Tarbijavaidluste komisjoni otsused

Ettevõtted, kes ei täida tarbijavaidluste komisjoni otsuseid...
Leiti 1611 otsust1 2 3 .. 41
Otsuse kuupäev Otsuse nr Pealkiri Otsus Lahenduse liik Failid
11.09.2017 6-1/17-006064-012 Otsus 11.09.2017 6-1-006064-430-17: OÜ Ilveta: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 11.09.2017 6-1-006064-430-17.pdf
11.09.2017 6-1/17-005451-017 Otsus 11.09.2017 6-1-005451-424.17: OnOff Jaekaubanduse OÜ: asja parandamine/asendamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 11.09.2017 6-1-005451-424-17.pdf
Märksõnad: Külmikud, pesumasinad, tolmuimejad; asja transport; kvaliteet; tarbija tekitatud vigastus
Tarbija ostis kauplusest külmiku. Tarbija keeldus kaupleja transpordist ja soovis kasutada enda transporti. Tegemist oli demotootega, millel puudus tehase pakend ja kaupleja pakendas selle tarbijaga kokkuleppel kartongi ja kilesse. Veo kestel sai külmik kahjustusi. Pooltel tekkis vaidlus ostjale üleantud kauba kvaliteedi üle. Tarbija leidis, et talle müüdud kaup oli puudusega. Komisjon asus seisukohale, et tarbijal puudub üldine õigus nõuda tootelt tehase pakendit juhul, kui pakendamise viisis on müügilepingu sõlmimisel eraldi kokku lepitud. Igalt vedajalt on mõistlik eeldada, et veokärusse paigutatud kaup kinnitatakse, kõnealusel juhul jäeti kaup kinnitamata. Komisjoni seisukohal kaupleja ei pea tarbija valitud vedajale andma kauba kinnitamise ja transportimisega seonduvaid juhiseid.
VÕS § 208; VÕS § 217
11.09.2017 6-1/17-005316-011 Otsus 11.09.2017 6-1-005316-425-17: OÜ Kodusus: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 11.09.2017 6-1-005316-425-17.pdf
Mööbel, tähtaeg, lepingust taganemine.
Tarbija tellis mööblisalongis voodi ning tasus selle eest, kuid müüja ei andnud kaupa tarbijale tähtaegselt üle. Tarbija andis täiendava tähtaja ning kui kaupa ei antud üle taganes ta lepingust, kuid kaupleja ei tagastanud raha. Komisjoni hinnangul oli tarbijal õigus lepingust taganeda ning kaupleja peab tarbijale tagastama voodi eest tasutud raha.
VÕS § 3 p 1, § 208, § 116 lg 1, § 82, § 189 lg 1
11.09.2017 6-1/17-005924-010 Otsus 11.09.2017 6-1-005924-428-17: Sportland Eesti Aktsiaselts: jope Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 11.09.2017 6-1-005924-428-17.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, ostuhinna tagastamine, ebaõnnestunud puuduse kõrvaldamine, tootmisdefekt, riietus, viivitusintress, müügileping
Vaidluse korral kauba kvaliteedi üle eeldatakse esimese kuue kuu kestel puuduse olemasolu kauba üleandmisel. Kui müüja keeldub õigustamatult asja parandamast on tegemist olulise lepingurikkumisega. Kaupleja keeldus teistkordse vea parandamisest või puudustega toote asendamisest, mis on oluline lepingurikkumine ning aluseks tarbija poolt lepingust taganemisel ja ostuhinna tagastamisel. Jope luku defektid ei pruugi märgatavad olla toote üleandmisel, tegemist on olulise puudusega ning kui kaupleja keeldub puuduse parandamisest või toote asendamisest on tegemist põhjendatud lepingust taganemisega.
VÕS § 208; § 217; § 218; § 222; § 223
11.09.2017 6-1/16-011905-008 Otsus 11.09.2017 6-1-011905-431-17: OÜ Rademar: jalatsid Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 11.09.2017 6-1-011905-431-17.pdf
11.09.2017 6-1/17-006165-010 Otsus 11.09.2017 6 -1-006165-427-17: SOL Baltics OÜ: keemiline puhastus Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 11.09.2017 6 -1-006165-427-17.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine, toote parandamine, keemiline puhastus.
Tarbija sai keemilisest puhastusest tagasi mantli, mille vooder oli rebenenud. Kaupleja poolt tehtud parandustööde käigus oli tarbija hinnangul vooder kitsamaks õmmeldud. Komisjon leidis, et tekkinud kahjustuste eest vastutab kaupleja, kuid kaupleja heastas oma rikkumise parandades rebenenud voodri omal kulul. Voodri kitsamaks õmblemine ei ole tõendatud. VÕS § 3 p 1; VÕS § 635; VÕS § 641; VÕS § 107
10.09.2017 6-1/17-006931-009 Otsus 10.09.2017 6-1-006931-418-17: Ühisteenused AS: Leppetrahvi tühistamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 10.09.2017 6-1-006931-418-17.pdf
Märksõnad: Leppetrahv, kohustuste puudumise tuvastamine, trahvinõuete põhjendamatuse tuvastamine
Tarbija parkis eraparkla osaks oleval alal, millele ei ole võimalik sõita teisiti kui möödudes nii eraparklale viitavast märgist kui ka sissesõitu keelavast märgist. Seega pidi tarbija olema teadlik, et on sõiduki parkinud eraparkla alale, kuhu ilma valdaja loata oli sissesõit keelatud. Tarbija parkis liiklusmärgi Sissesõit keelatud mõjualas, mistõttu leidis, et Ühisteenused AS ei ole pädev isik leppetrahvi nõudmiseks, kuna parkija ja kaupleja vahel ei ole võlasuhet tekkinud. Komisjon tuvastas lepingulise suhte poolte vahel ning asus seisukohale, et kaupleja poolt rakendatud leppetrahv ei ole rahatrahv väärteo toimepanemise eest, seega oli kauplejal õigus leppetrahvi määrata.
VÕS § 158; VÕS § 161 lg 1
06.09.2017 6-1/17-007275-006 Otsus 5.09.2017 6-1-007275-438-17: Reset Eesti OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 5.09.2017 6-1-007275-438-17.pdf
Märksõnad:14-päevane taganemisõigus, sidevahendi abil sõlmitud leping, lepingust taganemisel väärtuse vähenemine, taganemise välistus, e-kaubandus, veebipood reset.ee
Tarbija ostis e-poest kõrvaklapid ja soovis 14 päeva jooksul põhjust avaldamata taganeda. Kaupleja keeldus, sest enne müügilepingu sõlmimist oli kaupleja üldistes müügi ja tellimistingimustes välistus, et taganemisõigust ei ole tervisekaitselistel ja hügieenilistel kaalutlustel ja avatud pakendis kasutatud asjade puhul nagu kõrvaklapid, kosmeetika, pesu taganemisõigus puudub jne. Küll oli kaupleja oli nõus esemed tagasiostma 70% algsest väärtusest, millises osas tarbija nõue rahuldati.
VÕS § 208; VÕS § 217 lg 1; VÕS § 53 lg 4; VÕS § 54
06.09.2017 6-1/17-005180-008 Otsus 06.09.2017 6-1-005180-439-17: Eminent OÜ: lepingust taganemine, e-kauplusest kaup kätte saamata Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 06.09.2017 6-1-005180-439-17 .pdf
06.09.2017 6-1/17-005377-008 Otsus 06.09.2017 6-1-005377-440-17: MTÜ Golden Gold: lepingust taganemine kaup kätte saamata Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 06.09.2017 6-1-005377-440-17.pdf
06.09.2017 6-1/17-004032-016 Otsus 06.09.2017 6-1-004032-436-17: OÜ Seegi Mööbel: lepingust taganemine, puudustega toode Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 06.09.2017 6-1-004032-436-17.pdf
Mööbel, lepingutingimustele mittevastavus, teave, parandamise ebaõnnestumine, ,müügilepingust taganemine.
Tarbija ostis jaekauplusest pesukastiga voodi, mille kättesaamisel selgus, et voodi pesukasti ei saa kasutada, kuna madratsiosa üles tõstmisel tõstemehhanism ei fikseeru. Kaupleja kodulehel olid pildid sellest, kuidas madratsiosa on üleval. Kaupleja püüdis voodit parandada, see ebaõnnestus, seejärel lubas tellida uued detailid ning toote asendada, kuid hiljem kaupleja keeldus toote parandamisest väites, et madrats ei peagi üles püsima jääma ning eemaldas osaliselt voodi fotod kodulehelt, mida tarbija oli eelnevalt salvestanud. Komisjoni hinnangul on tarbijal lepingust taganemise õigus, kuna toote fotodel ei hoia keegi voodi madratsiosa üleval, see seisab ise ning tarbija võis järeldada, et tõstemehhanism fikseerub. Kaupleja püüdis korduvalt viga kõrvaldada, mis viitab puuduse olemasolule.
VÕS § 217 lg 1, lg 2, § 226 lg 1
06.09.2017 6-1/17-005440-014 Otsus 06.09.2017 6-1-005440-437-17: RUG Mööbel OÜ: Lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 06.09.2017 6-1-005440-437-17.pdf
Märksõnad: Kvaliteet, toote eripärasus, puudustega toode, varjatud puudus, tarbija tekitatud vigastus
Tarbija ostis kunstnahast diivani, mille kattematerjal rebenes. Kaupleja hinnangul oli diivani kunstnahk mõnest kohast rebenenud tarbija kasutuse tõttu. Tarbija esitatud eksperthinnangu kohaselt põhjustas rebenemise varjatud kriitiline tootmisdefekt, kuid komisjoni seisukohal ei ole ekspert oma järeldust piisavalt põhjendanud. Komisjon leidis, et tegemist on materjali eripäraga.
VÕS § 217 lg 1; VÕS § 116
06.09.2017 6-1/17-006407-011 Otsus 06.09.2017 6-1-006407-442-17: Floyd OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 06.09.2017 6-1-006407-442-17.pdf
05.09.2017 6-1/17-005243-012 Otsus 05.09.2017 6-1/17-005243-012: Akko Wood OÜ e-kauplus akko.ee: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 05.09.2017 6-1-005243-433-17.pdf
05.09.2017 6-1/17-005250-009 Otsus 05.09.2017 6-1-005250-432-17: SoftProject OÜ e-kauplus kopterid.ee: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 05.09.2017 6-1-005250-432-17.pdf
04.09.2017 6-1/17-006709-008 Otsus 4.09.2017 6-1-006709-415-17: Puhastus Keskus OÜ: keemiline puhastus Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 4.09.2017 6-1-006709-415-17.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine; keemiline puhastus; püksid.
Tarbija viis uued püksid keemilisse puhastusse. Saades püksid tagasi olid sead jätkuvalt näha plekid, tagatasku õmblus oli rebenenud ning kahjustada oli saanud pükste materjal. Kaup oli kahjustatud ja muutunud kasutukõlbmatuks. Komisjon leidis, et kaupleja oleks pidanud enne riideeseme vastu võtmist ehk töölepingu sõlmimist hindama oma võimekust lepingut täita. VÕS § 635 lg 4; VÕS § 647 lg 1; VÕS § 115 lg 1
04.09.2017 6-1/17-004915-013 Otsus 4.09.2017 6-1-004915-416-17: OÜ Fliis Trade: kinkekaart Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 4.09.2017 6-1-004915-416-17.pdf
04.09.2017 6-1/17-005252-010 Otsus 04.09.2017 6-1-005252-435-17: Lindorff Eesti AS: raha tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 04.09.2017 6-1-005252-435-17.pdf
04.09.2017 6-1/17-003813-012 Otsus 04.09.2017 6-1/17-003813-012: Pindi Kinnisvara OÜ: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 04.09.2017 6-1-003813-413-17.pdf
04.09.2017 6-1/17-005333-008 Otsus 04.09.2017 6-1/17-005333-012: Aquadisain OÜ e-kauplus aquadisain.ee: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 04.09.2017 6-1-005333-434-17.pdf
04.09.2017 6-1/17-005104-015 Otsus 04.09.2017 6-1-005104-374-17: Commerce Invest OÜ: e-kaubandus, lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 04.09.2017 6-1-005104-378-17.pdf
01.09.2017 6-1/17-005214-009 Otsus 01.09.2017 6-1-005214-408-17: AS Mariine Auto: auto roostekahjustused Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 01.09.2017 6-1-005214-408-17.pdf
01.09.2017 6-1/17-005552-013 Otsus 01.09.2017 6-1-005552-406-17: Pilot Motors OÜ: Autoremont Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 01.09.2017 6-1-005552-406-17.pdf
01.09.2017 6-1/17-003832-018 Otsus 01.09.2017 6-1-003832-330-17: All Kaubanduse OÜ: Telefoni remonditeenus Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 01.09.2017 6-1-003832-330-17.pdf
01.09.2017 6-1/17-006690-011 Otsus 01.09.2017 6-1-006690-407-17: OÜ VLT: lepingust taganemine, kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 01.09.2017 6-1-006690-407-17.pdf
01.09.2017 6-1/17-001897-021 Otsus 01.09.2017 6-1-001897-405-17: Telia Eesti AS: telefoni parandus Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 01.09.2017 6-1-001897-405-17_1.pdf
01.09.2017 6-1/17-003772-015 Otsus 01.09.2017 6-1-003772-362-17: Telia Eesti AS: sideteenused Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 01.09.2017 6-1-003772-362-17.pdf
01.09.2017 6-1/17-003907-014 Otsus 01.09.2017 6-1-003907-327-17: Antista AS: arvuti Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 01.09.2017 6-1-003907-327-17.pdf
30.08.2017 6-1/17-004659-012 Otsus 30.08.2017 6-1-004659-420-17: Firstwheel Nordic OÜ: lepingust taganemine, kaup kätte saamata Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 30.08.2017 6-1-004659-420-17.pdf
E-kaubandus, elektroonika, kaup üle andmata
Tarbija tellis e-kauplusest www.firstwheel.eu tasakaaluliikuri ning tasus kauba eest 100% ettemaksu. Müüja ei andnud kaupa tähtaegselt üle ning tarbija taganes lepingust, kuid kaupleja ei tagastanud raha. Komisjon leidis, et tarbijal on lepingust taganemise õigus ning müüja peab kauba eest tasutud raha tarbijale tagastama.
VÕS 116 lg 2 p 1, §g 1
30.08.2017 6-1/17-006187-010 Otsus 30.08.2017 6-1-006187-419-17: ON24 AS: mööbel Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 30.08.2017 6-1-006187-419-17.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine, lepingust taganemine, diivanvoodi, sidevahendi abil sõlmitud leping, toote parandamine.
Tarbija ostis e-kauplusest on24.ee nurgadiivanvoodi. Diivani nahal esines värvi koorumist. Kaupleja parandas diivani kahjustused esimesel kahel korral ning kolmandal korral esitas tarbija komisjonile avalduse. Kaupleja tegi kompromissettepaneku uuesti kahjustatud nahk välja vahetada. Komisjon leidis, et lepingust taganemise alus puudub, sest kompromissettepanek viitab tahtele asi lepingutingimustele vastavaks muuta ehk lepingut jätkuvalt täita. Kaupleja peab Tarbijale hüvitama ekspertiisi kulu kuna kaupleja poolt Tarbijalt nõutud ekspertiis ei tuvastanud Tarbija süüd kahjustuste tekitamisel. VÕS § 52; VÕS § 218 lg 2; VÕS § 116 lg 1
25.08.2017 6-1/17-004602-015 Otsus 25.08.2017 6-1-004602-17: MTÜ Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsioon: tantsukool Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 25.08.2017 6-1-004602-402-17.pdf
25.08.2017 6-1/17-004897-018 Otsus 25.08.2017 6-1-004897-403-17: AS Ühisteenused:parkimistrahv Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 25.08.2017 6-1-004897-403-17.pdf
23.08.2017 6-2/17-004959-007 Otsus 23.08.2017 6-1-004959-392-17: Jaclyn OÜ: kohver Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 23.08.2017 6-1-004959-392-17.pdf
23.08.2017 6-1/17-004647-012 Otsus 23.08.2017 6-1-004647-401-17:OÜ Flashback: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 23.08.2017 6-1-004647-401-17.pdf
23.08.2017 6-1/17-005747-010 Otsus 23.08.2017 6-1-005747-394-17: Dermis OÜ: talvejalatsid Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 23.08.2017 6-1-005747-394-17.pdf
23.08.2017 6-1/17-004933-017 Otsus 23.08.2017 6-1-004933-400-17: OÜ Morande Shoes: jalatsid Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 23.08.2017 6-1-004933-400-17.pdf
23.08.2017 6-1/17-005190-011 Otsus 23.08.2017 6-1-005190-397-17: AllePal OÜ: Trahviarve tühistamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 23.08.2017 6-1-005190-397-17.pdf
Märksõnad: Leppetrahv
Kaupleja ei küsinud ostja pretensiooni lahendamisel ostja käest täiendavaid selgitusi ning lahendas ostja pretensiooni tarbija kahjuks. See, et tarbija Eestist eemalviibimise tõttu tähtaegselt pretensioonile ei vastanud, et võtnud kauplejalt kohustust selgitada välja kõik asja õigeks lahendamiseks vajalikud asjaolud.
VÕS § 76 lg 1
23.08.2017 6-1/17-006401-009 Otsus 23.08.2017 6-1-006401-393-17: Reset Eesti OÜ: kõlar Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 23.08.2017 6-1-006401-393-17.pdf
21.08.2017 6-1/17-005635-008 Otsus 21.08.2017 6-1-005635-376-17: Masku Baltic OÜ: Lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 21.08.2017 6-1-005635-376-17.pdf
21.08.2017 6-1/17-005832-011 Otsus 21.08.2017 6-1-005832-383-17: Dorada Trade OÜ: Lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 21.08.2017 6-1-005832-383-17.pdf