Tarbijavaidluste komisjoni otsused

Ettevõtted, kes ei täida tarbijavaidluste komisjoni otsuseid...
Leiti 1978 otsust1 2 3 .. 50
Kaupleja Ettevõte mustas nimekirjas Otsuse avaldamise kuupäev Otsuse nr Pealkiri Otsus Lahenduse liik Failid
Lainel UÜ ei 09.08.2018 6-1/18-003513-015 Lainel UÜ: lepingust taganemine, viivise nõue Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-003513.pdf
Märksõnad: müügileping, köögimööbel, kohustus osaliselt täitmata, lepingust taganemine, viivise nõue
Sisu: Tarbija tellis kauplejalt köögimööbli koos tehnika ja paigaldusega. Tähtaegselt kaupa tarbijale üle ei antud, tarbija andis täiendava tähtaja. Kaup anti tarbijale üle, kuid paigaldust ei tehtud. Tarbija taganes lepingust. Komisjoni hinnangul on kaupleja rikkunud lepingust tulenevaid kohustusi ning tarbijale tuleb tagastada tasutud rahasumma koos seadusest tuleneva viivisega.
VÕS § 76, § 82, § 113 lg 1, § 116, § 189 lg 1, § 217 lg 1,
LDF Dance Club ei 09.08.2018 6-1/18-003109-018 LDF Dance Club MTÜ: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav 6-1-18-003109 .pdf
Märksõnad: huviala teenus, tantsutreening, lepingu ülesütlemine, kahju hüvitamine
Tarbija sõlmis kauplejaga lepingu lapse tantsutrenni teenuse osutamiseks. Tantsutundide pikkus ei vastanud kokkulepitule, mistõttu soovis tarbija lepingu lõpetada ning tagastada kauplejale ka treeningul osalemiseks ostetud asjad ja saada tagasi nende eest tasutud raha. Kaupleja nõustus lepingu lõpetamisega, kuid ei ei nõustunud tarbija ostetud asjade hüvitamisega. Kauleja selgitas, et tantsutrenn oli lubatust lühem vaid ühel korral ning tarbija laps selles ei osalenud, trenniriideid ei ole tarbijal kohustus tantsutrenniks osta. Komisjoni hinnangul ei ole tarbija nõue põhjendatud ning tuleb jätta rahuldamata.
VÕS § 127 lg 3, § 619
Optimus Mööbel OÜ ei 09.08.2018 6-1/18-003882-012 Optimus Mööbel OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-003882.pdf
Märksõnad: müügileping, mööbel, lepingutingimustele mittevastavus, lepingust taganemine
Tarbija ostis Kauplejalt narivoodi, mille kokkupanemisel selgus, et toote detailid on valed. Kaupleja ei parandanud toote puuduseid mõistliku aja jooksul, mistõttu tarbija taganes lepingust, kuid kaupleja sellega ei nõustunud. Komisjoni hinnangul on Tarbijal õigus lepingust taganeda.
VÕS § 116 lg 1, § 189 lg 1, § 217, § 218 lg 2, § 222 lg 4, § 223
Kütteseade OÜ ei 08.08.2018 6-1/18-001155-008 Kütteseade OÜ: alusetult tasutud raha tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-001155.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, alusetult tasutud raha tagastamine
Tarbija tellis kauplejalt soojuspumba hoolduse. Kaupleja avaldatud info kohaselt olid kõik hooldustööd teatud perioodil poole hinnaga. Kaupleja esitas tarbijal arve, kus ei olnud allahindlust arvestatud ning oli lisatud transpordi tasu. Tarbija tasus küll tasus, kuid ei nõustunud selles märgitud summaga. Mingit kokkulepet transpordikulude kandmise osas tal kauplejaga ei olnud, pealegi on tegemist ebanormaalselt suure summaga. Tegelikud kulud transpordile olid oluliselt väiksemad. Kaupleja ei ole transpordiettevõte, kes peaks selle teenuse pealt kasumit teenima. Tarbija soovib tagasi saada kauplejalt tagasi alustult tasutud summa.
Komisjoni hinnangul kuulub tarbija nõue rahuldamisele.
TKS § 48 lg 6, VÕS § 635, § 635 lg 4, § 637 lg 1, § 1028 lg 1
Autodeost24 OÜ ei 08.08.2018 6-1/18-002594-017 Autodeost24 OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav 6-1-18-002594.pdf
Märksõnad: müügileping, kasutatud auto, lepingutingimustele mittevastavus, kahju hüvitamine
Tarbija ostis kauplejalt kasutatud sõiduki, millel ilmnesid puudused. Kaupleja puuduseid ei kõrvaldanud. Komisjoni hinnangul tuleb tarbija nõue jätta rahuldamata, kuna tarbija ostis suure läbisõiduga (275 000 km) auto vanusega 17 aastat. Tarbija autol ilmnenud puudused on iseloomulikud vanale kasutatud autole. Puuduvad tõendid auto lepingutingimustele mittevastavuse ja auto remondiks tehtud kulutuste kohta.
VÕS § 218 lg 2,
Aero Motors OÜ ei 08.08.2018 6-1/18-004382-014 Aero Motors OÜ veebikauplus www.aeromotors.ee: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-004382.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, müügileping, sõiduki varuosad
Tarbija ostis kaupleja e-poest www.aeromotors.ee sõiduki varuosa, mille paigaldamisel selgus, et see ei sobi tarbija autole ning tarbija esitas avalduse lepingust taganemiseks. Kaupleja ei nõustunud tarbija avalduse rahuldamisega, kuna leidis, et kaup vastab tellitule. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda.
VÕS § 56² lg 1 , § 76 lg 2 , § 56 lg 1
Aktsiaselts ANOME ei 08.08.2018 6-1/18-004734-006 AS Anome: lepingu täitmine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-004734.pdf
Märksõnad: müügileping, sõidukid, lepingutingimustele mittevastav kaup, parandamine, asendamine
Tarbija ostis kauplejalt ATV, millel ilmnesid puudused. Tarbija esitas Kauplejale pretensiooni, kuid kaupleja ei kõrvaldanud asja puuduseid. Komisjoni hinnangul on kauplejal kohustus toode parandada või asendada.
VÕS 222 lg 1, § 223 lg 1, § 116 lg 1, § 188 lg 1
Avander OÜ ei 08.08.2018 6-1/18-003395-013 OÜ Avander: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-003395.pdf
Märksõnad: mööbel, müügileping, parandamise ebaõnnestumine, lepingutingimustele mittevastavus, lepingust taganemine
Tarbija ostis Kauplejalt diivanvoodi, millel ilmnes puudus. Kaupleja tunnistas puudust, kuid selle parandamine ebaõnnestus, mistõttu soovis tarbija leingust taganeda. Komisjoni hinnangul on Kauplejal kohustus tagastada tarbijale toote ostusumma ning võtta puudusega toode tagasi tasudes tagastamiskulud.
VÕS § 217 lg 2, § 218 lg 2, § 116 lg 1, § 223 lg 1, lg 2.
MATKaSPORT OÜ ei 07.08.2018 6-1/18-003719-010 Matkasport OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-003719.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine
Tarbija ostis MatkaSport kauplusest meeste spordijope, millel liikus kohe alguses kinnituslukk veidi raskelt. Esimesel kandmisnädalal oli tõmbluku keskmises osas näha riide ja niidi paksenemist. Järgmisel hooajal oli jopel tõmbluku plastikosa riidest eraldunud. Kaupleja leiab, et tarbija ei tagastanud kaupa koheselt, kui märkas defekti ning sellest tulenevalt ei ole enam võimalik tuvastada, miks lukuhammastik lukuriide küljest lahti tuli. Komisjon leidis, et tarbija selgitus tõmbluku "raskest liikumisest" või jope õmbluse paksendist ei anna alust väita, et tarbija avastas toote puuduse juba eelmisel hooajal.
VÕS § 208 lg 1, VÕS § 217 lg 1, lg 2 p 1, VÕS § 220 lg 3, VÕS § 101 lg 1 p 3
Sonic Invest OÜ jah 07.08.2018 6-1/18-003995-011 Sonic Invest OÜ veebikauplus www.carworld.ee : lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-003995.pdf
Märksõnad: Müügileping, e-kaubandus, kaup üle andmata, lepingust taganemine
Tarbija ostis Kaupleja e-kauplusest carworld.ee kauba, mida Kaupleja Tarbijale ei saatnud. Tarbija soovis lepingust taganeda, kuid Kaupleja kirjadele ei vastanud ning raha ei tagastanud. Komisjoni hinnangul on Kauplejal kohustus tagastada Tarbijale rahasumma, mille Tarbija tasus saatmata kauba eest.
VÕS § 116 lg 2, § 189 lg 1
Gegard OÜ jah 07.08.2018 6-1/18-003950-006 Gegard OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-003950_0.pdf
Märksõnad: ostu-müügileping, oluline lepingurikkumine, lepingust taganemine, kahju hüvitamine
Vaidluse asjaolude kohaselt tellis tarbija kauplejalt auto varuosa, kuid kättesamisel selgus, et tegemist on vale varuosaga. Tarbija tagastas vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele toote, kuid kaupleja ei tagastanud tarbijale ostuhinda.
Komisjoni hinnangul on tegemist olulise lepingurikkumisega, mistõttu tarbijal oli õigus lepingust taganeda. Toote tagastamisega tegi tarbija kulutusi, mis tuleb samut kauplejal hüvitada.
VÕS § 208 lg 1, 4, § 76 lg 1, 3, § 100, § 101 lg 1 p 4, § 101 lg 1 p 3, § 116 lg 1, lg 2 p 1, 4, § 189 lg 1
Hifipood OÜ jah 07.08.2018 6-1/18-004452-011 Hifipood OÜ veebipood hifipood.ee: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-004452.pdf
Märksõnad: müügileping, e-kaubandus, kaup üleandmata, lepingust taganemine
Tarbija ostis Kaupleja e-kauplusest hifipood.ee kauba, mida Kaupleja Tarbijale ei saatnud. Tarbija soovis lepingust taganeda, kuid Kaupleja kirjadele ei vastanud ning raha ei tagastanud. Komisjoni hinnangul on Kauplejal kohustus tagastada Tarbijale rahasumma, mille Tarbija tasus saatmata kauba eest.
VÕS § 116 lg 2, § 189 lg 1
OÜ Green Magic ei 07.08.2018 6-1/18-004514-009 OÜ Green Magic veebipood greenmagic.ee: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-004514.pdf
Märksõnad: Müügileping, e-kaubandus, kaup üle andmata, lepingust taganemine
Tarbijad tellisid Kaupleja e-kauplusest greenmagic.ee kaupu, kuid Kaupleja tooteid ei saatnud ning kirjadele ei vastanud. Tarbijad taganesid lepingust. Komisjoni hinnangul on Kauplejal kohustus tarbijatele tagastada kaupade eest tasutud raha.
VÕS § 116 lg 2, § 189 lg 1
Osaühing Eesti Optik ei 07.08.2018 6-1/18-002437-017 OÜ Eesti Optik: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-002437_0.pdf
Märksõnad: ostu-müügileping, prillid, tootmisdefekt, kaupleja tõendamiskohustus, lepingutingimustele mittevastavus, kahju hüvitamine
Vaidluse asjaolude kohaselt tellis tarbija kauplejalt prillid koos klaaside ja silmakontrolliga. Tootel ilmnes defekt ning tarbija nõudis lepingu täitmist. Kaupleja hinnangul on asja puuduse näol tegemist mehaanilise vigastusega. Tarbija leidis, et talle on tekitatud kahju ning nõudis selle hüvitamist.
Komisjoni hinnangul ei ole kaupleja oma seadusest tulenevat tõendamiskoormist täitnud ning vaidlusaluse defekti näol on tegemist asja puudusega. Komisjon otsustas rahuldada osaliselt tarbija nõude.
VÕS § 208 lg 1, 4, § 217 lg 1, lg 2 p 1, § 217 lg 2 p 6, § 218 lg 2, § 100, § 101, § 101 lg 1 p 3, § 127 lg 1, 3, § 128 lg 3
Hobby Hall Oy Eesti filiaal ei 07.08.2018 6-1/18-004302-014 Hobby Hall Oy Eesti filiaal: lepingu täitmise nõue Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-004302.pdf
Märksõnad: jalgratas, müügileping, lepingutingimustele mittevastavus
Tarbija tellis Kaupleja postimüügikataloogist jalgratta. Kauba kättesaamisel selgus, et puudub eestikeelne kasutusjuhend ning toode ei vasta kirjeldusele, kuna puudub LCD ekraan, millelt saaks vaadata kataloogis lubatud andmeid. Kaupleja saatis Tarbijale eestikeelse kasutusjuhendi ning nõustus puuduse tõttu jalgratta tagasi võtma, sellega Tarbija ei nõustunud ning soovis lubatud seadme üleandmist. Komisjoni hinnangul on Kauplejal kohustus Tarbijale üle anda puuduolev seade ning üleandmise võimatusel hüvitada Tarbijale seadme hind.
TKS § 9, VõS § 218 lg 2, § 217 lg 2 p 6, § 222 lg 1, lg 4, § 115 lg 1
Kohver & Kott OÜ ei 06.08.2018 6-1/18-001844-012 Kott&Kohver OÜ:lepingu täitmise/kahju hüvitamise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-001844.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, lapsevanker, lepingutingimustele mittevastavus, lepingu täitmine, kahju hüvitamine
Vaidluse asjaolude kohaselt on tarbijal pretensioon tellitud töö osas, mille sisuks oli lapsevankri katteriidele uute trukkide, neetide ja ööside paigaldamine. Töö käigus kahjustati katteriiet. Tarbija nõuab lepingu täitmist - asja parandamist. Alternatiivselt kahju hüvitamist.
Komisjon tuvastas, et pooltevaheline leping vastab tarbijatöövõtulepingu tunnustele. Tarbija võis töövõtjalt mõistlikult eeldada, et see toestab töö ilma katteriiet kahjustamata. Kaupleja ei ole lükanud ümber seadusest tulenevat töö lepingutingimustele mittevastavuse eeldust. Komisjon juhib tähelepanu asjaolule, et kui töö tegija näeb, et tellija annab talle kasutada sellise materjali, mille puhul töö õnnestumine võib osutuda küsitavaks, peab ta sellele koheselt tellija tähelepanu juhtima. Kui teenuse osutaja seda ei tee, kaotab ta õiguse tugineda materjalist tulenevaltele puudustele. Eeltoodust tulenevalt on kauplejal kohustus viia katteriie lepingutingimustega vastavusse paranduse või uue töö tegemise tulemusena. Komisjoni hinnangul on kahju hüvitamise nõue tõendamata.
VÕS § 635 lg 1, 4, TKS § 9 lg 1, VÕS § 76 lg 1, § 641 lg 1, 2, 3, 5, § 642 lg 2, § 100, § 101, § 646 lg 1, § 115 lg 1, § 127 lg 6
INTERCOM GROUP OÜ ei 06.08.2018 6-1/18-002498-028 INTERCOM GROUP OÜ: www.saunainter.com e-kauplusest tellitud kauba asendamise nõue Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-002498.pdf
Märksõnad: tarbekaup, lepingutingimustele mittevastavus, asendamine
Tarbija tellis Kaupleja e-kauplusest www.saunainter.com toote, mille kättesaamisel selgus, et kaup on vigastatud. Tarbija soovis kauba asendamist, mitte taganeda lepingust. Kaupleja on valmis tagastama tarbijale raha või andma teise toote, kuna samasugust toodet ei ole võimalik tarbijale asenduseks pakkuda. Tarbija sellega ei nõustunud ning nõudis kauba asendamist. Komisjoni hinnangul on kauplejal kohustus anda tarbijale üle lepingutingimustele vastav kaup. Kaupleja ei ole tõendanud kauba üleandmise võimatust, mistõttu tuleb tal vastav kaup hankida ja tarbijale üle anda.
VÕS § 52, § 208 lg 4, § 222 lg 1
Klick Eesti AS ei 24.07.2018 6-1/18-001209-012 Klick Eesti AS: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-001209_.pdf
Märksõnad: ostu-müügileping, arvutid, lepingutingimustele mittevastavus, lepingust taganemine, tarbija tõendamiskohustus
Vaidluse asjaolude kohaselt ostis tarbija kauplejalt sülearvuti. Tootel ilmnesid korduvalt puudused ning toode saadeti korduvalt hooldusesse. Viimane kord tuvastati, et riistvaraliselt on sülearvuti töökorras, kuid probleemid esinevad tarkvaras. Kaupleja tegi tarbijale hinnapakkumise operatsioonisüsteemi installeerimiseks. Tarbija pakkumisega ei nõustunud ning avaldas soovi lepingust taganemiseks. Pooled omavahel vaidluse lahendamises kokkuleppele ei jõudnud.
Komisjon märgib, et pooled ei ole esitanud tõenditena hooldustöö aruandeid, vaid on hooldustööde tulemusi vaid üldsõnaliselt kirjeldanud. Komisjon juhib tähelepanu ka asjaolule, et tarbija ei ole tõendeid esitanud sülearvutil esinevate riistvaraliste puuduste kohta, mistõttu saab tarbija taganemisõiguse aluseks olla arvutil esinev tarkvaraline puudus. Tarbija ei ole tõendanud, et tarkvaraline puudus on põhjustatud asjaolust, mis oli olemas juba arvuti üleandmise hetkel tarbijale. Eeltoodust tulenevalt ei kuulu tarbija nõue rahuldamisele.
VÕS § 208 lg 4, § 217 lg 1, § 218 lg 1, 2
Premio Group OÜ ei 23.07.2018 6-1/18-002083-011 Premio Group OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002083_.pdf
Märksõnad: www.FashionOutlet.ee, ostu-müügileping, jalanõud, tootmisdefekt, lepingutingimustele mittevastavus, oluline lepingurikkumine, lepingust taganemine, kahju hüvitamine
Poolte vahel on tekkinud vaidlus seoses ostetud jalanõudega.
Komisjon leidis jalanõude visuaalse ülevaatuse käigus, et mõlemal poolpaaril on ninaosa lahti tulnud ebapiisava materjali või mittekvaliteetse õmbluse tõttu. Sellist tüüpi viga võib pidada tootmisveaks. Komisjon nõustus eksperthinnangus esitatud järeldusega, et defekt kuulub oluliste tootmisdefektide liiki, mis tekkis detailide ühendamise tehnoloogia rikkumise tagajärjel. Puuduvad märgid jalanõude ekspluatatsiooni nõuete rikkumise kohta. Komisjon leidis, et kuna kaupleja ei ole mõistliku aja jooksul viinud toodet lepingutingimustega vastavusse, on tegu VÕS-i tähenduses müüja poolse olulise lepingurikkumisega. Eeltoodust tulenevalt oli tarbijal õigus lepingust taganeda. Komisjon leidis ka, et tarbija kahjuhüvitusnõue ekspertiisikulude hüvitamise osas on põhjendatud.
VÕS § 208 lg 1, 4, § 218 lg 2, § 230 lg 1, § 220 lg 1, TKS § 9 lg 1, § 217 lg 1, lg 2 p 1, § 217 lg 2 p 6, § 116 lg 1, § 223 lg 1, § 114, § 189 lg 1, § 111, § 115 lg 1, § 128 lg 3
SONORIS OÜ ei 23.07.2018 6-1/18-003156-023 Sonoris OÜ: www.massageshop.ee: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-003156.pdf
Märksõnad: sidevahendi abil müügileping, 14-päevane taganemisõigus, hoiuleping, hoiutasu
Tarbija on tähtaegselt esitanud taganemisavalduse, misjuhul tuleb lugeda tarbija lepingust taganenuks ja Kauplejal tuleb hiljemalt 14-päeva möödumisel tagastada tarbijale ostusumma. Kaupleja väited, et tarbija on hoiustamisel toodet kahjustanud, peavad olema tõendatud. SAmuti on tõendamata tarbija kulutused asja hoiustamisel, mistõttu tarbija nõue hoiustamiskulude osas ei ole põhjendatud.
VÕS § 56; VÕS § 229 lg 1
Osaühing KIMSI KAUBAD ei 23.07.2018 6-1/18-002358-010 Kimsi Kaubad OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002358_.pdf
Märksõnad: ostu-müügileping, jalanõud, tootmisdefekt, asja parandamise ebaõnnestumine, oluline lepingurikkumine, lepingust taganemine
Vaidluse asjaolude kohaselt ostis tarbija kauplejalt jalanõud. Tootel ilmnes kolme nädalase kasutamise järel puudus - saapa vasaku poolpaari tald tuli lahti. Tarbija kauplejalt toote asendamist. Alternatiivselt soovis tarbija lepingust taganeda. Kaupleja selgitas, et esmakordselt ilmnenud defekti korral on kauplejal õigus toodet parandada. Toode parandati ja tarbija sai parandatud toote kätte. Tarbija hakkas saapaid uuesti kasutama. Vähem kui kahe kuu möödumisel pöördus tarbija kaupleja poole, kuivõrd vasakul jalati poolpaarill ilmnes taaskord samas kohas puudus. Sama puudus ilmnes ka teisel jalatsi poolpaaril. Kaupleja vastas, et tegemist on uue defektiga. Defekt on tekkinud tarbija tegevuse tagajärjel. Vaatamata sellele pakkus kaupleja vaidluse lahendamiseks 40% kompensatsiooni toote ostuhinnast. Tarbija sellega ei nõustunud ning soovis ostusumma tagastamist.
Komisjon leidis visuaalse ülevaatuse käigus, et mõlemal poolpaaril on tallad lahti. Puuduvad märgid ekspluatatsiooninõuete rikkumise kohta. Komisjon asus seisukohale, et tulenevalt asjaolus, et saabastel ilmnes sama puudus vähem kui kahe kuu möödumisel remonditud saabaste kasuatama hakkamisest, on tegu asja parandamise ebaõnnestumisega VÕS-i tähenduses. Eeltoodust tulenevalt on tarbijal õigus lepingust taganeda kaupleja poolse olulise lepingurikkumise tõttu.
VÕS § 208 lg 1,4, § 218 lg 2, § 220 lg 1, TKS § 9 lg 1, VÕS § 76 lg 1, § 217 lg 1, 2 p 1, § 217 lg 2 p 6, § 116 lg 1, § 223 lg 1, § 114, § 223 lg 1, § 189 lg 1, § 111
Klick Eesti AS ei 18.07.2018 6-1/18-003972-008 Klick Eesti AS: lepingu täitmise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-003972.pdf
Märksõnad: lepingu täitmine
Kaupleja korraldas tarbijamängu, milles osalemiseks tuli tarbijal saata foto juhtumikirjeldusega ning märkida kaupleja Facebook´i konto meeldivaks. Tarbijamängu auhinnaks olnud mobiiltelefoni koos aastase seadmekaitsega pidi võitma kõige rohkem meeldimisi kogunud juhtumikirjeldus. Tarbija käitus vastavalt tarbijamängu tingimustele ning saatis kauplejale foto ning juhtumikirjelduse. Mängu lõppedes oli tarbija juhtumikirjeldus kogunud kõige rohkem meeldimisi, kuid kaupleja kuulutas võitjaks teisel kohal olnud osaleja. Kaupleja selgitab, et valis võitjaks tarbijamängus teisel kohal olnud osaleja, kuna tekkis põhjendatud kahtlus, et tarbija on meeldimiste kogumiseks kasutanud ebaausaid võtteid. Komisjoni hinnangul kohaldub enampakkumise teel sõlmitava lepingu regulatsioon. Tulenevalt VÕS § 10 lg-le 3 tuleb nõustumus anda parimale pakkumisele, millele ei järgne uut pakkumist. Sellest tulenevalt on poolte vahel sõlmitud leping, mille kohaselt on kauplejal kohustus anda tarbijale üle konkursi tingimustes nimetatud mobiiltelefon koos aastase seadmekaitsega.
VÕS § 1009 lg 1, VÕS § 10 lg 3
Telia Eesti AS ei 12.07.2018 6-1/18-003390-012 Telia Eesti AS: Kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-003390.pdf
Märksõnad: Kahju hüvitamine, mobiilne internet, andmeside-rändlusteenus, teavitamiskohustus
Tarbija kasutas mobiilset internetti Iisraelis. Kaupleja teavitas tarbijat vaikimisi kehtivast mobiilse interneti päevalaest. Puudub vaidlus, et tarbija on saanud rändlusteenuse kohta teavitava sõnumi. Tarbija hinnangul jäi teavituse sõnastus ebaselgeks ja vastuoluliseks. Komisjoni hinnangul pidi tarbija kaupleja poolt saadetud sõnumi sisust aru saama.
Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu määrus nr 531/2012 13.06.2012 (rändlusmäärus)
Telia Eesti AS ei 10.07.2018 6-1/18-002855-011 Telia Eesti AS: aegumise kohaldamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002855.pdf
Märksõnad: nõude aegumine, sideteenuse osutamise leping, arve tasumisest keeldumine
Lepingu lõpetamisel 31.01.2012 ei nõustunud tarbija osaliselt tasuma kaupleja esitatud arvet. 29.03.2018 esitas kaupleja tarbijale uuesti nõude selle arve tasumiseks koos viivistega, kuid tarbija keeldus arve tasumisest, kuna nõue on aegunud. Kaupleja hinnangul on tal õigus nõuda arve tasumist. Komisjoni hinnangul on kaupleja nõue aegunud ning tarbijal on õigus selle tasumisest keelduda. Kauplejal ei ole õigust tarbijalt nõuda aegunud nõude tasumist.
TsÜS § 142 lg 1, § 143, § 146 lg 1, § 147, VÕS § 4 lg 1, lg 2 p 4
Elisa Eesti AS ei 09.07.2018 6-1/18-001149-013 Elisa Eesti AS: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-001149.pdf
Märksõnad: ostu-müügileping, mobiiltelefon, tootmisdefekt, lepingutingimustele mittevastavus, garantii, kahju hüvitamine, tarbija tõendamiskohustus
Vaidluse asjaolude kohaselt ostis tarbija kauplejalt telefoni, millel esinesid puudused ning kaupleja parandas korduvalt toodet. Viimane kord tuvastati mehaaniline vigastus ning kaupleja pakkus tasulist remonti, millest tarbija keeldus. Tarbija hinnangul on tegemist tootmisdefektiga.
Komisjon tutvunud dokumentaalsete tõenditega asub seisukohale, et avaldus tuleb jätta rahuldamata. Kaupleja esitas tõendid, millest nähtub, et tootel on mehaanilised vigastused, mistõttu hooldusfirma tühistas garantii. Tarbija ei esitanud komisjonile tõendeid, mis lükkaksid ümber hooldusettevõtte järeldusi või millest nähtuks tootmisvea olemasolu telefonil. Eeltoodust tulenevalt on komisjon seisukohal, et kaupleja ei ole lepingutingimusi rikkunud ega vastuta asja lepingutingimustele mittevastavuse eest.
VÕS § 218 lg 1, 4, § 217, § 217 lg 2 p 6, § 218 lg 2, § 214 lg 2, § 101 lg 3
BALTI ÄRI Osaühing ei 09.07.2018 6-1/18-002515-011 Balti Äri Osaühing: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002515.pdf
Märksõnad: ostu-müügileping, jalanõud, tootmisdefekt, lepingutingimustele mittevastavus, lepingust taganemine, oluline lepingurikkumine
Vaidluse asjaolude kohaselt ostis tarbija kauplejalt jalanõud. Jalanõudel ilmnes puudus (jalanõu tald tuli lahti), mille kaupleja parandas. Tootel ilmnnes taas puudus (mõlema jalanõu tallad tulid lahti), mille parandamisest kaupleja seekord keeldus. Kaupleja väidetel oli defekt tekkinud ekspluatatsiooni tagajärjel. Käesolevas asjas tarbija taganes lepingust, kuivõrd kaupleja keeldus tarbija pretensiooni rahuldamisest, väites, et tarbija on ise süüdi mõlema jalanõu taldade lahtitulekus. Komisjon leiab, et kaupleja ei ole esitanud oma väidete tõendamiseks usaldusväärseid tõendeid. Komisjon uuris tarbija poolsaapaid ja tuvastas, et saabaste talla lahtitulek esineb mõlemal jalanõul. Tegemist on lepingutingimustele mittevastavate jalanõudega. Komisjon on seisukohal, et kuivõrd kaupleja ei ole müügieset parandanud ega asendanud mõistliku tähtaja jooksul, siis on tarbijal õigus lepingust taganeda ja nõuda ostuhinna tagastamist. Eeltoodust tulenevalt otsustas komisjon tarbija avalduse rahuldada. VÕS § 208 lg 4, § 217 lg 1, § 218 lg 1, 2, § 220 lg 1, § 222 lg 1, § 116 lg 1, § 223 lg 1, 2, § 189 lg 1, § 111
Soffa Inn OÜ jah 09.07.2018 6-1/18-003335-018 Soffa Inn OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-003335.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, diivan
Diivani seljatugi vajus ära ja tarbijale saadeti uued hinged aga mõne aja pärast probleem kordus. Kaupleja hinnangul oli diivan paigutatud küttekoldele liiga lähedale ja diivanit on valesti kasutatud. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja ei ole tõendanud, et kaup vastab lepingutingimustele ning pigem on tegemist konstruktsiooniveaga. Kui diivanit ei tohi paigaldada küttekolde juurde, siis oleks tulnud sellest enne ostu tarbijat teavitada.
VÕS § 218 lg 2, VÕS § 14 lg 2, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 223 lg 1
Instrumentarium Optika Osaühing ei 06.07.2018 6-1/18-003563-015 Instrumentarium Optika OÜ: Kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-003563.pdf
Märksõnad: Kahju hüvitamine
Tarbija esitas kaebuse 13.11.2016 ostetud prillide kohta. Komisjon ei tuvastanud kaupleja poolset lepingurikkumist. Komisjoni hinnangul puuduvad tõendid selle kohta, et prillid on ebakvaliteetsed või optometrist määras nägemistulemused valesti või et tellitud prillid ei vasta retseptile. Komisjoni hinnangul on usutav kaupleja seletus, et nägemistugevus võib ealiste iseärasuste tõttu muutuda,
VÕS § 127, VÕS § 128, VÕS § 208 lg 1, VÕS § 217 lg 1
TURBOBALTIC OÜ ei 06.07.2018 6-1/18-004190-012 Turbobaltic OÜ: Kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-004190.pdf
Märksõnad: Kahju hüvitamine, taastatud turbo, seadistamine, lepingutingimustega vastavusse viimine
Tarbija ostis kauplejalt sõidukile taastatud turba ja lasi selle paigaldada teisel ettevõtjal. Peale turba paigaldamist selgus, et turbo oli valesti seadistatud. Paigaldaja ja kaupleja leppisid kokku turbo seadistamises paigaldaja poolt kaupleja kulul. Kaupleja keeldus tarbijale paigaldaja arve hüvitamisest, leides, et antud töö tegemiseks kulub vähem aega. Lisaks väitis kaupleja, et paigaldaja rikkus garantiitingimusi. Komisjon leidis, et kaupleja müüs tarbijale lepingutingimustele mittevastava kauba ning tarbijal on õigus nõuda asja lepingutingimustega vastavusse viimiseks tehtud kulutuste hüvitamist.
VÕS § 100, VÕS § 115 lg 1, VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 225
DexIN Mööbel OÜ jah 06.07.2018 6-1/18-004369-014 DexIN Mööbel OÜ: Lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav otsus 6-1-18-004369.pdf
Märksõnad: Lepingust taganemine, müügileping
Tarbija tellis 04.11.2017 riidekapi ja kaks kummutit ning pidi mööbli kätte saama 4-6 nädala jooksul. Kaupleja andis tähtaegselt üle kummutid, kuid riidekappi ei ole tarbija saanud. Kaupleja põhjendas viivitust sellega, et tootja ei ole kappi kauplejale saatnud ning soovitas tarbijal suhelda ise tootjaga. Tarbija soovis kapi osas lepingust taganeda ja kapi eest tasutud ettemaksu tagastamist. Komisjon märkis, et kaupleja ei saa kohustada tarbijat võtma ühendust kaupleja partneriga ning uurida kaupleja lepingutingimuste täitmise võimalikkust.
VÕS § 116 lg 1, VÕS § 222 lg 1, VÕS § 223 lg 1
osaühing AGAMIKS ei 06.07.2018 6-1/18-003902-009 Agamiks OÜ: ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-003902.pdf
Märksõnad: ostuhinna tagastamine
Tarbija ostis kauplejalt PetSafe koera haukumisvastase seadme. Seadme kasutamisel jätkas koer muutumatut haukumist anduritest välja tegemata. Kaupleja lasi seadmele teostada ekspertiisi, mille käigus leiti, et seade ei toimi koertel, kellel esineb kuulmislangus, sealhulgas kuulmekäigus olevast vaigust tingitud kuulmislangus ning koertel, kes on kurdid. Komisjon leidis, et kuna tarbija on tõendanud loomaarsti poolt väljastatud tõendiga, et koer on kliiniliselt terve kuulub tarbija nõue rahuldamisele. Komisjon nõustub tarbijaga, et PetSafe haukumisvastase juhendi kohaselt pidi seade sobima igat tüüpi koerale, kel vanust üle 6 kuu. Tarbija koer oli 8 kuune, seega pidi juhendi kohaselt antud seade tarbija koerale sobima.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 217 lg 2 p 1 ja p 6, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 222 lg 1, VÕS § 223 lg 1
INDOOR GROUP AS ei 06.07.2018 6-1/18-003098-016 Indoor Group AS: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-003098.pdf
Märksõnad: mööbel, diivan, lepingutingimustele mittevastavus, näidise järgi müük, lepingust taganemine
Tarbija ostetud diivan erines näidisest ning nägi kortsus välja. Kauplejate selgituste kohaselt tulenes erinevus tarbija valitud kangast, tarbija väitel ei antud kauba ostmisel kangaste erinevuste ega sulediivani eripärade kohta teavet. Komisjoni hinnangul ei ole tarbijal õigus lepingust taganeda, kuna teavitas kauplejat toote puudustest liiga hilja ja jättis järgimata 2-kuulise teavitusaja.
VÕS § 220
OÜ Eatery ei 06.07.2018 6-1/18-003371-011 OÜ Eatery: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-003371.pdf
Märksõnad:e-kaubandus, teenus, kaalu langetamine, lepingu täitmine, lepingust taganemine
Tarbija sõlmis Kaupleja veebilehel http://www.raudnetervis.com 30-päevase kaalulangetamise väljakutsega, kuid Kaupleja ei täitnud lepingut, ei vastanud Tarbijale ning Tarbija soovis lepingust taganeda. Komisjoni hinnangul on Tarbijal õigus lepingust taganeda
VÕS § 635 lg 1, lg 4, § 647 lg 1, lg 3, § 116 lg 1
Tallinna Kopli Ametikool ei 06.07.2018 6-1/18-003033-016 Komisjoni otsus avaldamiseks Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-003033.pdf
Märksõnad: käsundusleping, koolitus, lepingu ülesütlemine, lepingu kohane täitmine
Tarbija väitel koolitust ei viinud läbi selleks välja reklaamitud tuntud nahakunstnik vaid üliõpilased. Komisjon leidis, et Kaupleja on lepingut oluliselt rikkunud, kuna rikuti kohustust mille täpne järgimine oli lepingust tulenevalt teise lepingupoole huvi püsimise eelduseks lepingu täitmiseks. Samuti leidis komisjon, et üks päev enne koolituse algust meeldetuletuskirjas mainitud juhendaja muutusest teatamine ei le nõuetekohane koolituslepingu tingimuse muutmine. Koolitaja asendamisest tuleb tarbijat teavitada ja anda koolitusel osalejatele võimalus otsustada, kas soovivad koolitusel osaleda või mitte. ASjaolu, et teised koolitusest osavõtjad olid kursusega rahul, ei anna alust jätta avaldust rahuldamata.
VÕS § 76 lg 1, VÕS § 116 lg 2 p 2
Gegard OÜ jah 05.07.2018 6-1/18-003814-006 Gegard OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-003814.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija ostis www.autmo.ee veebipoe kaudu kauplejalt sõiduki varuosana iluliistu. Kaupleja lubas varuosa toimetada 3-5 päeva jooksul pakiautomaati. Kaupleja ei ole oma lubadust täitnud ning varuosa pole tarbijale saatnud. Komisjon tuvastas kaupleja poolt müügilepingu tingimuse olulise rikkumise, mistõttu on tarbija nõue põhjendatud ja kuulub rahuldamisele.
TKS § 48 lg 6, VÕS § 208 lg 1, VÕS § 116 lg 1
Carpet Trade OÜ ei 04.07.2018 6-1/18-004040-012 Carpet Trade OÜ: Lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-004040.pdf
Märksõnad: Lepingust taganemine
Tarbija ostetud vaip osutus olevaks plekiga. Kaupleja keeldus kaupa vahetamast, kuna samaväärset defektita toodet ei olnud ning väitis, et II kategooria toote eest raha ei tagastata. Kaupleja oli veendunud, et tarbijale oli ostu hetkel teada, et tegemist on II kategooria vaibaga. Tarbija väitel teda ei teavitatud, mida tähendab vaipade puhul II kategooria. Komisjoni hinnangul ei olnud antud juhul kaupleja poolset olulist lepingurikkumist, mis võimaldaks lepingust taganeda, võimalik tuvastada. Asjaolu, et tarbija kaupluses toote kohta esitletud teabega ei tutvunud ega küsinud ka müüjalt selle kohta selgitust, ei anna alust hinnata kaupleja käitumist oluliseks müügilepingu rikkumiseks.
VÕS § 116 lg 1, VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 218 lg 2
Adelli Kaubanduse osaühing jah 02.07.2018 6-1/18-002200-015 Adelli Kaubanduse OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002200.pdf
Märksõnad: ostuhinna tagastamine
Tarbija ostis karusnahkse vesti, millel peale mõnekordset kandmist tulid õmblustest lahti vesti hõlmade kinnituskonksud. Kaupleja poolt parandatud toodet sai tarbija kanda jälle mõned korrad kui ilmnes sama probleem uuesti, lisaks rebenes seemisnahk konksude juurest ja tasku õmblustest. Komisjon leidis, et kaupleja ei ole tõendanud ega ka väitnud, et ta oleks lasknud toote erapooletul asjatundjal puuduse põhjuse selgitamiseks üle vaadata või et tema sellekohane seisukoht põhineks mingil muul eluliselt usutaval asjaolul. Üksnes paljasõnaline viide toote ebaõigele kandmisele ei võimalda teha järeldust, et müüdud asi oli kvaliteetne. Eeltoodust järelduvalt ei vastanud vaidlusalune toode lepingutingimustele.
VÕS § 101 lg 1 p 4, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 223 lg 2, VÕS § 189 lg 1
MR Liider OÜ jah 02.07.2018 6-1/18-001926-017 MR Liider OÜ: lepingust taganemine, kauba vigastus Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-001926.pdf
Märksõnad: Müügileping, kodumasinad, mehaaniline vigastus, juhusliku hävimise riisiko
Tarbija ostetud pesukuivatil ilmnes põhja vigastus. Kaupleja tellitud ekspertiisi kohaselt oli tegemist transpordi käigus tekkinud mehaanilise vigastusega, toote pakend ei olnud säilinud. Kaupleja hinnangul tekkis vigastus pärast Tarbijale üleandmist, kuna tõstukiga alusel tõsmisega ei saanud sellist vigastust tekkida. Kaupleja parandas Tarbija nõusolekul pesukuivati vastutuleku korras, kuid tarbija hinnangul ei olnud parandus kvaliteetne ning tarbija soovis lepingust taganeda või kauba asendamist uue toote vastu. kaupleja oli nõus toote korpuse vahetusega, mille kuludest poole oleks kandnud Tarbija ja poole Kaupleja, Tarbija sellise lahendusega ei nõustunud. Komisjoni hinnangul ei ole toote vigastuste olemasolu Tarbijale üleandmisel tõendatud ning tarbija nõuet ei rahuldata.
VÕS § 101 lg 1, § 222 lg 1, § 214 lg 2, § 218 lg 2, § 217 lg 1 ja lg 2 p 1.
Tartu Autolammutus OÜ ei 29.06.2018 6-1/18-003067-012 Tartu Autolammutus OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-003067.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine, auto varuosa
Tarbija ostis automootori, tehes eelnevalt varuosa päringu, kuid tarbija avalduse kohaselt sai ta vale mootori, kuigi märgistus oli tellimusele vastav. Tarbija tagastas mootori ja kaupleja ostusumma, kuid tarbijal oli tekkinud paiagaldusega seotud kulu, mille hüvitamist ta soovis. Kaupleja oli seisukohal, et tarbija ei ole esitanud piisavaid tõendeid kulude kohta. Komisjon asus seisukohale, et tarbija avaldus tuleb jätta rahuldamata, sest tarbija ei esitanud õigeaegselt kauplejale usaldusväärseid tõendeid nõude tõendamiseks.
VÕS § 128 lg 2
Näpi Puit OÜ jah 29.06.2018 6-1/18-002268-016 Näpi Puit OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002268.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, aknad
Tarbija tellis akende restaureerimise, kuid juba kahe nädala pärast hakkas värv kooruma, lisaks ei saanud tarbija kätte kolme akna siseraame, mis olid kaupleja käes. Kaupleja oli seisukohal, et nende töötaja on toiminud eraviisiliselt ja neil puuduvad tarbija ees kohustused. Komisjon jõudis järeldusele, et tehingu tegi siiski kaupleja esindaja ja kirjavahetus on toimunud kaupleja e-posti aadressilt. Lisaks leidis kinnitust, et tarbijaga suhelnud kaupleja esindajal oli olemas esindusõigus. Kokkuvõtvalt oli komisjon seisukohal, et kaupleja on lepingulisi kohustusi oluliselt rikkunud ja tarbijal on õigus lepingust taganeda.
VÕS § 641 lg 2 p 2, VÕS § 77 lg 1, VÕS § 647 lg 1, TsÜS õ 115 lg 1, ÄS § 181 lg 1