Tarbijavaidluste komisjoni otsused

Ettevõtted, kes ei täida tarbijavaidluste komisjoni otsuseid...
Leiti 2126 otsust1 2 3 .. 54
Kaupleja Ettevõte mustas nimekirjas Otsuse avaldamise kuupäev Otsuse nr Pealkiri Otsus Lahenduse liik Failid
Julianus Inkasso OÜ ei 17.01.2019 28-1/18-007736-011 Julianus Inkasso OÜ: aegumine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-007736.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine
Tarbija ja Elion Ettevõtted AS (Telia Eesti AS) vahel oli sõlmitud kliendileping kodupakett teenuse alusel internetiteenuse osutamiseks. Tarbijal tekkis väidetav võlgnevus Elion Ettevõtted AS ees 2008 novembrist kuni 2009 aprillini. Tarbija väite kohaselt ei ole talle 10 aasta jooksul arveid esitatud ning ta arvas, et kõik on tasutud. 2018 aastal loovutas Telia Eesti AS nõude kauplejale, millele esitas tarbija aegumise vastuväite. Komisjon selgitab, et kuna kaupleja esitas tarbijale viimase arve 02.05.2009, algas aegumistähtaja kulg 01.01.2010 ning nõue aegus 31.12.2012 kell 24:00. Komisjoni hinnangul on pärast põhjendatud aegumise vastväite saamist hea usu põhimõttega vastuolus nõude võlausaldaja poolt sissenõudmise jätkamine.
TsÜS § 142 lg 1, TsÜS § 146 lg 1, TsÜS § 147
Hobby Hall Oy Eesti filiaal ei 09.01.2019 28-1/18-009574-013 Hobby Hall Oy Eesti filiaal: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-009574.pdf
Märksõnad: Lepingust taganemine, mehaaniline purunemine
Tarbija ostetud käekell purunes. Tarbija väitel kell lõhkes käe peal. Tarbija leidis, et kella aku on paisunud. Kaupleja edastas toote ekspertiisi, kus tuvastati, et kella ekraan oli tõenäoliselt purunenud füüsilise vigastuse tulemusena. Komisjon jättis tarbija nõude kell asendada või raha tagastada rahuldamata, kuivõrd tarbija ei ole esitanud tõendeid, mis seaksid kaupleja tellitud diagnostika tulemused kahtluse alla.
VÕS § 214 lg 2, VÕS § 217, VÕS § 218 lg 2
BALTI ÄRI Osaühing ei 31.12.2018 6-1/18-009148-014 OÜ Balti Äri: lepingu täitmise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-009148.pdf
Märksõnad: jalatsid, OÜ Balti Äri, Ülemiste keskuse kauplus ELIGO, lepingu täitmise nõue.
Sisu: Tarbija ostis jalatsid Vagabond, millel ilmnesid välised defektid, jalatite talla ülemised ääred tulid liimist lahti ja vasaku jala õmblused on lahti. Kaupleja väitel on kahjustused tekkinud lohaka ekspluatatsiooni tõttu. Kaupleja ei ole ekspertiisi toestanud. Kaupleja väitel on jalatseid pestud pesumasinas. Istungil osalenud eksperdi ütluste kohaselt pesemise jälgi ei ole. Õmbluste lahtitulek on tootmisvea tõttu. Komisjon rahuldas tarbija nõude. Kaupleja nõustus istungil jalatsid omal kulul parandama.
VÕS § 208 lg 1, lg 4; 76 lg 1; 217 lg 1 ja lg 2 p 1; 218 lg 2; 100; 101; 222 lg 1, lg 4; TKS 40 lg 1-3; 57; 58.
Mobile Trade OÜ ei 31.12.2018 6-2/18-009996-008 Mobile Trade OÜ: lepingust taganemise nõue Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 6-2-18-009996.pdf
Märksõnad: mobiiltelefon, Mobile Trade OÜ, lepingust taganemine.
Sisu: Tarbija ostis Kauplejalt kasutatud NOKIA BL-5C aku maksumusega 15 eurot. Nimetatud aku töötas 2 päeva, seejärel lakkas toimimast. Kaupleja hinnangul ei ole Tarbija nõue põhjendatud, kuna aku asemel esineb viga telefonis. Kaupleja pakkus lahendust, et teeb Tarbija telefoni laadimispesa korda ja siis töötaks ka aku. Komisjon tuvastas Tarbija avalduse alusel, et akut sai kasutada kaks päeva. Seega täitis aku oma funktsiooni kuni tühjenemiseni. Tarbija ei ole esitanud komisjonile tõendeid, millest nähtuks aku lepingutingimustele mittevastavus. Kuivõrd Tarbija ei ilmunud istungile, puudus komisjonil võimalus kohapeal kontrollida, kas telefoni laadimispesa võimaldab akut laadida või mitte.
VÕS § 208 lg 1, lg 4, 217 lg 1 ja lg 2 p 1, 218 lg 2; TKS § 9 lg 1, 40 lg 1-3; 57; 58
Osaühing Renix ei 20.12.2018 6-1/18-005839-012 OÜ Renix, kauplus Fashion Outlet: lepingust taganemise nõue Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-005839.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija ostis kauplusest Fashion Outlet käekoti, millel peale mõningast kandmist kõik 4 nurka ära kulusid ning värv maha tuli. Tarbija leiab, et tegemist ei ole mehaanilise defektiga, vaid tootjapoolse disainiveaga. Kaupleja on tellinud ekspertiisi, mille käigus leiti, et antud defekt on tekkinud välise mehaanilise toimemõju tagajärjel ning kuulub loomulike ekspluatatsioonide defektide liiki. Komisjon asus asja materjalidega tutvumise ja poolte ärakuulamise järel seisukohale, et esitatud tõendid ja eksperdi poolt istungil antud hinnangut arvestades ei ole tõendatud käekoti tootmisvea esinemine.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 76 lg 1, VÕS § 217 lg 1 ja lg 2 p 1
Reset Eesti OÜ ei 20.12.2018 6-1/18-008404-017 Reset Eesti OÜ: www.reset.ee, lepingust taganemine ja ostusumma tagastamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-008404.pdf
Märksõnad: müügileping, e-kaubandus, kodumasinad, vigastatud kaup
E-kauplusest ostetud pesumasin-kuivatil avastas tarbija pärast kauba kättesaamist kahjustuse ja tarbija soovis kauba asendamist, millest kaupleja keeldus. Seejärel soovis tarbija lepingust taganeda. Komisjon jättis tarbija nõude rahuldamata, kuna puuduvad tõendid selle kohta kus kaubale vigastus tekkis.
VÕS 214 lg 2
Balti Puurkaev OÜ ei 20.12.2018 6-1/18-007898-011 Balti Puurkaev OÜ: kohustuse täitmisest keeldumine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007898.pdf
Märksõnad: puurkaev, nõudeõiguse puudumise tuvastamine
Tarbija ei saanud mingil hetkel peale tööde teostamist puurkaevust enam vett kätte, kuigi oli tellinud spetsiaalse süvendamise probleemi vältimiseks. Kaupleja saatis töölised objektile ja teostati ka tööd, milles eest esitati hiljem arve. Tarbija arvates oli arve põhjendamatu, sest tegemist oleks pidanud garantiilise tööga ja temaga oleks pidanud tasulises töös kokku leppima. Kaupleja arvates on tarbija vett kasutanud maksimumkoguses, mis tekitaski probleemi ja teostatud töö ei olnud sellest tulenevalt garantiiline. Komisjon asus seisukohale, et töö ei vastanud lepingutingimustele, sest tarbija ei saanud kaevust vett, lisaks on garantiitingimustes punkt, mille kohaselt kohustus kaupleja kõik garantiiajal ilmnevad mittevastavused kõrvaldama. Komisjoni hinnangul ei ole alust tarbijalt raha nõuda.
VÕS § 635 lg 1, VÕS § 641 lg 1, VÕS § 650 lg 1, VÕS § 101 lg 1 p 1
Balti Soojus Inspektor Osaühing ei 20.12.2018 6-1/18-006575-012 Balti Soojus Inspektor OÜ: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-006575.pdf
Märksõnad:ehitusekspertiis, ettemaksu tagastamine
Tarbija soovis lõppjärgus ridaelamuboksile teostada ehitusekspertiisi, kuid hinnangu andmine jäi viivitusse ning hiljem kaupleja keeldus, mille peale nõudis tarbija ettemaksu tagastamist. Kaupleja vajas enda sõnul akti koostamiseks muudatusprojekti, kuid tarbija esitas selle alles 1,5 aastat hiljem, kuid osaliselt on muud akti koostamiseks vajalikud dokumendid endiselt esitamata. Komisjon asus seisukohale, et nende asjaolude põhjal ei ole võimalik järeldada, et kaupleja oleks lepingut rikkunud ja tarbijal oleks õigus lepingust taganeda ning ettemaksu tagasi nõuda. Tarbija on jätnud omapoolsed kohustused täitmata ja ei ole esitanud vajalikku dokumentatsiooni. Tarbija nõue jäeti rahuldamata.
VÕS § 631 lg 1, VÕS § 635 lg 4, VÕS § 76 lg 1, VÕS § 82 lg 2, VÕS § 116 lg 1
Lindaliini aktsiaselts ei 20.12.2018 6-1/18-009100-010 Lindaliini AS: Reisitasu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-009100.pdf
Märksõnad: Reisitasu, seeriapiletid, kasutamata piletid, mere-reisijaveoleping
Tarbija on ostnud seeriapileteid reisimiseks marsruudil Tallinn-Helsingi ja Helsingi-Tallinn. Seeriapiletite kehtivuse ajal ei osutanud kaupleja tarbijale teenust täies ulatuses ja tarbijal on osa piletitest kasutamata. Tarbija soovis piletite kasutamata osa hüvitamist. Kaupleja väidetel on tema majandustegevus peatunud ja rahalise sissetuleku puudumisel pole hetkel võimalik seeriapileti raha tagastada. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja on lepingulist kohustust rikkunud ja tal tuleb tagastada tarbijale kasutamata jäänud teenuse osas reisitasu.
VÕS § 116, VÕS § 824 lg-d 1, 3 ja 4, KMSS § 59 lg 1
ArcticCat Kliima OÜ ei 20.12.2018 6-1/18-009030-014 ArcticCat Kliima OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-009030.pdf
Märksõnad: müügileping, kütteseadmed ja paigaldamine, täitmise tähtaeg, lepingust taganemine
Komisjon asus seisukohale, et kütteseadme tarnimise ja paigaldamise puhul ei saa mõistlikuks pidada ühte kuud ületavat tähtaega. Kaupleja ei ole lepingu eset kokkulepitud ega mõistliku tähtaja jooksul tarbijale üle andnud ega küttesüsteemi paigaldanud. ASjaolu, et tarbija pärast raha tagastamise nõude esitamist andis kauplejale veel ühe võimaluse lepinguliste kohustuste täitmiseks, ei ole komisjoni hinnangul käsitletav taganemise avaldusest loobumisena ega olemasoleva lepingu muutmisena. Pealegi ei ole Kaupleja ka sel korral lubatud tähtajaks tarbijale seadmeid üle andnud ega paigaldanud. Komisjon leiab, et tabija taganemine lepingust on põhjendatud kauplejapoolse olulise lepingu rikkumise tõttu.
Novatours OÜ ei 20.12.2018 6-1/18-007974-014 Novatours OÜ: hinna alandamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007974.pdf
Märksõnad: reisileping, pakettreis, majutuse kvaliteet, hinna alandamine
Vaidlusküsimuseks on asjaolu, kas Kaupleja teavitas Tarbijat seaduses ja lepingus sätestatud korras reisitingimustest, sealhulgas hotelli kvaliteedist, kas esinesid reisikorralduses puudused ning kas Tarbija teavitas Kauplejat reisiteenuse puudustest.
Asjaolu, et Tarbija ootused hotelli kvaliteedi ja toidu valiku osas olid kõrgendatud, kui tegelik pakkumine hotellis, siis see ei ole iseenesest veel lepingu rikkumine, kui reisikorraldaja oli Tarbijat kõikidest tingimustest teavitanud.
VÕS § 866 lg 1; VÕS § 867 lg 1
Luminor Bank AS ei 19.12.2018 6-1/18-005124-009 Luminor Bank AS: intressimarginaali tagasiviimine 0,6%-le ning A vabastamine laenulepingu kohustustest, laenujäägi vähendamine enammakstud summa ulatuses Tarbija kasuks Avaldatav Eriarvamus nr 6-1-18-005124.pdf
Otsus nr 6-1-18-005124.pdf
Märksõnad: intressimarginaali muutmine, ühe laenusaaja vabastamine laenulepingu kohustustest, laenujäägi vähendamine enammakstud summa ulatuses, eriarvamus
Pooltel on vaidlus selle üle, missugune on laenulepingu intressimarginaal ja kas pank oli õigustatud seda suurendama. Samuti on vaidlus selle üle, kas pank peab kohustustest vabastama ühe laenusaaja. Tarbija ja pank esitavad vastuolulisi seisukohti seoses sellega, kas intress ja laenusaajate tulu laekumine panka on seotud. Pank ei ole esitanud väidet, et on sellega seoses muutnud laenuintressi ning väidab, et intressi muutes on tuginenud lepingule. Tarbija nõuab, et laenulepingu kohustustest vabastatakse A. Tarbija põhjendab seda sellega, et laenujääk on piisavalt väike. Komisjon leiab, et pank ei olnud õigustatud muutma intressimarginaali. Pangale enammakstud summa tuleb lugeda laenu põhivõla tagasimakseks. Puudub alus nõuda, et pank nõustuks, et A ei ole lepingupool. Üks komisjoni liige jäi eriarvamusele, leides et pank võib muuta intressimarginaali.
Efrenza OÜ ei 19.12.2018 6-1/18-008319-012 Efrenza OÜ, facebooki lehe "Soodusmüük Perele" kaudu mähkmete tellimine: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-008319.pdf
Märksõnad: Efrenza OÜ, facebooki lehe "Soodusmüük Perele" kaudu mähkmete tellimine, lepingust taganemine.
Sisu: Tarbija tellis kaupleja facebooki lehe kaudu 3x Pampers Pants 5 mähkmeid. Tarbija tasus kauba eest, kuid kaupleja tellitud kaupa ei saatnud. Hoolimata tarbija korduvatest järelepärimistest ja kaupleja lubadustest, kaupleja raha ei tagastanud. Tarbija taganes lepingust. Tarbija nõue raha tagastamise osas kuulub rahuldamisele.
TKS § 48 lg 6; VÕS § 116 lg 1, § 116 lg p 4.
OÜ Mprint ei 18.12.2018 6-1/18-007524-009 OÜ Mprint: lepingu ülesütlemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-007524.pdf
Märksõnad: lepingu ülesütlemine
Tarbija ja kaupleja sõlmisid töövõtulepingu tarbijale köögi tagaseinale fotoklaasi valmistamiseks ja paigaldamiseks. Tarbija leiab, et kaupleja poolt osutatud teenus on ebaprofessionaalne ning lisaks on antud valeinfot töötlemise võimalikkusest. Komisjon leidis, et tarbija ei ole selgitanud, millised pidid olema värvitoonid või piltide kujundus, mida kauplejalt nõuti.
VÕS § 655 lg 1, VÕs § 635 lg 1 ja lg 4
Osaühing EUROPARK ESTONIA ei 18.12.2018 6-1/18-008783-011 Europark Estonia OÜ: leppetrahvi tühistamine (alusetuse tuvastamine) Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-008783.pdf
Märksõnad: Europark Estonia osaühing, prakimisteenus, leppetrahvi tühistamise nõue.
Sisu: Tarbija parkis korraga kahte autot ühelt mobiilinumbrilt. Kaupleja tegi trahvi, kuna kaupleja kodulehel on kirjas, et saab parkida ainult ühte autot ühelt mobiilinumbrilt. Komisjon leidis, et kaupleja on leppetrahvi õigesti kohaldanud ning tarbijalt pretensiooni saamisel seda asjaolusid arvestades vähendanud. Kuivõrd tarbija on vaidlustanud üksnes leppetrahvi nõude, ei anna komisjon käesolevas vaidluses hinnangut selles, kas tarbijal oli võimalik sideteenuste lepingu sõlmimisele eelnevalt kasutatavate tingimustega eelnevalt tutvuda või mitte. Komisjon nõustub kauplejaga selles, et tegemist ei ole parkimisteenuse osutaja vastutusalaga.
VÕS § 3, § 158 lg 1.
OÜ Grandber Sisustus ei 17.12.2018 6-1/18-007445-014 OÜ Grandber Sisustus: hinna alandamine või paigaldatud mööbli defektide kõrvaldamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-007445.pdf
Märksõnad: hinna alandamine või paigaldatud mööbli defektide kõrvaldamine
Tarbija on kauplejalt tellinud mööbli koos garderoobi valmistamise ja paigaldamisega. Tarbija ei nõustu sellega, kuidas on pliidiplaat paigaldatud muu mööbli suhtes, samuti on puidust töötasapind tarnitud ilma nõuetekohase õlitamiseta, mistõttu antud pinnale on jäänud erinevad veest/vedelikest plekid. Samuti on garderoob disainitud selliselt, et avatud ustega on raske sisule ligi pääseda. Komisjon leidis, et tarbija ei ole tõendanud, et plaat oleks paigaldatud kokkulepitust erinevasse kohta. Samuti ei ole komisjonil poolte väidete alusel võimalik tuvastada, missugustele nõudmistele pidi vastama töötasapind, missugused juhised sellega anti ja mis on plekkide põhjus ja iseloom.
TsMS § 230, VÕS § 116, VÕS § 101
BW Grupp Invest OÜ ei 17.12.2018 6-1/18-007001-010 BW Grupp Invest OÜ (e-kauplus ostumaailm.ee): lepingu täitmine, lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-007001.pdf
Märksõnad: Müügileping, e-kaubandus, lepingu täitmise nõue
Tarbija tellis kaupleja e-kauplusest kauba, mida Kaupleja Tarbijale üle ei andnud ning raha ei tagastanud. Tarbija soovis kauba üleandmist ning kui see ei ole võimalik, siis lepingust taganeda. Komisjoni hinnangul on Tarbijal õigus lepingust taganeda, kuna Kaupleja on lepingut rikkunud ning tarbijale tuleb tagastada kauba eest tasutud rahasumma.
TKS § 48 lg 6, § 116 lg 1, lg 2 p 4.
Optimera Estonia AS ei 17.12.2018 6-1/18-007088-017 Optimera Estonia AS (Espak): allahindluse rakendamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-007088.pdf
Märksõnad: müügileping, dušinurk, allahindlus
Tarbija ostis allahindluse kampaania ajal kauplusest Espak dušinurga. Tarbija hinnangul ei saanud Tarbija lubatud allahindlust ning nõudis hinna alandamist. Kaupleja väitel oli toode allahinnatud ning kampaaniaga täiendav allahindlus ei rakendudnud. Komisjoni hinnangul viitavad tõendid asjaolule, et vaidlusalune toode oli allahinnatud ning tarbijal puudub õigus nõuda täiendavat allahindlust. Tarbijal oli õigus müügilepingu sõlmimisel tehingust hinna sobimatuse tõttu loobuda.
VÕS § 9, § 16
OMG OÜ ei 17.12.2018 6-1/18-008236-012 OMG OÜ: teenustasu tagastamine ja kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-008236.pdf
Märksõnad: OMG OÜ, püsimeigi koolitus, teenustasu tagastamine ja kahju hüvitamine.
Sisu: Pooltel on vaidlus koolituse (käsundi) sisu üle. Tarbija sai teoreetilise koolituse osa, praktilise osa otsustas pooleli jätta. Komisjonile ei ole esitatud tõendeid, mis seaks koolituse kvaliteedi kahtluse alla. Komisjon leidis, et tarbija raha tagastamise nõue ei ole põhjendatud ja tuleb jätta rahuldamata.
VÕS § 3 p 1, § 9, § 76, § 619, § 620.
OÜ RNR jah 17.12.2018 6-1/18-007960-009 RNR OÜ: lepingust taganemine, kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus- 6-1-18-007960.pdf
Märksõnad: üürileping, sõidukelamu rent, lepingust taganemine, üüritud asja mittevastavus lepingule, kahju hüvitamine
Komisjon on seisukohal, et kaupleja tüüptingimus piirab lubamatul määral üürniku õigusi ja on sellest tulenevalt tühiine. Üüritava asja korrashoiu kohustus on vaieldamatult üürileandjal. Seega lasub üürileandjal kohustus tagada, et üüritav asi oleks sihtotstarbeliselt kasutatav. Üürnikult (tarbijalt) ei saa eeldada, et ta oleks sõidukelamu valduse vastuvõtmisel võimeline hindama igast aspektist sõiduki tehnilist seisukorda. Sellest tulenevalt ei saa üksnes sõiduki ülevaatamisega välistada kaupleja vastutust varjatud puuduste eest. Komisjoni hinnangul peab kaupleja enne üürilepingu sõlmimist ja sõidukelamu üleandmist veenduma selle korrasolekus; kaupleja seda ei teinud. VÕS § 277 järgi võib üürnik lepingust taganeda kui üürileandja ei anna asja üle kokkulepitud ajal või annab üle asja, mille puudused välistavad asja sihtotstarbelise kasutamise võimaluse või piiravad seda olulisel määral. Tarbija poolt tehtud kulutused kütusele kuuluvad hüvitamisele alusetu rikastumise sätetele alusel, sest Kauplejal lasus kohustus täita paak kütusega asja üleandmisel, mida Kaupleja aga ei teinud. Tarbija tegi seda ise, mistõttu on Kaupleja saanud kasu.
VÕS § 271; VÕS § 189 lg 1; VÕS § 191 lg 2; VÕS § 1042;
Seesam Insurance AS ei 17.12.2018 6-1/18-008099-009 Seesam Insurance AS: lepingu täitmise nõue, kindlustushüvitise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-008099.pdf
Märksõnad: kodukindlustus; lepingu täitmine, tüüptingimused
Komisjon leidis; et Kaupleja maksis osaliselt kindlustushüvitise, mistõttu tunnistas sellega, et tegemist on kindlustusjuhtumiga. Kaupleja tüüptingimuste kohaselt on kindlustusjuhtum kindlustatud eseme kahjustumine või hävimine iga äkilise ja ettenägematu sündmuse tõttu. Asjaolu, et juhtum ei olnud kindlustusvõtjale äkiline ja ettenägematu, peab vaidluse korral tõendama kindlustusandja. Hoolimata eksperdi tõendist, mille kohaselt kahju võis tekkida automaatika vanuses või elektri kõikumisest, ei ole ühtegi tõendit, mille kohaselt juhtum oleks olnud oodatud ja teada. Automaatikas tekkinud lühis on kindlustustingimuste kohaselt kindlustusjuhtum. KUi lühis on tekkinud automaatika vanusest, siis sellist asjaolu peab tõendama kindlustusandja.
VÕS § 448 lg 2; VÕS § 39 lg 1; VÕS § 42 lg 3 p 11
osaühing Windrox ei 17.12.2018 6-1/18-006473-013 Osaühing Windrox: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-006473.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, kahju hüvitamise nõue, kahju tekitamine, sõiduki esiklaasi parandamine
Komisjon leidis, et Kaupleja ei teavitanud Tarbijat nõuetekohaselt, et esiklaasi täket parandades võib sõiduki esiklaas mõraneda ning on vastutav esiklaasi mõranemise eest. Komisjon asus seisukohale, et varasemas õiguslikus suhtes olevaid asjaolusid, kus Tarbija esindas juriidilist isikut sama sõiduki esiklaasi täkke osas ei saa kasutada antud vaidluse asjaolude puhul. Seega leidis komisjon, et Tarbija nõue kuulub osaliselt rahuldamisele selles osas, mis on sõiduki esiklaasi viimine olukorda, milline esiklaas oli enne kahju tekitamist (täkkega ja kriimuline esiklaas). Kauplejal ei ole kohustust panna Tarbija sõidukile täiesti uut esiklaasi, kuivõrd kahju hüvitamise aluseks on asjaolu, et tuleb taastada selline olukord, mis oli enne kahju tekitamist.
A.L.L. Arenduse Osaühing ei 17.12.2018 8-1/18-006175-015 A.L.L. Arenduse OÜ: ettemaksu tagastamine, kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-006175.pdf
Märksõnad: majutusteenus, broneeringu tühistamine, ettemaksu tagastamine, kahju hüvitamise nõue
Vaidluse esemeks tõusetus küsimus, kas Kaupleja tehtud täiendav pakkumine pärast Tarbija soovi leping üles öelda oli poolte jaoks siduv, tekitades Kauplejale kohustuse tagada Tarbijale majutus Tarbijale sobival ajal, seal hulgas ajal, mis oli Tarbija poolt algselt broneeritud. Kauplejale saadetud kirjas väljendas Tarbija soovi raha tagastada, kuid kui see ei ole võimalik, võtab ta Kaupleja ettepaneku vastu, lisades, et teeks seda näiteks tema poolt esialgu valitud kuupäevadel. Kaupleja vastusest, et ta ei pannud sviiti müüki, kuna ootas Tarbijalt kinnitust, luges komisjon välja selle, et Kaupleja sai aru, et Tarbija võib tahta broneeringut esialgu soovitud perioodil. Kuivõrd Kaupleja seda Tarbijale ei taganud, siis on Kaupleja lepingut rikkunud ning Tarbijal on õigus ettemaksu tagastuseks, sest Tarbijale tekkis lepingu täitmata jätmisest kahju.
VÕS § 101 lg 1 p 3
AS GoTravel ei 14.12.2018 6-1/18-007433-017 AS Go Travel: pakettreisi hinna alandamine Tarbija kahjuks Avaldatav Eriarvamus.pdf
Otsus nr 6-1-18-007433.pdf
Märksõnad: pakettreis, hinna alandamine, määrus 261/2004, lennuhüvitis, reisitasu alandamine, ülemäärane hüvitamine, hüvitiste kombineerimine, majutusteenus
Seoses lennu tühistamisega lühenes tarbija reis ühe päeva võrra. Lennuvedaja on tarbijale tasunud hüvitist Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 261/2004 alusel. Komisjon asus seisukohale, et ühe reisipäeva kaotus tuleb lugeda korvatuks lennuvedaja poolt makstud hüvitisega. Komisjoni ühe liikme eriarvamuse kohaselt ei kata määruse nr 261/2004 järgne hüvitis täiendavat kahjulikku tagajärge, mis seisneb pakettreisi osaks oleva majutusteenuse osalises osutamata jätmises ning hinna alandamine on pakettreisi osaks oleva majutusteenuse mittekohase täitmise tõttu põhjendatud.
määrus 261/2004, VÕS § 866, VÕS § 877
ShopCar24 OÜ ei 13.12.2018 6-1/18-005142-015 ShopCar24 OÜ: sõiduki parandamine või lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-005142.pdf
Märksõnad: kasutatud auto, parandamine, lepingust taganemine
Peale ostu selgus,et autol puudub tahmafilter, mistõttu ei läbi auto tõenäoliselt tulevikus ülevaatust. Tarbija pöördus kaupleja poole enda poolt võetud hinnapakkumisega, kuid kaupleja pidas pakkumist liiga suureks. Kaupleja lubas puuduse kõrvaldada aga komisjoni ajaks kokkuleppele ei jõutud. Komisjon asus seisukohale, et poolte vahel puudus kokkulepe tahmafiltri puudumise kohta ja tegemist on lepingutingimustele mittevastavusega ja kaupleja on lepingut rikkunud. Seade on vajalik ja kaupleja peab paigaldama enda kulul autole tahmafiltri võis siis tagastama ostusumma.
VÕS § 217 lg 1, VÕS § 222 lg 1, VÕS § 223 lg 1
AIG Europe Limited ei 12.12.2018 6-1/18-006242-013 AIG Europe Limited Tarbija kasuks Avaldatav Otsus_6-1-18-006264.pdf
Märksõnad: kindlustusleping, lepingu täitmise nõue, lepingu tüüptingimused
Komisjon leidis, et vastavalt kindlustuse heale tavale peavad tüüptingimused olema sõnastatud selgelt ning arusaadavalt, vastuolu korral tõlgendatakse vastuolu kindlustusvõtja kasuks, sama sätestab ka VÕS üldosa § 39 lg 1. Kindlustusseltside Liidu veebilehel avaldatud reisikindlustuse hea tava kohaselt reisikindlustusega kindlustatakse lisakulu, mida kindlustatu peab kindlustusjuhtumi tõttu kandma, samuti juba tehtud kulud reisile, mida ei saa kindlustusjuhtumi tõttu kasutada. Antud kindlustuslepingu tüüptingimuste alusel tuleb neid tõlgendada, et kindlustatud on juba tehtud kulud reisile.
Auto & Service Osaühing ei 11.12.2018 6-1/18-004611-031 Auto & Service OÜ: remondi maksumuse hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-004611.pdf
Märksõnad: autoremont, remondi hüvitamine
Tarbija oli seisukohal, et kaupleja jättis hooldustööde käigus õigeaegselt tegemata mootoririhma kontrolli ja vahetuse, mille tagajärjel mootoririhm purunes. Kaupleja kinnitusel teostavad nemad alati töid, mida tarbija on soovinud ja omaalgatuslikult nad töid ei teosta. Tarbija on tellinud neljal korral õlivahetuse, kuid mitte mootoririhma vahetust. Lisaks on soovinud tarbija hooldusraamatusse teha kande tagasiulatuvalt ja siis esitanud hiljem pretensiooni, mis on pahatahtlik. Lisaks puudub usaldusväärne tõend selle kohta, mis on mootoririhma purunemise põhjuseks. Komisjoni arvates ei ole põhjust kahelda kaupleja poolt esitatud tõendites hooldustööde kohta, lisaks ei saa tagasiulatuvaid kandeid kasutada hindamaks poolte tegelikku tahet tööde tellimisel. Samuti puuduvad tõendid mootoririhma purunemine põhjuste kohta ning põhjuslik seos kaupleja tegevuse ja tarbijale tekkinud kahju vahel.
VÕS § 635 lg 4, VÕS § 104 lg 1, VÕS § 127 lg 4
Jysk Linnen`n Furniture Osaühing ei 10.12.2018 6-1/18-007265-009 Jysk Linnen’n Furniture OÜ: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-007265.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija leiab, et ostetud autokülmik ei jahuta piisavalt toiduaineid või jooke. Kaupleja selgitab, et antud külmik ei ole mõeldud jäätiste ja jää säilitamiseks ning vastav seade vastab nõuetele. Komisjon leidis, et tegemist on vaba aja veetmise seadmega, mis tagab toiduainetele ja jookidele jaheduse. Selliselt seadmelt ei saa oodata, et seade tagaks temperatuuri, mis on vajalik jäätise ja jää säilitamiseks ka vooluvõrku ühendatuna.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 218 lg 2
Osaühing MEDIFUR jah 10.12.2018 6-1/18-006762-015 OÜ Medifur: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-006762.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija pöördus kaupleja poole probleemiga, et mahlapressis olev mahla segaja, mis ümber riivi käib, ei pöörle enam iga kord. Mahlapress vahel käib, vahel ei käi, kuigi purustaja liigub ja pressib vilja läbi riivi.Sellest tulenevalt tellis tarbija kahju põhjuste kindlaks tegemiseks sõltumatu ekspertiisi, mille käigus tuvastati, et tegemist on toote konstruktiivse veaga. Kaupleja leiab, et masinat on kasutatud intensiivsemalt kui selleks on ette nähtud. Komisjoni istungil võttis tarbija kauplejalt korda tehtud mahlapressi vastu, kuid kaupleja on keeldunud ekspertiisikulude hüvitamisest. Komisjon leidis, et kuigi kaupleja parandas asja, lasub tal lisaks kohustus hüvitada tarbija poolt kantud kahju kindlaks tegemiseks kantud kulud.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 128 lg 3
Osaühing Duncan ei 10.12.2018 6-1/18-008737-009 Duncan OÜ: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-008737.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija tellis kauplejalt 19 kaubamärgi Craft dressipluusi, mille kangale tekkisid peale vähest kandmist kahjustused. Kaupleja selgitas, et kanga kulumine on tekkinud kokkupuutel või hõõrdumisel väliste objektidega, mis ei tulene ebakvaliteetsest kangast. Kaupleja ütleb, et dressipluusid läksid pärast soetamist tikkimisse ning ta ei saa vastutada kolmanda osapoole tegevuse eest, kuna puudub info, mis seisus dressipluusid tarbijale tagastati. Kaupleja poolse lepingurikkumise tõendamatuse korral puudub tarbijal alus nõuda dressipluuside parandamist või asendamist kaupleja kulul.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 101 lg 3
CarMasters OÜ ei 10.12.2018 6-1/18-008077-016 CarMasters OÜ: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-008077.pdf
Märksõnad: auto varuosad, lepingust taganemine
Tarbija poolt soetatud pidurikettad/klotsid kulusid mitmel korral läbi ja kaupleja aendas need, kuid kolmandal korral keeldus. Tarbija on seisukohal,et toodetel on tootmisdefekt ja tarbija soovis ostusumma tagastamist ning pidurikettaid/klotse kauplejale tagastada ei tahtnud. Kaupleja arvates oli puuuduste põhjuseks viimasel korral kivi, mis jäänud piduriketta ja klotsi vahele, lisaks on tegemist valede sõiduvõtetega, mis rikub piduriklotside hõõrdepinna. Tarbija on läbinud 15000 km, mistõttu ei ole defekt tekkinud kohe. Komisjoni hinnangul ei ole põhjust kahelda kaupleja vastuses ning piduriklotside/ketaste muutused on tekkinud kasutuse käigus ja nende eest on vastutav tarbija. Tarbija nõue saada tagasi raha aga mitte tagastada kaupa ei vasta seaduse põhimõttele, samuti soov saada uus kaup ja ka raha tagasi, viitab alusetu rikastumise soovile.
VÕS § 218 lg 1, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 189 lg 1
Studio Moderna OÜ ei 05.12.2018 6-1/18-006886-011 Studio Moderna OÜ (e-kauplus dormeo.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-006886.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, 14-päevane taganemisõigus, madrats, hügieen
Sisu: Tarbija soovis kasutada 14-päevast taganemisõigust e-kauplusest dormeo.ee tellitud kattemadratsi müügilepingust. Kaupleja ei nõustunud toodet tagasi võtma, kuna toote pakend oli avatud ning tegemist on tootega, mis ei sobi tagastamiseks tervisekaitse ja hügieenilistel põhjustel ning kaupleja on kodulehel hoiatanud, et seda toodet tagastada ei saa. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda, kuna puuduvad tõendid kauba kasutamisest või märgid, mis sellele viitaksid. Kauplejal on õigus nõuda toote pakendamise kulu hüvitamist.
VÕS § 56 lg 1, lg 1`, § 53 lg 4, § 53 lg 4 p 4`
osaühing Jazz Pesulad ei 05.12.2018 6-1/18-005434-013 OÜ Jazz Pesulad: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-005434.pdf
Märksõnad: Kahju hüvitamine, autopesuteenus
Tarbija väitel tekkisid autopesulas sõidukile kahjustused. Kaupleja sõnul antud vigastuste tekkimine pesuprotsessi käigus ei ole võimalik. Komisjon leidis, et autopesu käigus sõiduki külgede kraapimine ei ole tavapärane, tarbija ei ole tõendanud, et kahju tekkimine leidis aset just autopesu käigus. Põhjusliku seose puudumine välistab kahju hüvitamise kohustuse tekkimise.
VÕS § 127, VÕS § 132 lg 3, VÕS § 635 lg 1
osaühing Vikslin ei 05.12.2018 6-1/18-008136-015 OÜ Vikslin: ettemaksu tagastamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-008136.pdf
Märksõnad: turvauks, paigaldamine, Vikslin OÜ, ettemaksu tagastamine
Sisu: Tarbijad on seisukohal, et kauplejaga sõlmitud lepinguga on hõlmatud ka korterisisesed tööd, so vajalike siseliistude paigaldus ja siseviimistlus. Kaubale paigaldatud hinnasildil ja kodulehel on info selles, et hinna sees on üksnes ukse välimised liistud. Ukse paigaldus ei hõlma siseviimistlustöid, sh siseliistude hankimist ega paigaldamist. Kumbki pool ei ole väitnud, et siseviimistlusega seonduvat (milline on siseseinte viimistlus, milliseid siseliiste võiks ja saaks kasutada jmt) oleks lepingu sõlmimisele eelnevalt arutatud. Seega ei ole tarbijaid eksitatud. Komisjon nõustub kauplejaga selles, et siseviimistlusega seonduv väljub kõnealusel juhul müüja kõrvalkohustuse raamidest ning selles tulnuks vastava soovi korral eraldi kokku leppida. Juhul, kui tarbijatele ukseava mõõtmisel pakutud siseviimistlusteenuse hind ei sobinud, olnuks (ja on jätkuvalt) neil õigus ja võimalus valida selle töö tegemiseks mõni teine partner.
VÕS § 217 lg 5, § 100, 101 lg 1 p 4 ja § 116; § 188 lg 2.
Plaza Kaubandus OÜ jah 05.12.2018 6-1/18-008377-015 Plaza Kaubandus OÜ: asja asendamise või lepingu alusel tasutud hinna tagastamise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-008377.pdf
Märksõnad: mobiiltelefon, Plaza Kaubandus OÜ, e-kauplus www.plazamobiil.ee, asja asendamise või lepingu alusel tasutud hinna tagastamise nõue
Sisu: Tarbija ostis kasutatud mobiiltelefoni iPhone 7, kaupleja hinnangul oli seade väga heas korras, kuid tarbija väitel töötas telefon enamasti korrektselt vaid 5 kuud.
Seega võis tarbija mõistlikult eeldada, et kuigi telefon on kasutatud, ei esine sellel märkimisväärseid puudusi. Nagu selgub kaupleja ja ekspertiisi läbiviija hinnangust mobiiltelefonile, esineb sellel niiskuskahjustus. Niiskuskahjustus ei ole aga kasutatud mobiiltelefonile tavaliselt omaseks kvaliteeditunnuseks. Väga heas seisukorras oleval mobiiltelefonil vastavaid kahjustusi esineda ei tohiks. Eelneva põhjal asub Komisjon seisukohale, et tarbijale müüdud mobiiltelefon ei vasta lepingutingimustele VÕS § 217 lg 2 punkti 6 tähenduses. Telefoni tarbijale üleandmisest kuni puuduste ilmnemiseni oli möödunud vähem kui 6 kuud ning seetõttu tuleb eeldada, et telefonil esinevad puudused olid olemas juba selle tarbijale üleandmise hetkel. Tegemist on eeldusega, mille seadme müüja saab omaltpoolt esitatavate tõenditega ümber lükata. Kaupleja on tuginenud selles osas ekspertiisi seisukohale ning leiab, et kuna telefonil esineb niiskuskahjustus, siis on telefoni tootjagarantii lõppenud ning ka tema müüjana puuduse eest ei vastuta. Komisjon selle seisukohaga nõustuda ei saa. Vastavalt ekspertiisiaktile esineb telefonil vedelikukahjustus, mis ei ole tingitud tootmisdefektist. Sellega on kinnitust leidnud, et telefonil esineb puudus, kuid seeläbi ei ole tõendatud, et vastav puudus tekkis pärast telefoni tarbijale üleandmist. Eelneva põhjal tuleb asuda seisukohale, et mobiiltelefonil esines niiskuskahjustus juba selle tarbijale üleandmise hetkel ning kaupleja vastutab asja lepingutingimustele mittevastavuse eest.
VÕS § 217 lg 2 p 6, § 218 lg 1 lause 2, § 218 lg 2 lause 2, § 222 lg 1, § 223 lg 1; § 189 lg 1.
ALL KAUBANDUSE OÜ jah 04.12.2018 6-1/18-008876-012 All Kaubanduse OÜ, www.starcom.ee : ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-008876.pdf
Märksõnad: mobiiltelefon, All Kaubanduse OÜ, ostuhinna tagastamine
Sisu: Tarbija esitas kauplejale pretensiooni selles, et telefonil osa funktsioone ei tööta; probleeme on GPS positsioneerimisega, signaal on nõrk. Kaupleja teatas tarbijale 15.augustil 2018, et telefoni emaplaat on defektne ning vajab vahetamist. Remondi kestuseks prognoositi kaks nädalat. Kaupleja pakutust tähtajast kinni ei pidanud; 19.oktoobri 2018 seisuga ei olnud tarbijale telefoni tagastatud. Kaupleja on püüdnud müügieset parandada, kuid see ei ole kahe kuu kestel õnnestunud. VÕS § 223 lg 1 järgi loetakse müüja müügilepingut oluliselt rikkunuks muu hulgas ka siis, kui müügiesemena ostjale üleantud asja parandamine ebaõnnestub; samuti juhul, kui asja parandamisega põhjustatakse ostjale põhjendamatuid ebamugavusi (lg 2). Komisjoni hinnangul tuleb asja parandamine lugeda ebaõnnestunuks. Tarbija on toote puudusest ja mitmekuisest remondiperioodist tingituna olnud sunnitud ümber korraldama igapäevaselt vajaliku sideteenuse kasutamise. Komisjoni hinnangul on tegemist ebamugavusega, mida tarbija ei pea taluma. Oluliseks peetakse lepingu rikkumist muu hulgas juhul, kui kohustuse rikkumise tõttu jääb kahjustatud pool olulisel määral ilma sellest, mida ta õigustatult lepingust lootis. Komisjon on seisukohal, et müüja on lepingut oluliselt rikkunud. Tarbijal oli õigus lepingust taganeda ja sellest tulenevalt on ostuhinna tagastamise nõue põhjendatud.
VÕS § 3 p 1, § 208, § 217 lg 2 p 8 ja 6, § 218, § 100, § 223 lg 1, § 116 lg 1.
Novatours OÜ ei 03.12.2018 6-1/18-007372-013 Novatours OÜ: pakettreisi hinna alandamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-007372.pdf
Märksõnad: Pakettreisi hinna alandamine, eestikeelne teenus, mittevaralise kahju hüvitamine
Reisija puudulik keeleoskus oli takistuseks reisil ekskursioonide valikul ja nendel osalemisel. Tarbija soovis reisi hinna alandamist. Komisjoni hinnangul ei järginud tarbija kohustust teatada rikkumisest vahetult teenuse osutajale ning võib järeldada, et kauplejal puudus piisav informatsioon rakendamaks vajalikke abinõusid eeldatava rikkumise kõrvaldamiseks.
VÕS § 101 lg 1 p 5; VÕS § 866, VÕS § 875 lg 1, VÕS § 877 lg 1
Osaühing EUROPARK ESTONIA ei 03.12.2018 6-1/18-007674-008 Europark Estonia OÜ: leppetrahvi tühistamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007674.pdf
Märksõnad: leppetrahvi tühistamine
Kaupleja koostas tarbijale leppetrahvinõude, mille järgi peab tarbija tasuma nõuetevastase parkimise eest 30.00 eurot leppetrahvi. Tarbija on seisukohal, et korteriomandi omanikuna on tal kaasomanike vahel sõlmitud lepingu alusel õigus kasutada ehitise 0-korrusel asuvat laadimisestakaadi oma korteri reaalosa teenindamiseks. Kaupleja on leppetrahvi kohaldamisel tuginenud OÜ Kinnisvaraekspert Tallinn, OÜ Tornimäe Ärikeskus ja OÜ Tornimäe Hotell sõlmitud lepingule, mille esemeks on parkimise korraldamine ja parkimiskontrolli teostamine. Komisjon ei nõustu tarbija seisukohaga ja selgitab, et parkimise korraldaja sõlmib tähistatud parkimiskohta kasutada sooviva autojuhiga lepingu parkimisala kasutamiseks pakkumuse esitamise ja sellega nõustumise teel. Parkimisleping loetakse sõlmituks hetkest, kui parkla kasutaja oma juhitud sõiduki tähistatud parkimisalale pargib.
VÕS § 3 p 1, VÕS õ 158 lg 1, TKS § 1 lg 6
Wraith Invest OÜ ei 03.12.2018 6-1/18-009108-010 OÜ Wraith Invest (www.hansapost.ee) : ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-009108.pdf
Märksõnad: Lepingust taganemine, ostuhinna tagastamine, ekspertiisi korraldamine
Tarbijal lasub kohustus tõendada tootes puuduse esinemist, seadusest ei tulene, et kohaseks tõendiks on üksnes eksperdi arvamus.
VÕS § 116 lg 1, VÕS § 217, VÕS § 218, VÕS § 222, VÕS § 223 lg 1
Osaühing VENTEX GRUPP jah 03.12.2018 6-1/18-007054-010 OÜ Ventex Grupp: ettemaksu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-007054.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, leping osaliselt täitmata, lepingust taganemine
Sisu: tarbija tellis kauplejalt köögimööbli valmistamise ja paigaldamise. Kaupleja hilines mööbli valmistamisega ning paigaldas selle üksnes osaliselt. Tarbija soovis lepingust taganeda. Kaupleja on lubanud lepingut täita, kuid ei ole seda teinud. Komisjoni hinnangul on kaupleja lepingut oluliselt rikkunud ning tarbijal on õigus lepingust taganeda.
VÕS § 636, § 116, § 188 lg 1, § 189 lg 1
Leiti 2126 otsust1 2 3 .. 54