müüdud tarkvara originaalprogramm. Kaupleja ei nõustunud arvuti asendamisega ega tarbija lepingust taganemise sooviga. Komisjoni hinnangul on kaupleja rikkunud oluliselt müügilepingut ning tarbijal on õigus lepingust taganeda.
VÕS § 217 lg 1, lg 2, § 223 lg 1 ja lg 3
INDOOR GROUP AS ei 18.09.2018 6-1/18-006260-009 Indoor Group AS: toote asendamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-006260.pdf
Märksõnad: toote asendamine või ostusumma tagastamine
Tarbija ostis kauplejalt tiikpuidust terrassimööbli - söögilaua ja 8 tooli. Mõne aja pärast avastas tarbija kolmel toolil defektid - kahel toolil olid tekkinud praod ning ühel toolil oli läinud lipp katki. Tarbija leiab, et kuna laud ja toolid olid soetatud komplektina, soovib ta et kaupleja asendaks kogu mööbli uuega või tagastaks raha. Tarbija nõuet kogu terrassimööbli eest tasutud summa tagastamiseks ei pea komisjon põhjendatuks. Tarbija pole tõendanud, et soetatud laud ja 8 tooli olid müügis komplektina. Käesoleval juhul mööbli eest tasumiseks esitatud arvel on toolidel ja laual märgitud erinevad tootekoodid ja iga ühiku maksumus on eraldi välja toodud. Komisjoni hinnangul on tegemist mööbliesemetega, mida saab kasutada nii koos kui ka eraldi.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 217 lg 1 ja lg 2 p 1, VÕS § 223 lg 1
Siten Mööbel OÜ ei 18.09.2018 6-1/18-005754-008 Siten Mööbel OÜ: lepingu täitmine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-005754.pdf
Märksõnad: lepingu täitmine
Tarbija ostis kaupleja müügisalongist valge kapi. Kodus pakendi avamisel selgus, et kapiuksed on puudu. Tarbija pöördus pretensiooniga kaupleja poole, kes andis puuduolevad uksed. Sihtkohta jõudes avas tarbija pakendi ning avastas, et mõlema ukse üks nurk on vigastatud. Lähemal vaatlusel selgus, et pakend on kergelt deformeerunud ning seda on avatud ja uuesti suletud - originaalis on suletud metallklambritega, aga hiljem on seda tehtud teibiga. Tarbija on palunud kauplejal defektsed uksed uute vastu vahetada, millest kaupleja keeldus. Kaupleja toob välja, et tarbijale anti üle defektideta kaup ning hiljem tekkinud vigastuse eest kaupleja ei vastuta. Komisjon leiab, et kaupleja väide on oletuslik ja tõendamata, kuna kauplejal lasub esmane tõendamiskoormis.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 217 lg 1, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 222 lg 1
Telia Eesti AS ei 17.09.2018 6-1/18-005145-011 Telia Eesti AS: asja asendamine või parandamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-005145.pdf
Märksõnad: telefon, asja asendamine või parandamine
Tarbija ajas veeklaasi ümber ja vett sattus telefonile ning tarbija pöördus kaupleja poole, kes tuvastas vedelikukahjustuse ja pakkus tasulist puuduse kõrvaldamist, millega tarbija nõus ei olnud, sest telefonil oli kaitseklass IP67, mis tähendab, et telefoni korpus on kõrge veetaluvusega. Komisjon asus seisukohale, et seade ei vasta lepingutingimustele, sest telefonil puudub reklaamitud kaitseklass ja vee saatumine telefonile ei tohiks sellist kahjustust tekitada. Kauplejal oleks kohustus välja selgitada, miks telefonil lubatud omadused puudusid.
VÕS § 217 lg 1, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 222 lg 1, VÕS § 223 lg 1
Aktsiaselts Fifaa ei 13.09.2018 6-1/18-004905-011 AS Fifaa: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-004905.pdf
Märksõnad: jalatsid, lepingust taganemine
Tarbija jalatsil tuli kinga tald pealse küljest lahti ja ta pöördus kaupleja poole, kes suunas ta ekspertiisibüroosse, kes oli seisukohal (suuline arvamus), et jalatsitel tehnoloogiline defekt puudub. Tarbija arvates ei olnud hinnang erapooletu ja tarbija võttis omapoolse ekspertiisi, mille kohaselt oli tegemist tootmisveaga. Komisjoni hinnangul ei ole põhjust kahelda tarbija poolt esitatud ekspertiisis ning jalatsite defektid on ilmsed ning kaupleja ei ole vastupidist tõendanud. Tarbijal on alus lepingust taganemiseks.
AS TKM King ei 13.09.2018 6-1/18-003338-016 AS TKM King: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-003338.pdf
Märksõnad: Jalatsid, lepingust taganemine
Tarbija ostis kaks paari jalatseid ja mõlemal paaril hakkas pealismaterjal kooruma. Kaupleja oli seisukohal, et tegemist on mehaanilise vigastusega, kuid tarbija soovis jalatsite asendamist. Komisjon asus seisukohale, et tarbija nõue tuleb rahuldada ja kaupleja kohustuseks oli tõendada, et tegemist ei ole tootmisdefektidega. Kaupleja ei ole materjali pealispinna puudust ei olnud olemas ostjale üleandmise ajal ning tegemist ei ole tootmisveaga.
VÕS § 218 lg 2, VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 116, VÕS § 223 lg 1
Sportland Eesti Aktsiaselts ei 13.09.2018 6-1/18-005673-010 Sportland Eesti AS: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-005673.pdf
Märksõnad: Jalatsid, lepingust taganemine
Jalatsitel ilmnes puudus (ninadele tekkisid praod)ja tarbija soovis asja asendamist või ostuhinna tagastamist, kuid kaupleja oli arvamusel, et tegemist on ekspluatatsioonidefektidega. Seda kinnitas ka istungil osalenud ekspert. Komisjon asus seisukohale, et tarbijal oli kohustus tõendada, et vaidlusalune toode on ebakvaliteetne, kuid tarbija seda ei teinud. Tarbija nõue jäeti rahuldamata.
VÕS218 lg 2, VÕS § 101 lg 1 p 4, VÕS § 116
Tickets Estonia OÜ ei 12.09.2018 6-1/18-004691-014 Tickets Estonia OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-004691.pdf
Märksõnad: käsundusleping, broneering, lennupilet, teave, kahju hüvitamine
Lennuaegu oli muudetud, kuigi kaupleja algselt teavitas Tarbijat lennuaja tühistamisest, siis pärast kinnitas, et broneering on kehtiv. Sellega ei võimaldanud Kaupleja Tarbijal kasutada lepingu esemeks olevat õigust ega teavitanud teda selle võimatusest õigeaegselt, millega põhjustas Tarbijale kahju. TArbija oli sunnitud soetama viimase hetke lennupiletid, mis olid oluliselt kulukamad, kui need, mille Tarbija oleks saanud soetada varasemalt muudetud lennupileti ajal. Komisjon leidis, et Kauplejal tuleb hüvitada Tarbijale lennupiletite vahe ehk Tarbijale tekkinud kahju.
VÕS § 127 lg 1
adidas Baltics SIA Eesti filiaal ei 11.09.2018 6-1/18-005626-013 Adidas Baltics SIA Eesti filiaal: asja parandamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-005626.pdf
Märksõnad: asja parandamine, jalatsid
Tarbija ostis kauplusest Adidas jalatsid. Peale kuuajalist kandmist avastas tarbija, et vasaku tossu paremal küljel on põhja liitekoha lähedale tekkkinud rebend. Kaupleja tuvastas, et tegemist ei ole tootjapoolse defektiga, vaid jalatseid on kantud hooletult ja väga intensiivselt. Komisjoni istungil osalenud ekspert Helgi Roosimäe arvamuse kohaselt on vaadeldavate jalatsite pealsematerjali struktuur ebaühtlane, sealhulgas on vasaku jalatsi materjal struktuurilt hõredam, mis viitab tootmisveale.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 217 lg 1 ja lg 2 p 1, VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 218 lg 2
OÜ SLK Company ei 11.09.2018 6-1/18-004623-017 OÜ SLK Company: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav 6-1-18-004623.pdf
Märksõnad: käsundusleping, viisataotlus
Tarbija ei saanud viisat kuupäevaks, millal algas tal reis. Tarbija leidis, et Kaupleja rikkus lepingut seetõttu, et ei edastanud tähtajaks viisat. Komisjon leidis, et Tarbija väide on tõendamata, kus pooled oleksid kokkuleppinud viisa saamiseks tähtaja. Vastupidi, kaupleja selgitas, et ei saa kuidagi mõjutada viisa vormistamise täpset tähtaega ja on sellest tarbijat teavitanud. Komisjon asus seisukohale, et tarbija kahjunõue ei ole põhjendatud.
ON24 Aktsiaselts ei 31.08.2018 6-1/18-002497-011 ON24 AS: Lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002497.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, sidevahendi abil sõlmitud leping, eritellimus
Tarbija ostis kauplejalt sidevahendi vahendusel kiiktooli. Tarbija hinnangul ilmnesid tootel puudused, tooli kandevõime oli nõrk ning tool kõikus. Tarbija avaldas soovi lepingust taganemiseks ning kasutamata ja originaalpakendis toote tagastamiseks. Kaupleja hinnangul ei kuulunud tarbija nõue rahuldamisele. Kaupleja leidis, et tegemist on eritellimusega, kuna tellijal on võimalik valida puidu ja kanga värvi. Kaupleja on kodulehel hoiatanud, et seda toodet tagastada ei saa.
VÕS § 52 lg-d 1 ja 2; VÕS § 56 lg 1
OÜ HIGSBERG INVEST jah 30.08.2018 6-1/18-002473-015 Higsberg Invest OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002473.pdf
Märksõnad: kinnisasja ostumüügileping; , korter; ehituskvaliteet
Tarbija leidis korteri siseviimistluses olulisi puudusi, kuid kaupleja neid ei kõrvaldanud. Kuna kaupelja ja korteri ehitanud ehitajatega mõistlikku koostööd ei sündinud tellis tarbija ehitusekspertiisi, mille kohaselt tuvastas riiklikult tunnustatud ekspert puudused ja korteri kvaliteet ei vasta võlaõiguslikule lepingule. Tarbija võttis teiselt ettevõtjalt korteri puuduste likvideerimiseks hinnapakkumise. Komisjon leidis, et ekspertiisiga on tõestatud korteri mittevastavus võlaõiguslikule lepingule. VAstvalt VÕS § 222 lõikele 5 võib ostja lasta asja ise parandada, kui müüja ei tee seda mõistliku aja jooksul, misstõttu antud juhul on õigustatud nõuda müüjalt parandustöödeks kuluvate mõistlike kulutuste hüvitamist.
Aktsiaselts Antista ei 30.08.2018 6-1/18-004961-010 AS Antista e-kauplus www.euronics.ee: lepingust taganemine, väärtuse vähenemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-004961.pdf
Märksõnad: Kodumasinad, aurukeskus, müügileping, e-kaubandus, väärtuse vähenemine, lepingust taganemine
Sisu: Tarbija ostis e-kauplusest www.euronics.ee aurukeskuse, mille kasutamisel selgus, et toode ei ole piisavalt tõhus ja ei vasta seetõttu Tarbija ootsutele. Tarbija esitas järgmisel päeval Kauplejale lepingust taganemise avalduse. Kaupleja nõustus kauba eest osaliselt raha tagastamisega 70% ulatuses, kuna toodet oli kasutatud.
VÕS § 56 lg 1, § 56`2 lg 4
Leiti 2027 otsust1 2 3 .. 51