Ettevõtted, kes ei täida tarbijavaidluste komisjoni otsuseid

Kõik otsused...
Leiti 105 otsust1 2 3
Kaupleja Otsuse avaldamise kuupäev Otsuse nr Pealkiri Otsus Lahenduse liik Failid
Antiik Shop OÜ 08.11.2018 6-1/18-007136-010 Antiik Shop OÜ: kahju hüvitamise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007136.pdf
Märksõnad: komisjonimüük, väärisesemed, lepingu täitmata jätmine, kahju hüvitamine.
Sisu: Tarbija andis Kaupleja antiigipoodi müüki 2 valgetähe teenetemärki ja 1 Punase Risti mälestusmärgi. Kaupleja tasus esemete eest üksnes väikeses osas ning jättis Tarbijale ülejäänud summa tasumata ega tagastanud Tarbija vara. Komisjoni hinnangul on Kauplejal kohustus tasuda Tarbijale kokkulepitud summa.
VÕS § 101 lg 1 p 3
RARA ARE Osaühing 07.11.2018 6-1/18-006108-007 RARA ARE OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-006108.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine
Tarbija poolt tellitud diivan jõudis kohale vale värvi ja vale kangaga. Tarbija maksis kauplejale 100.00 eurot juurde ja tellis müügisaalist teise diivani. Kuna uus diivan ei vastanud samuti tarbija ootustele, soovis ta lepingust taganeda ja saada diivani eest tasutud summa tagasi. Kaupleja on jätnud tänaseni tarbijale maksmata pool diivani maksumusest.
VÕS § 3 p 1, VÕS § 189 lg 1, TKS § 48 lg 6
RAHAUS OÜ 30.10.2018 6-1/18-007045-012 Rahaus OÜ: lepingu alusel tasutud hinna tagastamise nõue Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-007045.pdf
Märksõnad: Müügileping, kauba üleanmdata jätmine, lepingust taganemine, ettemaksu tagastamine.
Sisu: tarbijad tellisid kauplejalt mööbli, tasusid ettemaksu, kuid kaupleja tarbijatele kaupu üle ei andnud, raha ei tagastanud. Komisjoni hinnangul on tarbijad müügilepingutest taganenud ning kauplejal on kohustus tarbijatele tagastada kauba eest tasutud raha.
VÕS § 208 lg 4, § 116, § 189 lg 1
Sekron RMP OÜ 29.10.2018 6-1/18-005090-010 Sekron RMP OÜ: lepingu alusel tasutud hinna tagastamise ja viivise nõue Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-005090.docx
Märksõnad: lepingust taganemine, viivis, lepingu alusel tasutud hinna tagastamise nõue
Sisu: tarbija ostis veebikeskkonna okidoki.ee kaudu kauplejalt kasutatud teleri, millel ilmnes puudus, kaupleja asendas teleri kallma toote vastu ning tarbija tasus hinnavahe. Asenduseks antud teleril ilmnes samuti puudus ning tarbija soovis lepingust taganeda. Kaupleja nõustus raha tagastamisega, kuid tagastas tarbijale üksnes pool kauba maksumusest. Komisjoni hinnangul on kauplejal kohustus tagastada tarbijale tema poolt tasutu täies ulatuses ning tarbija nõutud seadusest tulenev viivis.
VÕS § 208 lg 4, § 189, § 113 lg 1, § 94
Realife Holding OÜ 29.10.2018 6-1/18-006788-016 Relife Holding OÜ (Huusi külalistemaja): leppetrahvi tühistamine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-006788.pdf
Märksõnad: Majutusteenus, leppetrahv
Sisu: Kaupleja osutas Tarbijale majutusteenust, mille käigus rikkus Tarbija külalistemaja kodukorda ning Kaupleja esitas Tarbijale leppetrahvi tasumise nõude 1000 eurot. Komisjoni hinnangul ei ole eeskirjade rikkumine osaliselt tõendatud ning leppetrahvi tasumise kohustust ei ole lepingus kokku lepitud, mistõttu puudub Kaupleja nõudel seadusest tulenev alus.
VÕS § 35, § 37, § 158 lg 1
MobiiliAbi OÜ 19.10.2018 6-1/18-005795-011 Mobiiliabi OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-005795.pdf
Märksõnad: telefoni remont, lepingust taganemine.
Tarbija soovis telefoni ekraani ja korpuse vahetust ning kaupleja lubas tarnida varuosad 2-3 nädala jooksul,kuid kaupleja ei suutnud varuosai tarnida ka 7 nädala jooksul, mistõttu soovis tarbija ettemaksu tagastamist. Kaupleja ettemaksu tagastamisest keeldus algselt,kuid hiljem lubas sellest kinni pidada diagnostikatasu. Komisjon oli seisukohal,et tarbija nõue tuleb rahuldada,sest varuosade tarne eest ei vastuta tarbija ja remondiks kulunud aeg 7 nädalat ei ole mõistlik. Kaupleja on rikkunud lepingut ega ole ka esitanud tõendeid erakorraliste asjaolude kohta, mille tõttu esines takistus. Lepingust taganemise ajaks ei olnud tarbijal alust eeldada,et kaupleja kavatseb üldse lepingut täitma asuda. Kokku ei lepitud eraldi ka diagnostikatasus, mistõttu ei olnud kokkulepet,et diagnostikatasu kuulub igal juhul tasumisele.
VÕS § 635 lg 1 ja lg 4, VÕS § 101 lg 1 p 4, VÕS § 82 lg 3, VÕS § 116
osaühing TA AUTOPARK 12.10.2018 6-1/18-006308-012 TA Autopark OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-006308.pdf
Märksõnad: auto varuosa, lepingust taganemine
Tarbija tellis autole kasutatud keredetaili, kuid kui ta kaubale järgi läks, siis selgus, et detail on saanud eemadamise käigus kahjustada ja tarbija tahtis ostust loobuda, kuid kaupleja keeldus ja väitis, et tegemist on detaili eemaldamise tasuga. Komisjon jõudis otsusele, et tarbija avaldus tuleb rahuldada, sest detail on eemaldamise käigus muudetud kasutamiskõlbmatuks ja seda parandada ei ole võimalik. Komisjon märkis, et leping sõlmiti varuosa müügiks, mitte aga detaili eemaldamiseks. Kaupleja peab tagastama raha ja kui kaupleja soovib detaii tagasi, siis tuleb see tarbijal tagastada.
VÕS § 218 lg 2, VÕS § 223 lg 1, VÕS § 116 lg 1
DPK Invest OÜ 05.10.2018 6-1/18-007426-016 DPK Invest OÜ (Autojärelmaks24 ja www.autojarelmaks24.ee): kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007426.pdf
Märksõnad: kasutatud auto, kahju hüvitamine
Peale 1300 km läbimist hakkas auto armatuurlaual põlema märgutuli ja tarbija tellis diagnostika ning selgus, et autol on veakoodid kustutatud. Diagnostika käigus koostati parandustööde pakkumine ~ 1500 eurot, millest tarbija teavitas ka kauplejat, kes aga reageerinud tarbija kirjadele. Tarbija nõudeks oli 700 euro hüvitamine ning komisjon asus seisukohale, et tarbija nõue on õigustatud ja kuulub rahuldamisele. Kaupleja jättis müügieelselt tarbija lepingueeseme puudustest teavitamata ning ta pidi kahju tekkimist ette nägema.
VÕS § 217 lg 1, VÕS § 222 lg 1, VÕS § 101 lg 1, VÕS § 127 lg 1
BodyBeauty Tallinna OÜ 01.10.2018 6-1/18-004443-014 BodyBeauty Tallinna OÜ (Kehastuudio OÜ): www.hammaste-valgendamine.ee; lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav otsus 18-004443 .pdf
Märksõnad: sidevahendi abil sõlmitud müügileping,lepingutingimused, 14-päevane lepingust taganemiseõigus
Tarbija tellis veebilehe www.hammaste-valgendamine.ee hammaste valgendamise komplekti ning lepingutingimuste kohaselt nõustus kaupleja kompekti tagasi ostma, kui hambad komplekti kasutamisega valgemaks ei muutu. Tarbija proovis komplekti ning leidis, et soovitud valgemaks minemise efekti ei olnud ning esitas kauplejale lepingust taganemise tahteavalduse. Kaupleja ei ole tarbijale raha tagastanud, kuid komisjon leidis, et tarbija nõue kuulub rahuldamisele, kuna tarbija saab 14 päeva jooksul sidevahendi abil sõlmitud lepingust põhjust avaldamata taganeda ja ühtlasi tuleb antud juhul tarbijale taganemisõigus lepingulisest kokkuleppest.
VÕS § 56 lg 1
OÜ RNR 27.09.2018 6-1/18-006786-011 OÜ RNR (www.luksrent.ee): kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Tarbijavaidluste komisjoni otsus 6-1-18-006786.pdf
Märksõnad: rendileping, e-kaubandus, www.luksrent.ee, lepingust taganemine, kahju hüvitamine.
Sisu: Kaupleja keeldus ettemaksu tagastamast väites, et tarbija helistas ja tühistas lepingu. Tarbija väidab, et ei ole lepingut mingil viisil tühistanud. Komisjon tuvastas, et kaupleja e-maililt on saadetud broneeringu tühistamise teade. Kaupleja ei suuda tõendada, et tarbija on talle broneeringu tühistamiseks helistanud. Komisjoni hinnangul puudub kauplejal õigus rakendada renditingimuste p 4.7 ning tasutud broneerimistasu kinni pidada.
VÕS § 619, § 189 lg 1
Osaühing Accenta Mööbel 26.09.2018 6-1/18-003487-005 OÜ Accenta Mööbel: lepingutingimustele mittevastavuse kõrvaldamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-003487.pdf
Märksõnad: lepingutingimustele mittevastavuse kõrvaldamine
Tarbija tellis kauplejalt köögimööbli koos paigaldusega. Peale mööbli paigaldust avastas tarbija, et töötasapinnad ei ole soovitud kvaliteediga. Komisjon tuvastas esitatud fotode põhjal, et töötasapinna vuugikohad on pundunud ning kahjustuse iseloom viitab töötasapinna kokkupuutele niiskusega. Fotodest nähtuvalt otsakante ei ole pealistatud ega vee sissetungimise eest kindlustatud. Komisjon leidis, et kauplejal on kohustus viia töö lepingutingimustega vastavusse ehk paigaldada uued töötasapinnad.
VÕS § 635 lg 4, VÕS § 641 lg 2 p 1 ja 5, VÕS § 642 lg 2
KAEFER GRUPP OÜ 26.09.2018 6-1/18-004802-012 Kaefer Grupp OÜ (rõivabrand ZHUK esindus): lepingust taganemine, kaup üle andmata Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-004802.pdf
Märksõnad: rõivaste valmistamine, kaup üleandmata, lepingust taganemine
Tarbija tellis Kauplejalt seeliku valmistamise ning tasus selle eest osaliselt kinkekaardiga, osaliselt maksega. Kaupa tarbijale üle ei antud, mistõttu soovis Tarbija lepingust taganeda, kuid raha ei tagastatud. Komisjoni hinnangul on Tarbijal õigus lepingust taganeda ning Kauplejal tuleb tasutu Tarbijale tagastada.
VÕS § 208, § 76 lg 1, lg 3, § 101 lg 1, § 116 lg 1, § 189 lg 1
osaühing Aleksi Äri 25.09.2018 6-1/18-005763-011 Aleksi Äri OÜ (kauplus Roberto Bravo & Time): ostusumma tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-005763.pdf
Märksõnad: ostusumma tagastamine
Tarbija poolt ostetud sõrmusel tuli nädal pärast ostu kivi sõrmuse seest lahti ja kadus ära. Kaupleja on selgitanud, et sõrmusel ilmnenud puudus on tekkinud löögi tagajärjel. Komisjon vaatles tarbija sõrmust ning tuvastas, et sellel puudub kivi ning sõrmuse kullast osal puuduvad kriimustused ja löögi jäljed. Samas sõrmusel olevad kinnituskohad olid visuaalsel vaatlusel praktiliselt märkamatud, mis võis tingida kivi väljakukkumise.
VÕS õ 208 lg 4, VÕS § 218 lg 2 p 6, VÕS § 223 lg 1, VÕS § 189 lg 1
DPK Invest OÜ 25.09.2018 6-1/18-004305-015 DPK Invest OÜ (autojarelmaks24.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav otsus 6-1-18-004305.pdf
Märksõnad: Lepingust taganemine, kasutatud auto
Tarbija ostis kasutatud auto. Juba auto kättesaamise päeval ilmnesid sellel puudused. Tarbija soovis lepingust taganeda. Kaupleja tarbija avaldusele ei reageerinud, tehingut finantseerinud Mogo OÜ leidis, et tarbija ei ole laenulepingust taganenud. Komisjoni hinnangul on tõendatud, et auto puudused olid olemas selle tarbijale üleandmise ajal. Komisjon märkis, et ka kasutatud asja ostmisel on ostjal õigustatud eeldus asja sihipärase kasutamise võimaluse osas.
VÕS § 116 lg 1, VÕS § 217 lg 1 p 6, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 223 lg 1
Lainel UÜ 19.09.2018 6-1/18-005635-017 Lainel OÜ (Laine Köögistuudio): ostusumma tagastamine, kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-005635.pdf
Märksõnad: ostusumma tagastamine, kahju hüvitamine, müügileping, köögimööbel, kohustus osaliselt täitmata
Tarbija tellis Laine Köögistuudiolt köögimööbli koos tehnika ja paigaldusega. Hinna sees oli mh kahes erinevas laiuses töötasapind ning kaupleja poolt viidatud nurgakapi mehhanism. Kaupleja viivitas tellimuse täitmisega. Mööbli kättesaamisel ilmnes, et nurgakapi mehhanism oli puudu ja töötasapind ei vastanud tehnilistele joonistele. Töötasapinna osas tarbija taganes lepingust. Nurgamehhanismi ostis tarbija mujalt ning soovis kauplejalt selle maksumuse hüvitamist. Komisjoni hinnangul kaupleja ei täitnud lepingulisi kohustusi nõuetekohaselt, mistõttu tarbija nõue kuulub rahuldamisele.

VÕS § 14.1 lg 1 p 4, VÕS § 76, VÕS § 82, VÕS § 116, § 217 lg 1, VÕS § 223 lg 1
Dreamline Arvutid OÜ 18.09.2018 6-1/18-004711-014 Dreamline Arvutid OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-004711.pdf
Märksõnad: sülearvuti, tarkvara, puudused kõrvaldamata, lepingust taganemine
Tarbija ostis Dreamline Arvutid OÜ Tallinnas asuvast jaekauplusest sülearvuti koos installeeritud tarkvara programmiga Windows 10 PRO, mille kasutamisel ilmnes puudus ja tarbija hinnangul ei ole müüdud tarkvara originaalprogramm. Kaupleja ei nõustunud arvuti asendamisega ega tarbija lepingust taganemise sooviga. Komisjoni hinnangul on kaupleja rikkunud oluliselt müügilepingut ning tarbijal on õigus lepingust taganeda.
VÕS § 217 lg 1, lg 2, § 223 lg 1 ja lg 3
Siten Mööbel OÜ 18.09.2018 6-1/18-005754-008 Siten Mööbel OÜ: lepingu täitmine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-005754.pdf
Märksõnad: lepingu täitmine
Tarbija ostis kaupleja müügisalongist valge kapi. Kodus pakendi avamisel selgus, et kapiuksed on puudu. Tarbija pöördus pretensiooniga kaupleja poole, kes andis puuduolevad uksed. Sihtkohta jõudes avas tarbija pakendi ning avastas, et mõlema ukse üks nurk on vigastatud. Lähemal vaatlusel selgus, et pakend on kergelt deformeerunud ning seda on avatud ja uuesti suletud - originaalis on suletud metallklambritega, aga hiljem on seda tehtud teibiga. Tarbija on palunud kauplejal defektsed uksed uute vastu vahetada, millest kaupleja keeldus. Kaupleja toob välja, et tarbijale anti üle defektideta kaup ning hiljem tekkinud vigastuse eest kaupleja ei vastuta. Komisjon leiab, et kaupleja väide on oletuslik ja tõendamata, kuna kauplejal lasub esmane tõendamiskoormis.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 217 lg 1, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 222 lg 1
OÜ HIGSBERG INVEST 30.08.2018 6-1/18-002473-015 Higsberg Invest OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002473.pdf
Märksõnad: kinnisasja ostumüügileping; , korter; ehituskvaliteet
Tarbija leidis korteri siseviimistluses olulisi puudusi, kuid kaupleja neid ei kõrvaldanud. Kuna kaupelja ja korteri ehitanud ehitajatega mõistlikku koostööd ei sündinud tellis tarbija ehitusekspertiisi, mille kohaselt tuvastas riiklikult tunnustatud ekspert puudused ja korteri kvaliteet ei vasta võlaõiguslikule lepingule. Tarbija võttis teiselt ettevõtjalt korteri puuduste likvideerimiseks hinnapakkumise. Komisjon leidis, et ekspertiisiga on tõestatud korteri mittevastavus võlaõiguslikule lepingule. VAstvalt VÕS § 222 lõikele 5 võib ostja lasta asja ise parandada, kui müüja ei tee seda mõistliku aja jooksul, misstõttu antud juhul on õigustatud nõuda müüjalt parandustöödeks kuluvate mõistlike kulutuste hüvitamist.
Osaühing Neolund 24.08.2018 6-1/18-003544-017 Neolund OÜ (Torex uksed): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-003544.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, välisuks
Tarbija ostis metallist välisukse, mille puhul on kaupleja käinud korduvalt ukse alumist lukku parandamas. Vaatamata mitmetele parandustele uks ei sulgu jätkuvalt korralikult, lukukeel ja raamis olev lukuava ei ole kohakuti ning sulgemiseks tuleb jõuga suruda, et need läheksid kohakuti, lisaks pudeneb lukust kruvisid välja. Kaupleja teatas alles pärast lepingust taganemise avalduse saamist tarbijale oma soovist parandada uks garantiikorras. Komisjon leidis, et kuna selleks ajaks oli tarbija oodanud luku parandamist üle kahe kuu, ei ole selline ooteaeg mõistlik ning tarbijale on põhjustatud põhjendamatuid ebamugavusi.
VÕS § 218 lg 2, VÕS õ 116 lg 1, VÕS § 223 lg 1 ja lg 2
OÜ SEEGI MÖÖBEL 24.08.2018 6-1/18-003980-009 OÜ Seegi Mööbel: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 18-003980.pdf
Märksõnad: müügileping, ostueelne teave
Tarbija soovis reguleeritava kõrgusega lauda, kuid sai mittereguleeritava laua põhjusel, et kaupleja ei andnud ostueelselt tarbijale vajalikku ja tõest informatsiooni teadliku valiku tegemiseks. Komisjon leidis, et Tarbija nõue lepingust taganeda on põhjendatud, kuivõrd Tarbija küsis Kauplejalt täiendavat informatsiooni laua kohta, kuid kaupleja ei andnud tarbijale tõest informatsiioni, samuti olid mitmeti mõistetavad kataloogis esitatud fotod laua reguleerimise osas ning kataloog oli poolakeelne. Komisjon leidis, et sellega on kaupleja oluliselt lepingut rikkunud ning tarbijal on õigus lepingust taganeda ning nõuda laua eest tasutud ostusumma tagastamist.
Aktsiaselts ANOME 08.08.2018 6-1/18-004734-006 AS Anome: lepingu täitmine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-004734.pdf
Märksõnad: müügileping, sõidukid, lepingutingimustele mittevastav kaup, parandamine, asendamine
Tarbija ostis kauplejalt ATV, millel ilmnesid puudused. Tarbija esitas Kauplejale pretensiooni, kuid kaupleja ei kõrvaldanud asja puuduseid. Komisjoni hinnangul on kauplejal kohustus toode parandada või asendada.
VÕS 222 lg 1, § 223 lg 1, § 116 lg 1, § 188 lg 1
Avander OÜ 08.08.2018 6-1/18-003395-013 OÜ Avander: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-003395.pdf
Märksõnad: mööbel, müügileping, parandamise ebaõnnestumine, lepingutingimustele mittevastavus, lepingust taganemine
Tarbija ostis Kauplejalt diivanvoodi, millel ilmnes puudus. Kaupleja tunnistas puudust, kuid selle parandamine ebaõnnestus, mistõttu soovis tarbija leingust taganeda. Komisjoni hinnangul on Kauplejal kohustus tagastada tarbijale toote ostusumma ning võtta puudusega toode tagasi tasudes tagastamiskulud.
VÕS § 217 lg 2, § 218 lg 2, § 116 lg 1, § 223 lg 1, lg 2.
Sonic Invest OÜ 07.08.2018 6-1/18-003995-011 Sonic Invest OÜ veebikauplus www.carworld.ee : lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-003995.pdf
Märksõnad: Müügileping, e-kaubandus, kaup üle andmata, lepingust taganemine
Tarbija ostis Kaupleja e-kauplusest carworld.ee kauba, mida Kaupleja Tarbijale ei saatnud. Tarbija soovis lepingust taganeda, kuid Kaupleja kirjadele ei vastanud ning raha ei tagastanud. Komisjoni hinnangul on Kauplejal kohustus tagastada Tarbijale rahasumma, mille Tarbija tasus saatmata kauba eest.
VÕS § 116 lg 2, § 189 lg 1
Gegard OÜ 07.08.2018 6-1/18-003950-006 Gegard OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-003950_0.pdf
Märksõnad: ostu-müügileping, oluline lepingurikkumine, lepingust taganemine, kahju hüvitamine
Vaidluse asjaolude kohaselt tellis tarbija sidevahendi abil telefoni teel kauplejalt auto varuosa, kuid kättesamisel selgus, et tegemist on vale varuosaga. Tarbija tagastas vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele toote, kuid kaupleja ei tagastanud tarbijale ostuhinda.
Komisjoni hinnangul on tegemist olulise lepingurikkumisega, mistõttu tarbijal oli õigus lepingust taganeda. Toote tagastamisega tegi tarbija kulutusi, mis tuleb samut kauplejal hüvitada.
VÕS § 208 lg 1, 4, § 76 lg 1, 3, § 100, § 101 lg 1 p 4, § 101 lg 1 p 3, § 116 lg 1, lg 2 p 1, 4, § 189 lg 1
Gegard OÜ 05.07.2018 6-1/18-003814-006 Gegard OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-003814.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija ostis www.autmo.ee veebipoe kaudu kauplejalt sõiduki varuosana iluliistu. Kaupleja lubas varuosa toimetada 3-5 päeva jooksul pakiautomaati. Kaupleja ei ole oma lubadust täitnud ning varuosa pole tarbijale saatnud. Komisjon tuvastas kaupleja poolt müügilepingu tingimuse olulise rikkumise, mistõttu on tarbija nõue põhjendatud ja kuulub rahuldamisele.
TKS § 48 lg 6, VÕS § 208 lg 1, VÕS § 116 lg 1
Adelli Kaubanduse osaühing 02.07.2018 6-1/18-002200-015 Adelli Kaubanduse OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002200.pdf
Märksõnad: ostuhinna tagastamine
Tarbija ostis karusnahkse vesti, millel peale mõnekordset kandmist tulid õmblustest lahti vesti hõlmade kinnituskonksud. Kaupleja poolt parandatud toodet sai tarbija kanda jälle mõned korrad kui ilmnes sama probleem uuesti, lisaks rebenes seemisnahk konksude juurest ja tasku õmblustest. Komisjon leidis, et kaupleja ei ole tõendanud ega ka väitnud, et ta oleks lasknud toote erapooletul asjatundjal puuduse põhjuse selgitamiseks üle vaadata või et tema sellekohane seisukoht põhineks mingil muul eluliselt usutaval asjaolul. Üksnes paljasõnaline viide toote ebaõigele kandmisele ei võimalda teha järeldust, et müüdud asi oli kvaliteetne. Eeltoodust järelduvalt ei vastanud vaidlusalune toode lepingutingimustele.
VÕS § 101 lg 1 p 4, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 223 lg 2, VÕS § 189 lg 1
Näpi Puit OÜ 29.06.2018 6-1/18-002268-016 Näpi Puit OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002268.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, aknad
Tarbija tellis akende restaureerimise, kuid juba kahe nädala pärast hakkas värv kooruma, lisaks ei saanud tarbija kätte kolme akna siseraame, mis olid kaupleja käes. Kaupleja oli seisukohal, et nende töötaja on toiminud eraviisiliselt ja neil puuduvad tarbija ees kohustused. Komisjon jõudis järeldusele, et tehingu tegi siiski kaupleja esindaja ja kirjavahetus on toimunud kaupleja e-posti aadressilt. Lisaks leidis kinnitust, et tarbijaga suhelnud kaupleja esindajal oli olemas esindusõigus. Kokkuvõtvalt oli komisjon seisukohal, et kaupleja on lepingulisi kohustusi oluliselt rikkunud ja tarbijal on õigus lepingust taganeda.
VÕS § 641 lg 2 p 2, VÕS § 77 lg 1, VÕS § 647 lg 1, TsÜS õ 115 lg 1, ÄS § 181 lg 1
Startour OÜ 27.06.2018 6-1/18-002246-017 Startour OÜ: lepingu täitmise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002246.pdf
Märksõnad: pakettreis, pakettreisitasu
Komisjon asus seisukohale, et asjaolu, et kaupleja töötaja ei järginud tarbijaga lepingut sõlmides kaupleja juhtnööre ei muuda seejuures lepingut tarbijaga ega selle tingimusi tühiseks. Seega on tarbijal õigus nõuda lepingu täitmist vastavalt esialgselt kokkulepitud hinnale.
VÕS § 866 lg 1, VÕS § 1028 § 1
Osaühing Termiks Grupp 25.06.2018 6-1/18-002416-018 Termiks Grupp OÜ: Kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002416.pdf
Märksõnad: Kahju hüvitamine, vaegtööd, mõistlike kulutuste hüvitamine
Tarbija tellis 10.10.2017 kauplejalt gaasikatla paigalduse. Tööd hakkasid venima, 15.03.2018 kaupleja tunnistas, et ei suutnud teha töid nii kiiresti kui oli planeerinud. Ka oli tehtud töö puudustega. Kaupleja jättis tööd lõpetamata ja keeldus vigu parandamast. Kuivõrd tarbija ei saa seni katelt kasutada, võttis ta vaegtööde kõrvaldamiseks hinnapakkumise teiselt ettevõtjalt.
VÕS § 100, VÕS § 635 lg 4, VÕS § 641 lg 2 p 1, VÕS § 646 lg 5
OÜ Boss Cars 22.06.2018 6-1/18-001976-012 OÜ Boss Cars: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-001976.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine, kasutatud auto
Tarbija soovis hinnaalandust auto hinnast, kuna kuulutuse oli auto valmistamise aasta märgitud aasta võrra uuemaks ning autol pidi olema pardakaamera, mida tegelikkuses ei olnud. Kaupleja küll tarnis hiljem kaamera, kuid see oli üliodav Hiina toode, mis tarbijat ei rahuldanud. Komisjon asus seisukohale, et kauplejal on kohustus hüvitada kaamera maksumusega 170 eurot, kuid kuulutuses oli esmase registreerimise aeg, mitte aga valmistamise aasta, mistõttu võib auto olla toodetud ka varem.
VÕS § 101 lg 1 p 3 ja VÕS § 115 lg 1 ja lg 3
Konsultatsioonibüroo M. Laikask OÜ 21.06.2018 6-1/18-001907-019 Konsultatsioonibüroo M. Laikask OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-001907.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, ehitusprojekt
Tarbija poolt tellitud tööd jäid teostamata ja tähtaegadest ei peetud kinni, mistõttu soovis tarbija ettemaksu tagastamist. Kaupleja sõnul põhjustas viivituse ja olukorra, kus vajalikke mõõdistusi ei olnud enam võimalik teha, tarbijapoolne ebaseaduslik ümberehitus. Kaupleja oli valmis tagastama osa ettemaksust. Komisjon asus seisukohale pärast kahekuulist tööde teostamisega hilinemist, ei pidanud tarbija eeldama, et kaupleja asub lepingut täitma. Kaupleja asus mõõdistusprojekti tarbija käest küsima alles peale tarbija taganemisavaldust. Tasu nõudmise õigus puudub, sest eesmärk jäi saavutamata.
VÕS § 116 lg 1, § 116 lg 2, VÕS § 114, VÕS § 188 lg 2, VÕS § 189 lg 2, VÕS § 655 lg 2
RARA ARE Osaühing 21.06.2018 6-1/18-002602-010 RARA ARE OÜ (veebipood e-mööbel24.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002602.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, mööbel
Tarbija sai tellitust suurema laua ja kaupleja ei suutnud seda asendada ega ka raha tagastada, mistõttu asus komisjon seisukohale, et tarbijal on õigus müügilepingust taganemiseks.
VÕS § 116 lg 1 ja lg 2 p1 ja p2, VÕS § 189
Näpi Puit OÜ 21.06.2018 6-1/18-001570-022 Näpi Puit OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-001570.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, kahju tekitamine
Kahju põhjustas tarbijale kaupleja töömees töövõtulepingu täitmise käigus. Komisjoni hinnangul ei ole asjakohane kaupleja väide, et tarbija ei esitanud dokumente kommunikatsioonide paiknemise kohta. Kaupleja on professionaalne köögimöööbli paigaldaja. Kaupleja töötajad oleks võinud vajaliku dokumentatsiooniga töö tegemise käigus ja veenduda aukude puurimise asukohas või keelduda töö tegemisest.
VÕS 132 lg 1
Aktsiaselts TEA Kirjastus 19.06.2018 6-1/18-002403-010 AS TEA Kirjastus: lepingust taganemine, kaup osaliselt üle andmata Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-001317.pdf
Märksõnad: Müügileping, ositi täitmine, kaup osaliselt üle andmata, lepingust taganemine
Tarbijad tellisid TEA Kirjastuselt raamatusarja TEA Entsüklopeedia, mis koosnes 22 köitest ning mille Kaupleja pidi tarbijatele üle andma osade kaupa. Kaupleja andis üle 12 köidet ning 10 köidet jäi majandusraskuste tõttu üle andmata. Tarbijad ei nõustunud saneerimismenetlusega ning soovisid sõlmitud lepingust taganeda, Kaupleja raha ei tagastanud ning tarbijate pöördumistele ei vastanud. Komisjoni hinnangul on tarbijatel õigus saada tagasi kättesaamata raamatute eest tasutud rahasumma.
VÕS § 208, § 116 lg 1 ja lg 3, § 100, § 101, § 189
ONOFF JAEKAUBANDUSE OÜ 19.06.2018 6-1/18-001946-006 ONOFF Jaekaubanduse OÜ (kauplus Onoff): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-001946.pdf
Märksõnad: ostu-müügileping, kellad, tootmisdefekt, oluline lepingurikkumine, lepingust taganemine, asja parandamise ebaõnnestumine
Vaidluse asjaolude kohaselt ostis tarbija kauplejalt aktiivsusmonitori. Tarbija viis asja remonti, kuivõrd monitori rihm läks katki. Kaupleja vahetas monitoril rihma teistsuguse rihmaga. Tarbija hinnangul asja parandamine ebaõnnestus ning ta avaldas soovi lepingust taganemiseks. Kaupleja ei vastanud tarbija pretensioonile, samuti ei esitanud menetluse käigus vastust. Tarbija avaldusest selgub, et tema jaoks on eriti oluline aktiivsusmonitori välimus. Komisjon märgib, et aktiivsusmonitori üheks funktsiooniks lisaks tema tehnilistele võimalustele on ka aksessuaari (ehte)funktsioon, mille puhul on määrav, kas see kasutajale sobib ja meeldib või mitte. Kaupleja on selgitanud, et vastavale mudelile enam rihmu ei toodeta. Komisjon on seisukohal, et asja parandamine ebaõnnestus. Eeltoodust tulenevalt on kaupleja tarbijaga sõlmitud müügilepingut oluliselt rikkunud ning tarbija lepingust taganemise nõue kuulub rahuldamisele. TKS § 48 lg 3, 6, VÕS § 223 lg 1, VÕS 101 lg 1 p 4, § 116 lg 1
Hifipood OÜ 19.06.2018 6-1/18-002636-010 Hifipood OÜ (veebipood hilfipood.ee) : lepingust taganemine, kaup üle andmata Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002636.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, kaub kätte saamata, lepingust taganemine
Tarbija ostis e-kauplusest www.hifipood.ee kauba, tasus selle eest Kauplejale, kuid Kaupleja ei andnud Kaupa üle ja kui Tarbija soovis lepingust taganeda, siis Kaupleja talle raha ei tagastanud. Komisjoni hinnangul on Tarbijal õigus lepingust taganeda ning Kauplejal on kohustus Tarbijale raha tagastada.
VÕS § 56 lg 1, lg 1`, § 56`lg 1.
Varuosamees OÜ 18.06.2018 6-1/18-002080-014 Varuosamees OÜ (veebipood varuosaturg.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002080.pdf
Märksõnad: E-kaubandus, sõiduki varuosa, 14-päevane lepingust taganemise õigus
Tarbija tellis e-kauplusest www.varuosaturg.ee sõiduki varuosa. Kui Tarbija ei saanud kaupa lubatud 10-päevase tähtaja jooksul kätte soovis ta lepingust taganeda. Kaupleja sellega ei nõustunud, kuna varuosa oli konkreetselt Tarbija jaoks välismaalt tellitud, mistõttu oli tegemist eritellimusega ning saatis kauba Tarbijale. Tarbija ei võtnud kaupa vastu ja soovis kauba eest tasutud rahasumma tagastamist. Komisjoni hinnangul on Tarbijal õigus lepingust taganeda, kuna tegemist ei ole eritellimusega. Tarbija 14-päevast taganemisõigust ei ole tarbijal ja kauplejal võimalik kokkuleppega piirata.
VÕS § 6 lg 1, § 52 lg 1, § 56 lg 1, § 56 lg 1`, § 56`, § 53 lg 4
Sonic Invest OÜ 18.06.2018 6-1/18-002705-009 Sonic Invest OÜ (veebipood carworld.ee): lepingust taganemine, kaup üle andmata Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002705.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, kaup kätte saamata, lepingust taganemine
Tarbija ostis kaupleja e-kauplusest carworld.ee veljed, kaupleja ei andnud kaupa üle ning Tarbija soovis lepingust taganeda. Komisjni hinnangul on Tarbijal õigus lepingust taganeda ning Kaupleja peab kauba eest tasutud rahasumma Tarbijale tagastama.
VÕS § 52, § 56 lg 1 ja lg 1`, § 56`
Aleger Mööbel OÜ 06.06.2018 6-1/18-001922-016 Aleger Mööbel OÜ: lepingu täitmine, lepingutingimustele mittevastavuse kõrvaldamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-001922.pdf
Märksõnad: Mööbel, puuduse kõrvaldamine
Tarbija tellis kummuti, millel musta pesu hoiustamise sahtel ja vaidlus tekkis põhjusel, et tarbija eeldas, et pesu hoiustamise sahtlil on korv või piiraja. Lisaks puudus samal pesusahtlik käepide ja puudu olid mõned kapi küljel olevate kruvide katted. Tarbija soovis kapi ümberehitamist, kuid kaupleja hinnangul piirajat, korvi ega käepidet kapil olema ei pea. Komisjon asus seisukohale, et ei ole võimalik kindlaks teha, et oleks kokku lepitud piiraja ja korvi paigalduses, kuid käepideme ja kruvikatted tuleb kauplejal paigaldada.
Prostaff OÜ 03.06.2018 6-1/18-002890-006 Prostaff OÜ (veebipood x-rent.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002890.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, mööbel
Tarbija tellis aadressilt www.x-rent.ee välimööbli komplekti. Tarbija on tasunud kauba maksumuse, kuid müüja ei ole rohkem kui aasta jooksul omapoolset kohustust täitnud. Komisjon leidis, et kaupleja on müügilepingut rikkunud ning sellest tulenevalt kuulub tarbija nõue rahuldamisele.
VÕS § 208, VÕS § 209
Leiti 105 otsust1 2 3