Tarbijavaidluste komisjoni otsused

Ettevõtted, kes ei täida tarbijavaidluste komisjoni otsuseid...
Leiti 1900 otsust1 2 3 .. 48
Kaupleja Ettevõte mustas nimekirjas Otsuse avaldamise kuupäev Otsuse nr Pealkiri Otsus Lahenduse liik Failid
Motomarket OÜ ei 23.05.2018 6-1/18-002469-013 Motomarket OÜ: lepingu täitmise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002469.pdf
Märksõnad: lepingu täitmise nõue
Tarbija tellis kauplusest Motomarket mootorratta küljekohvritele lukud, mis pidid olema sama võtmekoodiga. Tarbija leidis, et tellitud võtmed olid visuaalselt erineva väljanägemisega ning nende toimimispõhimõtetes esineb erinevusi. Komisjon leidis, et kaupleja oli lepingu tingimustele mittevastava asja üleandmisega rikkunud poolte vahel sõlmitud lepingut VÕS § 100 tähenduses. Lepingu rikkumisest tulenevalt on tarbijal õigus kasutada VÕS § 101 toodud õiguskaitsevahendeid.
VÕS § 208 lg 4, TKS § 9 lg 1, VÕS § 217 lg 1, lg 2 p 1 ja p 6, VÕS § 222 lg 1.
Arkason OÜ ei 22.05.2018 6-1/18-002174-008 Arkason OÜ: töövõtulepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002174.pdf
Märksõnad: mööbel, töövõtuleping, lepingust taganemine osaliselt
Tarbija tellis Kauplejalt garderoobikapi juurdeehituse. Kaupleja täitis tellimuse osaliselt ning Tarbija soovis täitmata lepingu eest osa tasutud raha tagastamist. Kaupleja enda seisukohta komisjonile ei avaldanud ning kokkulepet ei pakkunud. Komisjoni hinnangul on Kaupleja oluliselt lepingut rikkunud ning Tarbijal on õigus lepingust taganeda.
VÕS § 76 lg 1, § 655 lg 1, § 647 lg 2, § 189 lg 1, § 111.
Varuosamees OÜ ei 21.05.2018 6-1/18-002766-017 Varuosamees OÜ: 14-päevane õigus lepingust taganeda Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002766.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, müügileping, lepingust taganemine 14-päeva jooksul
Tarbija ja Kaupleja sõlmisid sidevahendi abil lepingu, millest Tarbija soovis taganeda, kasutades seadusest tulenevalt 14-päevast lepingust taganemise õigust. Kaupleja oli lepingus ette näinud rida tingimusi, millistel juhtudel Tarbija ei või lepingust taganeda. Komisjon leidis, et lepingutingimused, millega raskendatakse taganemisõiguse kasutamist, on tühised. Samuti on tühised Tarbija kahjuks sätestatud kokkulepped.
VÕS § 56´2 lg 9; § 62
RUAROM OÜ ei 18.05.2018 6-1/17-010559-026 Ruarom OÜ: lepingust taganemine, kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-17-010559.pdf
Märksõnad: kasutatud auto, müügileping, puudus, lepingust taganemine, parandamiskulud
Ostetud kasutatud sõiduauto mootoril ilmnesid pärast 100 km läbimist puudused, mille kõrvaldamisest kaupleja keeldus, kuna andis üle töökorras sõiduki. Tarbija tellis sõiduki mootori diagnostika, mille käigus tuvastati mootori puudused ja esitati hinnapakkumine. Kaupleja keeldus sõiduki parandamiskulude hüvitamisest. Komisjoni hinnangul on kaupleja rikkunud puuduste kõrvaldamata jätmisega müügilepingut oluliselt ning tarbijal on õigus sõiduki müügilepingust taganeda. Lisaks on kauplejal kohustus hüvitada tarbijale sõiduki diagnostikakulud 160 eurot.Kaupleja poolt kasutatav ostumüügilepingu tüüpsäte, et tarbija võtab kõik sõidukiga kaasnevad riskid ning sõiduki mehhanismid võivad laguneda, ei ole ilma konkreetse sõiduki vigade ja puuduste loeteluta VÕS § 218 lg 4 mõistes piisav teavitamine ja ei vabasta Kauplejat vastutusest.
VÕS § 217 lg 1, lg 2 p 6, § 218 lg 2, § 222 lg 1, § 223
aktsiaselts Carring ei 18.05.2018 6-1/18-001132-016 AS Carring: lepingust taganemine, kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-001132.pdf
Märksõnad: kasutatud auto, müügileping, puudused
Ostetud kasutatud sõiduautol ilmnesid 3 kuud pärast ostmist puudused, mida kaupleja ei nõustunud kõrvaldama, kuna leidis, et tegemist on loomuliku kulumisega. Kaupleja parandas sõiduki osaliselt tarbija kulul. Komisjoni hinnangul ei ole tarbijal õigus lepingust taganeda, kuna kaupleja ei ole oma kohustusi oluliselt rikkunud. Kaupleja parandas enda kulul sellised puudused, mis olid olemas sõiduki ostmisel ning sellega täitis parandamiskohustuse. Tarbija ja kaupleja leppisid tasuliste parandustööde soodustusega hinnas kokku sõlmides nii töövõtulepingu, mistõttu puudub tarbijal ka kahju hüvitamise nõudmise õigus. Kauplejal puudus sõidukil tekkinud täiendavate puuduste tasuta parandamise kohustus, kuna tegemist oli kuluosadega.Komisjon on seisukohal, et Sõiduki kuluosa täiendava kulumise tõttu Sõiduki kasutamise käigus tekkinud rike ei olnud oma olemuse tõttu olemas Sõiduki ostumüügi hetkel ja Sõiduki kasutamisest tuleneva kulu ja sellest tekkivate rikete eest ei saa panna vastutust kauplejale.
VÕS § 217 lg 2 p 6, § 218 lg 2, 635 lg 4
osaühing Armih Tartu ei 17.05.2018 6-1/18-000814-013 Armih Tartu OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-000814.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine, ehted
Tarbija pöördus kaupleja poole kullast kõrvarõnga parandamise asjus. Parandatud ehte kättesaamisel selgus, et kõrvarõngas on tugevalt rikutud. Kaupleja tugines oma vastuses, et kõrvarõngad olid seest tühjad, millest tulenevalt ei ole võimalik neid korralikult joota ning see oli põhjuseks, miks joodis valgus mustri peale.
Komisjon leidis, et kaupleja, kes tegutseb oma majandus- ja kutsetegevuses, peab suutma hinnata kullast ehte parandamise võimalikkust ning sellega seotud riske ning neist Tarbijat sellest teavitama.
VÕS § 635 lg 4, VÕS § 641 lg 2 p 5, VÕS § 102
Marmel Kinnisvara OÜ ei 17.05.2018 6-1/18-002725-014 Marmel Kinnisvara OÜ: Nõudeõiguse puudumise tuvastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002725.pdf
Märksõnad: Nõudeõiguse puudumise tuvastamine, maaklerileping
Tarbija sõlmis tähtajalise maaklerilepingu korteri müügiks. Kuu aja möödudes ilmnes, et müük ei lähe esialgsete lubaduste kohaselt ja tarbija ütles lepingu ennetähtaegselt üles. Kaupleja esitas tarbijale lepingu lõpetamise eest arve, mille arvestamise aluseks on lõplik müügihind. Komisjon asus seisukohale, et kuivõrd lepingu ülesütlemise ajaks ei olnud leping täidetud ja korteriomand müüdud ning lõplik ostuhind seega oli teadmata, ei saa kaupleja maakleritasu arvestamisel tugineda lepingu punktile, mis käsitleb müügieseme pakkumishinda. Komisjon leidis, et kaupleja poolt nõutud maakleritasu on tõendamata, kuivõrd puuduvad tõendid, millised kulud on kaupleja teinud seoses korteriomani müügiga ning tarbija keeldumine arve tasumisest on põhjendatud.
VÕS § 629 lg 1, VÕS § 658 lg-d 1 ja 2, VÕS § 664 lg 1
ONOFF JAEKAUBANDUSE OÜ ei 17.05.2018 6-1/18-002474-015 ONOFF Jaekaubanduse OÜ: Lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002474.pdf
Märksõnad: Lepingust taganemine, transpordikulud, pakend, sidevahendi abil sõlmitud leping
Tarbija tellis e-poe kaudu külmkapi kohaletoomisega I korrusele. DPD kuller, kes külmiku kohale toimetas, väitis, et sellist teenust ei ole tellitud ja viis külmiku minema. Tarbija saatis kauplejale e-kirja, milles palus toimetada külmik I korrusele. Teisel korral tõi autojuht külmiku üles. Külmik oli pakendatud pappi ja musta kilesse. Peale avamist ilmnes, et külmik on vigastustega ja tarbija soovis selle tagastada. Kaupleja oli seisukohal, et tarbija keeldus kaubast ja transpordifirma teostas edasi-tagasi tühisõidu; külmik oli korralikult pakitud ja tagastada saab kasutamata toodet. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja ei saa lepingust taganemise tingimuseks seada eelnevate transpordikulude maksmise ning asja kasutamine ei välista lepingust taganemise õiguse kasutamist. Komisjon leidis, et kaupleja peab võimaldama tarbijal külmiku tagastada.
VÕS § 52 lg -d 1 ja 2, VÕS § 56 lg 1, VÕS § 56 2 lg-d 1, 3 ja 4, VÕS § 56 3 lg-d 1 ja 3
Super Rent OÜ ei 15.05.2018 6-1/18-001466-010 Super Rent OÜ: müügilepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-001466.pdf
Märksõnad: Kasutatud autod, lepingutingimustele mittevastavus, lepingust taganemine
Tarbija ostetud kasutatud sõiduautol ilmnesid ostupäeval puudused, millest Tarbija teavitas Kauplejat. Kaupleja ei lahendanud Tarbija pretensiooni ning Tarbija soovis lepingust taganeda. Komisjoni hinnangul on Tarbijal õigus lepingust taganeda.
VÕS § 217 lg 1, lg 2 p 1 ja p 6, § 218 lg 2, § 222 lg 1, § 223 lg 1.
OÜ Hansapost ei 09.05.2018 6-1/18-002325-013 Hansapost OÜ: Kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-2325.pdf
Märksõnad: Kahju hüvitamine, juhusliku kahjustumise riisiko, garantii, vedelikukahjustus
Kaupleja keeldus nutitelefoni asendamisest seoses seadmel vedelikukahjustusega. Kaupleja tugines garantiihooldaja hinnangule, kes tuvastas, et telefoni tagakaane all oli palju mustust ja sellisel juhul ei ole seade veekindel. Tarbija hinnangul ostetud vee- ja tolmukindel telefon ei ole niiskuskindel. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja poolne lepingurikkumine ei ole tõendatud ja tarbijal puudub alus nõuda seadme parandamist või asendamist kaupleja kulul. Tarbija ei ole esitanud tõendeid, mis lükkaksid ümber hooldusettevõtte järeldused.
VÕS § 101 lg 3, VÕS § 214 lg 2, VÕS 217 lg 2 p 6, VÕS § 218 lg 2
Tele2 Eesti Aktsiaselts ei 09.05.2018 6-1/18-002019-010 Tele2 Eesti AS: Kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-2019.pdf
Märksõnad: Kahju hüvitamine, mehaaniline vigastus, garantii, juhusliku kahjustumise riisiko
Kaupleja keeldus mobiiltelefoni garantiikorras parandamast seoses seadmel tuvastatud mehaaniliste vigastustega. Tarbija leidis, et vigastused tekkisid siis, kui telefon oli kaupleja valduses. Puuduse tõendamise kohustus lasus kauplejal. Kaupleja tugines sertifitseeritud hoolduskeskuse hinnangule. Tarbija ei esitanud tõendeid, mis lükkasid ümber hoolduskeskuse järeldused või millest nähtuks tootmisvea olemasolu telefonil. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja ei ole lepingutingimusi rikkunud ja tarbijal puudub alus nõuda seadme parandamist või asendamist kaupleja kulul, samuti puudub tarbijal õigus nõuda tagasi telefoni eest makstud raha.
VÕS § 101 lg 3, VÕS § 214 lg 2, VÕS 217 lg 2 p 6, VÕS § 218 lg 2
Aspent OÜ ei 08.05.2018 6-1/18-000476-008 Aspent OÜ: ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-000476.pdf
Märksõnad: ostuhinna tagastamine, kauplus "Italynaking"
Tarbija ostis jalanõud, millel tekkis defekt esimesel päeval. Kaupleja selgitas, et luku vahetus/parandus ei kuulu garantii alla ning tagastas tarbijale parandamata saapad. Komisjon leidis, et lepingust taganemisel muutub olemasolev võlasuhe tagasitäitmise võlasuhteks. Lepingust taganemise korral võib kumbki lepingupool nõuda tema poolt lepingu alusel üleantu tagastamist.
VÕS § 217 lg 1 ja 2 p 1 ja 6, VÕS 116 lg 1, VÕS § 189 lg 1
Tele2 Eesti Aktsiaselts ei 08.05.2018 6-1/17-009998-014 Tele2 Eesti AS: lepingu täitmine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-17-009998.pdf
Märksõnad: lepingu täitmise nõue, telefon
Telefonil tuvastati raami kerge kõverus ja tarbijale pakuti tasulist remonti, millega tarbija nõus ei olnud, sest telefoni olukord oleks pidanud fikseeritama juba vastuvõtul. Komisjon leidis, et tarbija nõue on põhjendatud, sest telefon tagastati kauplejale põhjusel, et telefon katkestab kõnesid ning kaupleja poolt esitatud fotod ei ole piisavaks tõenduseks, et kõnede katkemise ja paindes korpuse vahel on põhjuslik seos. Lisaks on tõendamata tasulise remondi pakkumise tegemine tarbijale ja sellest keeldumine. Kauplejal on kohustus tarbija telefon asendada.
VÕS § 218 lg 2, VÕS § 222 lg 1
Aktsiaselts Antista jah 08.05.2018 6-1/18-001250-010 AS Antista: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-001250.pdf
Märksõnad: www.euronics.ee, ostu-müügileping, väiksemad kodumasinad, lepingutingimustele mittevastavus, oluline lepingurikkumine, lepingust taganemine, kaupleja tõendamiskohustus
Tarbija ostis kaupleja e-poest espressomasina. Tootel ilmnesid mitmed puudused. Tarbija selgitas kauplejale, et masin on roostes, millest tulenevalt on seda kas eelnevalt kasutatud või tegemist on tootmisdefektiga. Kaupleja ei rahuldanud tarbija nõuet toote asendamiseks, alternatiivselt lepingust taganemiseks. Kaupleja hinnangul on toote rikke põhjuseks vedeliku sattumine kohvimasina jahvatisse, millest tulenevalt pakkus kaupleja tarbijale tasulist remonti. Tarbija juhib tähelepanu asjaolule, et toode oli tema käes viis päeva. Tootel avastatud rooste ei saanud tekkida nii lühikese aja jooksul. Komisjon asus seisukohale, et vaidlust ei ole selles, et kohvimasin on defektne. Pooled vaidlevad selle üle, mis on masina rikke põhjustanud ja kes selle eest vastutab. Kaupleja poolt esitatud tõendist selgub, et rikke on põhjustanud vedeliku sattumine jahvatisse, kuid seadme muid osi ülevaatuse käigus ei kontrollitud, st ei ole selgitatud millised võimalused on vedeliku sattumiseks jahvatisse. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja poolt esitatud tõendi põhjal ei ole võimalik komisjonil järeldada, et müüdud toode oli kvaliteetne ning vastas lepingutingimustele. Pigem on eluliselt usutav tarbija käsitlus, et tegemist võis olla kasutatud tootega. Komisjon tuvastas olulise lepingurikkumise. Eeltoodust tulenevalt on tarbijal õigus lepingust taganeda. VÕS § 208 lg 1, lg 4, § 217 lg 1 ja lg 2 p 1, § 217 lg 2 p 6, § 218 lg 2, § 101 lg 1 p 4, § 116 lg 1, § 223 lg 1§ 189 lg 1
BALTI ÄRI Osaühing ei 08.05.2018 6-1/18-000196-014 Balti Äri OÜ: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-000196.pdf
Märksõnad: ostu-müügileping, jalanõud, tootmisdefekt, lepingutingimustele mittevastavus, lepingust taganemine
Tarbija ostis kauplejalt jalanõud. Nädal pärast jalanõude kasutamist ilmnesid puudused, jalanõud kaotasid n-ö oma välimuse. Tarbija nõudis lepingu täitmist (jalanõude asendamist). Kaupleja ei tuvastanud tootmisdefekti. Kaupleja tõendas, et defektid (soolarandid) on tekkinud ebapiisava hoolduse tagajärjel. Komisjon teostas istungil eksperdi osavõtul jalanõude vaatluse. Komisjoni hinnangul on jalanõudel ilmnenud puudused oma olemuselt sellised, et need on tekkinud pärast jalanõude tarbijale üleandmist talvistes oludes kasutamise tulemusena. Eeltoodust tulenevalt otsustas komisjon jätta tarbija nõude rahuldamata. VÕS § 218 lg 2
Akciné draudimo bendrové "Gjensidige " Eesti filiaal ei 08.05.2018 6-1/18-001240-014 ADB Gjensidige Eesti filiaal: lepingu täitmine, kindlustushüvitise nõue Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-001240.pdf
Märksõnad: reisikindlustus, matk, ekskursioon
Vaidluse all oli asjaolu, kas pakettreisil olles kahepäevane matk on kaetud kindlustusega, kui tarbija ei saa sellele minna haigestumise tõttu. Kaupleja hüvitas tarbijale kõik haigestumisega seotud kulutused, kuid ei hüvitanud matka maksumust, viidates sellele, et kindlustustingimused ei kata üksikuid ekskursioone ja matku. Komisjon leidis, et kindlustuskaitsega on tagatud juhtumid, mis vastavad kindlustuslepingu tingimustele 4 ning tarbija juhtumit ei ole neis tingimustes kirjeldatud. Kuivõrd ei ole tegemist kindlustusjuhtumiga, siis leidis komisjon, et tarbija nõuet ei saa rahuldada.
VÕS § 422
AIG Europe Limited ei 08.05.2018 6-1/18-000260-012 AIG Europe Limited: lepingu täitmise nõue, kindlustushüvitise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-000260.pdf
Märksõnad: reisikindlustus; lennu hilinemine
Tarbija hilines lennu hilinemise tõttu järgmisele reisile, siis tuli tarbijal vahetada viimasele lennule uus pilet. Komisjon leidis, et Tarbija nõue on põhjendatud, kuivõrd täiendavad kulutused olid tekkinud lennu hilinemisest, mis vastab kindlustusjuhtumile kindlustuslepingu tüüptingimuste 9 ja 11 alusel.
VÕS § 422
Nikal Travel OÜ ei 08.05.2018 6-1/18-002107-011 Nikal Travel OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002107.pdf
Märksõnad: pakettreis, teavitamine, lepingu rikkumine
Voucheri järgi pidi Kaupleja tagama tarbijale majutuse perioodil 20.11-03.11.2018, kuid kaupleja väitel sõlmisid pooled üksiku reisiteenuse lepingu, millega tarbija soetas vaid majutusteenuse ning pidi sellega seoses ise veenduma majutuse saadavuses. Pakettreisi raames ei pidanud kaupleja majutust 20.11.2017 reisijatele tagama, mistõttu ei saanud ka tarbija majutust. Komisjon leidis, et pooled sõlmisid pakettreisilepingu (majutus+ ekskursioonid) ning kaupleja rikkus tarbijaga lepingut, et ei taganud tarbijale majutust. Seetõttu tuleb kauplejal tarbijale lisamajutuse eest tekkinud kulud hüvitada.
VÕS § 866 lg 1; VÕS § 875 lg 2
OÜ Beebimaailm Grupp ei 07.05.2018 6-1/18-000021-012 OÜ Beebimaailm Grupp: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Komisjoni otsus 6-1-18-000021.pdf
Märksõnad: ostu-müügileping, laste jalutuskäru, lepingutingimustele mittevastavus, lepingust taganemine, tarbija tõendamiskohustus, kauplus "Beebimaailm"
Tarbija ostis kauplejalt laste jalutuskäru, millel ilmnesid probleemid. Kaupleja võttis tarbijalt ostetud käru tagasi ning müüs tarbijale uue käru, mille eest tarbija maksis lisaks uue ja vana käru hinnavahe. Uuel kärul pleekisid tekstiilikatted, mille kaupleja oli nõus asendama. Pärast katete vahetust selgus, et käru kaarvari ei fikseerunud korralikult ning vajus käru kasutamisel alla. Tarbija avaldas soovi lepingust taganemiseks. Kaupleja selgitab, et vahetas kärul välja pleekinud tekstiiliosad, kuigi ta ei olnud selleks kohustatud. Tekstiiliosade vahetamisel jäid kaarvarju mehaanilised osad samaks ning olid täpselt samad, mis toodet ostes. Kaupleja ei pea tarbija nõuet põhjendatuks. Komisjon selgitab, et uue müügilepingu sõlmimisest hakkas kulgema VÕS § 218 sätestatud müüja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest vastutuse tähtaeg. Komisjoni hinnangul pidi tarbija nõude esitamisel kauplejale tõendama puuduse olemasolu ning puuduse olemasolu käru temale üleandmise ajal. Komisjon on seisukohal, et mõlemad asjaolud on tõendamata. Tarbija poolt esitatud tõendist ei saa järeldada tootmisdefekti olemasolu kärul või asjaolu, et see puudus oleks kärul olnud selle ostjale üleandmise päeval. VÕS 218 lg 2, § 217 lg 1
Tallinn Contsert Club OÜ ei 07.05.2018 6-1/17-010622-011 Tallinn Contsert Club OÜ: hinna alandamine Tarbija kasuks Avaldatav
Märksõnad: kontsert, lepingu mittekohane täitmine, puudulik teavitamine, hinna alandamine, toimumiskoht Tondiraba Jäähall.
Kontserdisaal ei vastanud skeemile ning tarbija poolt ostetud istekohad ei vastanud lubatule, puudus ka info, et külgmistelt kohtadelt puudub nähtavus. Tarbija nõudis seetõttu 50% piletihinna alandamist, mille komisjon luges põhjendatuks.
VÕS § 635 lg 1 ja 4; § 642 lg 1; VÕS § 101 p 1
Weekend Eesti OÜ ei 07.05.2018 6-1/18-000163-011 Weekend Eesti OÜ: lepingu täitmine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-000163.pdf
Märksõnad: weekendshoes.ee, ostu-müügileping, jalanõud, tootmisdefekt, lepingutingimustele mittevastavus, lepingu täitmine
Tarbija ostis kaupleja veebipoest jalanõud. Nädalase kandmise järel ilmnesid jalanõudel naha defektid. Tarbija kinnitab, et hooldas kingi nõuetekohaselt. Tarbija rõhutab, et kaupleja ei ole selgitanud, milliste hooldusvahenditega tuleb kingi hooldada. Tarbija nõudis lepingu täitmist - asja asendamist. Kaupleja tuvastas, et jalanõusid on kantud märgades tingimustes, kus nad puutuvad kokku vedela soolaga. Vedela soolaga kokkupuutumisel tuleb jalanõud koheselt puhastada, et sool ei jõuaks imenduda ja materjali kahjustada. Jalanõusid ei ole koheselt puhastatud. Tarbijale edastati koos ostuga hooldusjuhend. Kaupleja tõendas, et tegemist ei ole tootmisdefektiga. Komisjon asus seisukohale, et jalanõudel tootmisest tingitud defekte esitatud tõendite alusel ei ole. Jalanõudel olid soola- ja niiskuskahjustused, mis olid tingitud ebaõigest hooldusest. Komisjoni hinnangul jalanõudel ilmnenud puudused on olemuselt sellised, et need on tekkinud pärast jalanõude tarbijale üleandmist talviste oludes kasutamise tulemusena. Eeltoodust tulenevalt otsustas komisjon jätta tarbija avalduse rahuldamata.
VÕS § 218 lg 2
Korjus Design OÜ ei 04.05.2018 6-1/17-006552-037 Korjus Design OÜ: lepingust taganemine ja kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav
Märksõnad: töövõtuleping, lepingust taganemine

Sisu: Tarbija tellis 21.04.2017.a. kauplejalt ülikonna ja triiksärgi ning tasus ettemaksuna poole summast (249€). Kaupleja tegi tellimuse valmis 17.07.2017.a. Selgus aga, et ülikond ei vasta nõuetele. Kaupleja nõustus ebaõnnestumisega ja lubas ülikonna ümber teha. Kaupleja ei teinud ülikonda ümber. Tarbija soovis ettemaksu tagastamist. Tarbija on lasknud teha ülikonnale ekspertiisi. Kaupleja keeldus tarbija nõude rahuldamisest. Komisjon leidis, et tarbija nõue on põhjendatud ettemaksu summas 249€, ekspertiisikulude summas 60€, kütusekulude osas 91€, kokku 400€. Tarbija peab tagastama kauplejale valmistatud esemed, kaupleja peab tarbijale tagastama 400€.

VÕS § 635 lg 1, § 635 lg 1 p 4, § 641 lg 2 p 5, § 647 lg 1, § 101 lg 1 p 3, § 101 lg 1 p 5, § 116, § 189 lg 1.
OSAÜHING PUHAS PESU ei 04.05.2018 6-1/17-010906-014 Puhas Pesu OÜ: Kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-17-010906.pdf
Märksõnad: Kahju hüvitamine, keemiline puhastus, tõendamine
Keemilise puhastuse käigus rebenes ja osaliselt eraldus pealismaterjalist jope pealismaterjali aluskiht. Kaupleja kinnitas, et puhastas jopet täpses vastavuses tootja hooldusmarkeeringuga ning soovitas tarbijal pöörduda nõudega jope müüja poole. Tarbija määras jope väärtuseks 85 eurot, mille ulatuses esitas kahju hüvitamise nõude. Komisjoni hinnangul on tarbija eksinud tõenduskoormuse jaotuse osas. Kui kaupleja on rikkumist eitanud, läheb tõendamiskoormus üle nõude esitajale ehk tarbijale, kes peab esitama tõendi, milles on esile toodud defektide tegelikud tekkepõhjused. Tarbija seda teinud ei ole. Komisjon selgitas, et kahju hüvitamise nõude esitamisel tuleb tarbijal tõendada kahju suurus, kahjutekitaja õigusvastast käitumist, põhjusliku seoses olemasolu tekkinud kahju ja kahjutekitaja õigusvastase käitumise vahel, kaupleja süüd kahju tekkimises.
VÕS § 635 lg 4, VÕS § 641 lg 2 p 5, VÕS § 642 lg 2, VÕS § 647 lg 1
ON24 Aktsiaselts ei 04.05.2018 ON24 AS: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-001440.pdf
Märksõnad: Müügileping, e-kaubandus, diivan, lepingutingimustele mittevastavus, lepingust taganemine
Tarbija tellis e-kauplusest on24.ee diivani, mille kasutamisel selgus, et istudes vajub diivani istumisosa kaldu, padjad liiguvad paigast ja puudub zig-zag vedrustus, mis kauba kirjelduses oli olemas. Tarbija pöördus pretensiooniga kauplejal poole 39 päeva pärast toote kättesaamist ning kaupleja keeldus pretensiooni lahendamisest, kuna 14-päevane taganemistähtaeg oli möödunud. Komisjoni hinnangul ei ole tarbijal õigust müügilepingust taganemiseks, kuna tootmisdefekte ei ole diivanil tuvastatud ning 14-päevane tootega tutvumise ning lepingust taganemise tähtaeg on möödunud.
PUHAS SÄRK OÜ ei 04.05.2018 6-1/18-000268-010 Puhas Särk OÜ: Kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-000268.pdf
Märksõnad: Kahju hüvitamine, keemiline puhastus, väärtuse vähenemine, tõendamine
Tarbija leidis, et jope on kaotanud keemilise puhastuse tulemusena kogu oma väärtuse ning seetõttu esitas kahju hüvitamise nõude ostuhinna ulatuses. Komisjon asus seisukohale, et antud juhul ei ole jope oma väärtust terves ulatuses kaotanud. Selle kohta, millises ulatuses see võiks olla, ei ole tarbija tõendeid esitanud. Komisjon selgitas, et kahju hüvitamise nõude esitamisel tuleb tarbijal tõendada kahju suurus, kahjutekitaja õigusvastast käitumist, põhjusliku seoses olemasolu tekkinud kahju ja kahjutekitaja õigusvastase käitumise vahel, kaupleja süüd kahju tekkimises.
VÕS § 127, VÕS 635 lg 1, VÕS § 641 lg-d 1 ja 2
RL24 OÜ ei 03.05.2018 6-1/18-001839-013 RL 24 OÜ: asja parandamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-001839.pdf
Märksõnad: mööbel, asja parandamine
Tarbija ostis voodi, millel mõne aja pärast purunes saepuruplaat kinnituse kohalt. Tarbija leidis, et plaadi purunemises oli süüdi ülepinge vedrudes. Komisjon nõustus kaupleja seisukohaga, kes leidis, et tegemist on mehaanilise vigastusega, mis tekkis toote kasutamisel.
VÕS § 218 lg 2
Tallinn Contsert Club OÜ ei 03.05.2018 6-1/17-010799-011 Tallinn Contsert Club OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-17-010799.pdf
Märksõnad: Kontsert, piletid, meelelahutusteenus,
Tarbija ostis piletid Tondiraba jäähallis toimuvale etendusele, istekohtade ja lava paigutuse tõttu jäi tal oluline osa etendusest nägemata ning tarbija soovis piletite eest tasutud rahasumma tagastamist. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus kauplejalt nõuda piletite eest tasutud raha tagastamist, kuna etendus ei vastanud kokkulepitud tingimustele.
VÕS § 635 lg 1, lg 4, § 642 lg 1
Tele2 Eesti Aktsiaselts ei 02.05.2018 6-1/17-007669-022 Tele2 Eesti AS: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-17-007669.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, mobiiltelefon
Poolte vahel oli telefoni korpuse painde tekkimise põhjuse osas vaidlus. Tarbija selgitas, et telefonil on sõjaväesertifikaat, mistõttu on telefon nii tugev, et seda ei ole võimalik lihtviisil painutada. Kaupleja tugines vastuväites hoolduskeskuses tuvastatud asjaoludele, mille alusel tuvastati, et telefoni korpus oli kõverdunud, mis välistab tootja garantii.
Tarbija on esitanud nõude tuginedes väitele, et talle müüdi tootmisdefektiga telefon, mis ei osutunud madalas vees veekindlaks ja telefoni paine tekkis pärast vee korpusesse pääsemist. Antud asjaolu on jäänud tarbijal tõendamata, mistõttu jättis komisjon tarbija nõude rahuldamata.
Dlb Trading OÜ ei 02.05.2018 6-1/17-010275-013 Dlb Trading Grupp OÜ: lepingu täitmine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-17-010275.pdf
Märksõnad: lepingu täitmine, elektroonika, veebipood kaup24.ee
Tarbija pöördus kaupleja poole pesumasina parandamiseks. Kaupleja on leidnud, et masinal juba garantiiajal ilmnenud, kuid ka pärast selle lõppemist olnud puuduse olemasolu vabastab kaupleja garantiikohustuse täitmisest. Esitatud kirjalikest tõenditest nähtub, et tarbija pöördus kaupleja poole müügigarantii kehtivuse ajal, lisaks on tõendatud, et ilmnenud puudust ei õnnestunud kauplejal kõrvaldada, seega garantiiremont kaupleja poolt ebaõnnestus.
VÕS 230 lg 1, VÕS § 231 lg 4 p 1
Osaühing Elektius ei 02.05.2018 6-1/18-001254-007 Elektius OÜ: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-001254.pdf
Märksõnad: jalatsid, lepingust taganemine
Tarbija esitas kauplejale avalduse, mille kohaselt oli kingadel tekkinud praod ja kriimud. Komisjon hinnanud kogutud tõendeid leidis, et kingadel ilmnenud puudused on olemuselt sellised, et need on tekkinud pärast kingade tarbijale üleandmist talvistes oludes kasutamise tulemusena.
TKS § 48 lg 6, VÕS § 218 lg 2
Warlock OÜ ei 02.05.2018 6-1/18-001305-013 Warlock OÜ: lepingust taganemine, kaup kättetoimetamata Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-001305.pdf
Märksõnad: E-kaubandus, lepingust taganemine, kaup üle andmata, tarbekaubad
Tarbija ostis e-kauplusest ledkauplus.ee tooted ning tasus nende eest, kuid kaupleja kaupa üle ei andnud ning raha ei tagastanud. E-kauplus on suletud ning kaupleja on avanud uue veebipoe aadressil warlock.ee. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda ning kaupleja on kohustatud tarbijale raha tagastada.
VÕS § 208, 116, 189 lg 1
Warlock OÜ ei 02.05.2018 6-1/18-002209-009 Warlock OÜ: lepingust taganemine, kaup kättetoimetamata Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002209.pdf
Märksõnad: E-kaubandus, kaup tarbijale üle andmata, lepingust taganemine
Tarbija tellis e-kauplusest ledkauplus.ee kauba, tasus selle eest, kuid kaupa tarbijale ei saadetud. E-kauplus on suletud. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda ning kauplejal tuleb tarbijale tagastada kauba eest tasutud summa.
VÕS § 116 lg 1, lg 2, § 189 lg 1, § 208
Pcsto OÜ ei 02.05.2018 6-1/18-001812-010 OÜ Pcsto: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-001812.pdf
Märksõnad: E-kaubandus, tahvelarvuti, lepingust taganemine, korduvalt ilmnenud puudused, parandamine, põhjendamatud ebamugavused
Tarbija ostis e-kauplusest pcsto.ee tahvelarvuti, millel ilmnes lühikese kasutusaja jooksul 3-l korral puudused. Tarbija soovis lepingust taganeda, kuid kaupleja parandas arvuti ning soovis selle tarbijale tagastada. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda, kuna korduvate vigade ilmnemisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi. Kaupleja peab tarbijale tagastama arvuti maksumuse ning saatekulud.
VÕS 217 lg 1 ja lg 1 p 1, § 218 lg 2, § 101 lg 1, § 116 lg 1, § 223 lg 2, § 189 lg 1
Mobecor OÜ ei 30.04.2018 6-1/18-000985-009 Mobecor OÜ: transporditasu tagastus Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-000985.pdf
Märksõnad: E-kaubandus, transporditasu, mööbel
Tarbija ostis e-kauplusest mobecor.ee 2 toodet. Tellimistingimuste kohaselt oli kauba transport tasuta, kui ostusumma ületab 700 eurot ning tarbijalt kauba transpordi tasu ei võetud. Tarbija sai ühe toote kätte, kuid teist toodet Kaupleja tähtaegselt üle ei andnud ning tarbija taganes teise toote müügilepingust. Kaupleja rakendas transporditasu, kuna kauba ostusumma langes ühest tootest loobumisel alla 700 euro. Tarbija sellega ei nõustunud ning nõudis transporditasu 20 euro tagastamist. Komisjoni hinnangul ei ole Kauplejal õigus Tarbijalt transporditasu nõuda, kuna tellimistingimuste kohaselt peab selleks olema kokkulepe, mida vaidlevatel pooltel ei olnud.
VÕS § 208 lg 4
Delavue Est OÜ ei 29.04.2018 6-1/18-001091-015 Delavue EST OÜ: Lepingu erakorraline ülesütlemine ning õiguse tunnistamine arve tasumisest keeldumiseks Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-001091.pdf
Märksõnad: Lepingu ülesütlemine, kohustuse puudumise tuvastamine, müügileping, töövõtuleping, arve esitamine, hind, kosmeetilised teenused
Tarbija sõlmis lepingu teenuste osutamiseks, teenuspakett sisaldas ka kauba müüki. Tarbija ütles üles teenuste osutamise lepingu. Kaupleja nõudis tarbijalt toodete komplekti eest 890 eurot, tarbija ei nõustunud temale esitatud arvega. Komisjon leidis, et protseduuride eest, mida tarbijale ei ole osutatud, ei saa tasumist nõuda, küll aga tuleb tarbijal maksta teenuste ja toodete eest, mida ta on saanud. Komisjon märkis, et arve peab olema tarbija jaoks selge - sellest peab olema võimalik üheselt aru saada, kuidas kaupleja arvel märgitud summani jõudis. Kauplejal tuleb arve esitamisel ära näidata iga toote ja teenuse maksumus.
VÕS § 635 lg-d 1 ja 4, VÕS § 655 lg 1
TYCOON OÜ ei 28.04.2018 6-1/18-001590-013 Tycoon OÜ: Ostuhinna tagastamise nõue Tarbija kahjuks Avaldatav 6-1-18-001590.pdf
Märksõnad: näidise järgi ost, diivan, eritellimus, müügileping, lepingust taganemine
Tarbija ostis pildi, s o näidise järgi diivani. Ca kolme kuu pärast esitas tarbija kauplejale kaebuse, et kaup ei vasta pildile ja ei täida oma funktsiooni. Kaupleja diivanit üle ei vaadanud, kuid pakkus tarbijale välja variandi, et paneb diivani oma salongis müüki ja realiseerimisel tagastab raha. Müük ei ole õnnestunud ning tarbija soovis ostuhinna tagastamist. Komisjon asus seisukohale, et tarbija käitumisest ilmneb, et ta jõudis kauplejaga kokkuleppele, et viimane püüab diivanit realiseerida, seega tekkis pooltel diivani müüki andmisel uus õigussuhe. Komisjoni hinnangul ei leidnud tõendamist, et kaupleja oleks lepingut oluliselt rikkunud, mistõttu puudub õiguslik alus lepingust taganeda ja nõuda ostuhinda tagasi.
VÕS § 116 lg 1, VÕS § 217 lg 1, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 223
AB Dialoog OÜ ei 28.04.2018 6-1/18-001527-010 AB Dialoog OÜ: Tasu tagastamine Tarbija kahjuks Avaldatav 6-1-18-001527.pdf
Märksõnad: projekt, töö vastavus tellimusele, töövõtuleping, tasu tagastamine, lepingust taganemine
Tarbija tellis korteri seina tehtud ümberehituse seadustamiseks. Tarbija ei teadnud täpselt, millist projekti vaja läheb ning et kandvasse seina tehtud ava korral on projekt oluliselt kallim. Tarbija hinnangul ei vastanud kaupleja tehtud projekt tellimusele ja sisaldas vigu, mistõttu soovis töö eest tasutud raha tagastamist. Komisjon leidis, et kaupleja on põhjendanud ja tõendanud, et teostas töö vastavalt tarbija tellimusele. Kui töö on tehtud, tuleb maksta kokkulepitud tasu. Kui töö ei vasta lepingutingimustele, võib tellija nõuda töö parandamist.
VÕS § 635 lg 1; VÕS § 635 lg 4; VÕS § 641; VÕS § 646 lg 1
Uesoon Usaldusühing ei 26.04.2018 6-1/18-000769-012 Uesoon UÜ: hinna alandamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-000769-lisa.pdf
Märksõnad: hinna alandamine, uks
Ukse paigalduse käigus tekitati uksekeele piirkonda värvikahjustusi ja kaupleja teostatud parandus tarbijat ei rahuldanud ja tarbija soovis rahalist hüvitist 30 % ulatuses. Kaupleja pakkus uue ukse valmistamist, kuid tarbija keeldus ja väitis, et uue ukse paigaldamine tekitab talle lisakulutusi. Komisjon jättis tarbija avalduse rahuldamata, sest tegemist on hinna alandamise nõudega, kuid tarbija ei ole kaupleja poolt pakutavaid lahendusi vastu võtnud, mistõttu ei ole hinna alandamine seadusega kooskõlas.
VÕS § 648 p 1, p 2
Borister OÜ ei 24.04.2018 6-1/17-011589-024 Borister OÜ: lepingu täitmine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-17-011589.pdf
Märksõnad: lepingu täitmine, uksed, aknad
Tarbija hinnangul esitati talle kaupleja poolt põhjendamatuid arveid tööde eest, mis oleksid pidanud kuuluma kindlustusjuhtumi alla ning sellest tulenevalt jättis tarbija lepingus allkirjastamata, samuti on summad temaga kooskõlastamata ning ustel ja akendel lepingutes toonierinevus. Kaupleja hinnangul tellis tarbija täiendavaid töid ja kaupu, mis ei kuulu kindlustusjuhtumi alla ja seetõttu tuleb tasuda lisaraha. Komisjon asus seisukohale, et kaupleja nõue on alusetu ja kaupleja on teinud kindlustusandjale puuduliku hinnapakkumise, mistõttu tuleb tal esitada kindlustusandjale uus hinnapakkumine, kus sisalduvad tööd, mis on põhjuslikus seoses kindlustusjuhtumiga ja koostama ka uue lepingu.
Borister OÜ ei 24.04.2018 6-1/18-000193-014 Borister OÜ ( www.glasaken.ee ) : Kohustamine lepingu täitmisele Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-000193.pdf
Märksõnad: Lepingu täitmine, ettemaks, töövõtuleping, lepingutingimustele mittevastavus, viivis, kaupleja "Glasaken"
Pooled sõlmisid lepingu akende valmistamiseks ja paigaldamiseks. Komisjon leidis, et töövõtja poolt tehtud töö ei vastanud lepingutingimustele. Valedes mõõtmetes veeplekkide paigaldamisel kahjustati maja fassaadi, kaupleja proovis küll vigu parandada, kuid maja värvist eristuva sileda, mitte struktuurkrohviga. Lisaks ei tööta üks aken. Komisjon kohustas kauplejat tegema korda mittetöötava akna, paigaldama lepingujärgsed veeplekid ja taastama maja fassaadi paigalduseelsesse olukorda.
VÕS § 635 lg-d 1 ja 4; VÕS § 642 lg 2; VÕS § 646 lg 1