Ettevõtted, kes ei täida tarbijavaidluste komisjoni otsuseid

Kõik otsused...
Leiti 114 otsust1 2 3
Kaupleja Otsuse avaldamise kuupäev Otsuse nr Pealkiri Otsus Lahenduse liik Failid
Osaühing MEDIFUR 10.12.2018 6-1/18-006762-015 OÜ Medifur: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-006762.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija pöördus kaupleja poole probleemiga, et mahlapressis olev mahla segaja, mis ümber riivi käib, ei pöörle enam iga kord. Mahlapress vahel käib, vahel ei käi, kuigi purustaja liigub ja pressib vilja läbi riivi.Sellest tulenevalt tellis tarbija kahju põhjuste kindlaks tegemiseks sõltumatu ekspertiisi, mille käigus tuvastati, et tegemist on toote konstruktiivse veaga. Kaupleja leiab, et masinat on kasutatud intensiivsemalt kui selleks on ette nähtud. Komisjoni istungil võttis tarbija kauplejalt korda tehtud mahlapressi vastu, kuid kaupleja on keeldunud ekspertiisikulude hüvitamisest. Komisjon leidis, et kuigi kaupleja parandas asja, lasub tal lisaks kohustus hüvitada tarbija poolt kantud kahju kindlaks tegemiseks kantud kulud.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 128 lg 3
Plaza Kaubandus OÜ 05.12.2018 6-1/18-008377-015 Plaza Kaubandus OÜ: asja asendamise või lepingu alusel tasutud hinna tagastamise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-008377.pdf
Märksõnad: mobiiltelefon, Plaza Kaubandus OÜ, e-kauplus www.plazamobiil.ee, asja asendamise või lepingu alusel tasutud hinna tagastamise nõue
Sisu: Tarbija ostis kasutatud mobiiltelefoni iPhone 7, kaupleja hinnangul oli seade väga heas korras, kuid tarbija väitel töötas telefon enamasti korrektselt vaid 5 kuud.
Seega võis tarbija mõistlikult eeldada, et kuigi telefon on kasutatud, ei esine sellel märkimisväärseid puudusi. Nagu selgub kaupleja ja ekspertiisi läbiviija hinnangust mobiiltelefonile, esineb sellel niiskuskahjustus. Niiskuskahjustus ei ole aga kasutatud mobiiltelefonile tavaliselt omaseks kvaliteeditunnuseks. Väga heas seisukorras oleval mobiiltelefonil vastavaid kahjustusi esineda ei tohiks. Eelneva põhjal asub Komisjon seisukohale, et tarbijale müüdud mobiiltelefon ei vasta lepingutingimustele VÕS § 217 lg 2 punkti 6 tähenduses. Telefoni tarbijale üleandmisest kuni puuduste ilmnemiseni oli möödunud vähem kui 6 kuud ning seetõttu tuleb eeldada, et telefonil esinevad puudused olid olemas juba selle tarbijale üleandmise hetkel. Tegemist on eeldusega, mille seadme müüja saab omaltpoolt esitatavate tõenditega ümber lükata. Kaupleja on tuginenud selles osas ekspertiisi seisukohale ning leiab, et kuna telefonil esineb niiskuskahjustus, siis on telefoni tootjagarantii lõppenud ning ka tema müüjana puuduse eest ei vastuta. Komisjon selle seisukohaga nõustuda ei saa. Vastavalt ekspertiisiaktile esineb telefonil vedelikukahjustus, mis ei ole tingitud tootmisdefektist. Sellega on kinnitust leidnud, et telefonil esineb puudus, kuid seeläbi ei ole tõendatud, et vastav puudus tekkis pärast telefoni tarbijale üleandmist. Eelneva põhjal tuleb asuda seisukohale, et mobiiltelefonil esines niiskuskahjustus juba selle tarbijale üleandmise hetkel ning kaupleja vastutab asja lepingutingimustele mittevastavuse eest.
VÕS § 217 lg 2 p 6, § 218 lg 1 lause 2, § 218 lg 2 lause 2, § 222 lg 1, § 223 lg 1; § 189 lg 1.
ALL KAUBANDUSE OÜ 04.12.2018 6-1/18-008876-012 All Kaubanduse OÜ, www.starcom.ee : ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-008876.pdf
Märksõnad: mobiiltelefon, All Kaubanduse OÜ, ostuhinna tagastamine
Sisu: Tarbija esitas kauplejale pretensiooni selles, et telefonil osa funktsioone ei tööta; probleeme on GPS positsioneerimisega, signaal on nõrk. Kaupleja teatas tarbijale 15.augustil 2018, et telefoni emaplaat on defektne ning vajab vahetamist. Remondi kestuseks prognoositi kaks nädalat. Kaupleja pakutust tähtajast kinni ei pidanud; 19.oktoobri 2018 seisuga ei olnud tarbijale telefoni tagastatud. Kaupleja on püüdnud müügieset parandada, kuid see ei ole kahe kuu kestel õnnestunud. VÕS § 223 lg 1 järgi loetakse müüja müügilepingut oluliselt rikkunuks muu hulgas ka siis, kui müügiesemena ostjale üleantud asja parandamine ebaõnnestub; samuti juhul, kui asja parandamisega põhjustatakse ostjale põhjendamatuid ebamugavusi (lg 2). Komisjoni hinnangul tuleb asja parandamine lugeda ebaõnnestunuks. Tarbija on toote puudusest ja mitmekuisest remondiperioodist tingituna olnud sunnitud ümber korraldama igapäevaselt vajaliku sideteenuse kasutamise. Komisjoni hinnangul on tegemist ebamugavusega, mida tarbija ei pea taluma. Oluliseks peetakse lepingu rikkumist muu hulgas juhul, kui kohustuse rikkumise tõttu jääb kahjustatud pool olulisel määral ilma sellest, mida ta õigustatult lepingust lootis. Komisjon on seisukohal, et müüja on lepingut oluliselt rikkunud. Tarbijal oli õigus lepingust taganeda ja sellest tulenevalt on ostuhinna tagastamise nõue põhjendatud.
VÕS § 3 p 1, § 208, § 217 lg 2 p 8 ja 6, § 218, § 100, § 223 lg 1, § 116 lg 1.
Osaühing VENTEX GRUPP 03.12.2018 6-1/18-007054-010 OÜ Ventex Grupp: ettemaksu tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-007054.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, leping osaliselt täitmata, lepingust taganemine
Sisu: tarbija tellis kauplejalt köögimööbli valmistamise ja paigaldamise. Kaupleja hilines mööbli valmistamisega ning paigaldas selle üksnes osaliselt. Tarbija soovis lepingust taganeda. Kaupleja on lubanud lepingut täita, kuid ei ole seda teinud. Komisjoni hinnangul on kaupleja lepingut oluliselt rikkunud ning tarbijal on õigus lepingust taganeda.
VÕS § 636, § 116, § 188 lg 1, § 189 lg 1
OSAÜHING INTEKSIL 03.12.2018 6-1/18-004009-015 Inteksil OÜ: ostuhinna tagastamine ja transpordikulu hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-004009.pdf
Märksõnad: ostuhinna tagastamine ja transpordikulu hüvitamine
Tarbija on tellinud kauplejalt kaks siseukse komplekti, millel paar kuud hiljem esinesid mitmed puudused. Kaupleja selgitab, et puudused võivad olla tingitud asjaolust, et uste komplektid tuleb paigaldada kõrge kvalifikatsiooniga spetsialisti poolt ning sellisel juhul poleks pretensioone tekkinud. Esitatud materjalide pinnalt hindas komisjon, et uste kvaliteet ei vasta samalaadsete toodete keskmisele kvaliteedile, mida tarbijal oli alust eeldada ning tegemist on asja lepingutingimustele mittevastavusega.
VÕS § 3 p 1, VÕS § 217 lg 2 p 2 ja p 6, VÕS § 222, VÕS § 223 lg 1 ja lg 2, VÕS § 189 lg 1
SmartEST Baltics OÜ 03.12.2018 6-1/18-007645-013 Komisjoni otsus avaldamiseks Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007645.pdf
Märksõnad: GPS-seadme remont, kahju hüvitamine
Tarbija sõnul teostas kaupleja ekraanikile tööd ebkvaliteetselt ja kilele jäid mullid alla ning tarbija pöördus tagasi. Kaupleja üritas puudust kõrvaldada, kuid lõhkus selle käigus GPS-i puutetundliku ekraani. Sellest tulenevalt oli tarbija sunnitud ostma uue seadme, sest teda ootas ees reis. Kaupleja oma süüd ei tunnistanud ja kokkuleppele ei jõutud. Komisjon otsustas, et tarbija nõue kuulub rahuldamisele, sest tarbija võis töö iseloomu arvestades eeldada, et töö teostatakse seadet kahjustamata. Eeldatakse, et kahjutused, mis on tekkinud asjale kaupleja valduses olles, on tekitatud töövõtja poolt. Kaupleja ei ole vastupidiseid tõendeid esitanud. Kauplejal tuleb hüvitada asja parandamise kulud, mis on vajalikud asja viimiseks kahjustuseeelsesse seisundisse.
VÕS § 635 lg 4, VÕS § 641 lg 1 ja lg 2 p 1, VÕS § 641 lg 2 p 5, VÕS § 640 lg 2, VÕS § 642 lg 3, VÕS § 127 lg 1, VÕS § 132 lg 3
DRP Auto OÜ 30.11.2018 6-1/18-006267-013 DRP Auto OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 6-1-18-006267.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine
Tarbija viis oma sõiduki kaupleja juurde remonti. Peale remonti sai tarbija sõidukiga sõita paar päeva, kui sõiduk enam ei käivitunud. Tarbija sõnul märkas ta sõiduki mootorikatte eemaldamisel, et hammasrihma rullikupolt on murdunud ja keere oli üle keeratud, mistõttu olid kahjustada saanud ka teised mootoridetailid. Kaupleja asendas purunenud detailid uutega ja tagastas sõiduki. Tarbija selgitab, et sõiduki mootori töö on häiritud, sõidul ilmnevad mootorist kõrvalhelid ja külma mootoriga mootor suitseb. Kaupleja sõnul on sõiduki mootori suitsemine seotud pihustitega, mis ei ole kuidagi seotud mootoririhma vahetusega. Komisjon on seisukohal, et kuna kaupleja teostas sõidukil hammasrihma vahetuse, siis on kaupleja vastutav hammasrihma vahetusest tuleneda võivate mootorikahjustuste eest.
VÕS § 635 lg 4, VÕS § 641 lg 4, VÕS § 642 lg 2
OÜ Dorada Trade 27.11.2018 6-1/18-007851-013 OÜ Dorada Trade, kauplus ZIP.home, ostusumma tagastamine, ekspertiisikulud Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007851.pdf
Märksõnad: diivanvoodi, OÜ Dorada Trade,kauplus ZIP.home, ostusumma tagastamine, ekspertiisikulud.
Sisu: diivanvoodi hakkas kriuksuma ning mitmekordne diivani parandamine ebaõnnestus; tarbija esitas omapoolse ekspertiisiakti, mille kohaselt ekspert oli tuvastanud tootmisdefekti. Komisjon tuvastas olulise lepingurikkumise ja seega tuleb kauplejal raha tagastada koos ekspertiisikuludega.
VÕS § 208 lg 4, 217 lg 1, 217 lg 2 p 6, § 101 lg 1 p 4 ja 116 lg-tes 1 ja 2, § 127 lg 1, § 189 lg 1.
AS Lasita Aken 14.11.2018 6-1/18-005658-014 AS Lasita Aken: lepingust taganemine ja raha tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-005658.pdf
Märksõnad: rõduuks, lepingust taganemine
Tarbija ei olnud rahul rõduukse värvimise kvaliteediga, sealjuures on rõduust kaupleja poolt juba varasemate avalduste käigus korduvalt värvitud, kui tulemus tarbijat ei rahuldanud, sest värv valgub osaliselt ja läbi värvi kumab tume laik. Kaupleja oli seisukohal, et tööd on teostatud kvaliteetselt ja tarbija poolt tehtud fotod on tehtud liiga lähedalt ja on pakutud erinevaid lahendusvariante. Komisjon asus seisukohale,et tarbija avaldus kuulub rahuldamisele ja fotodelt on näha värvi valgumine ja värvist läbi kumav must laik.Kaupleja ei ole oma väiteid kuidagi tõendanud. Teostatud töö peaks olema ka esteetiliselt vstuvõetav ning defektid ei tohiks olla silmatorkavad. Toote puuduste kõrvaldamine on korduvalt ebaõnnestunud. Rõduuks tuleb demonteerida päeval, kui tarbija ostab uue rõduukse.
VÕS § 217 lg 1, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 223 lg 1, lg 2, VÕS § 189 lg 1
Aktsiaselts Fifaa 14.11.2018 6-1/18-006656-009 Aktsiaselts Fifaa (Kristiine Keskuse kauplus Skechers): ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-006656.pdf
Märksõnad: müügileping, jalatsid, puudus, ekspertiis, puuduse kõrvaldamisest keeldumine.
Sisu: Tarbija ostetud jalatsitel ilmnes puudus, kaupleja tellitud ekspertiisi käigus tootmisdefekte ei tuvastatud ning kaupleja ei nõustunud jalatsite puudust kõrvaldama. Komisjoni istungil osales teine ekspert, kelle hinnangul on jalatsil tootmisdefekt ning komisjon leidis, et tarbijal on õigus lepingust taganeda ja kauplejal tuleb tarbijale raha tagastada.
VÕS § 218 lg 2, § 223, § 189 lg 1.
DPK Invest OÜ 14.11.2018 6-1/18-006817-013 DPK Invest OÜ (autojärelmaks24): lepingust taganemine ja kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-006817.pdf
Märkõsnad: kasutatud auto, lepingust taganemine, kahju hüvitamine
Paari päeva pärast ostu selgus, et autol on tõsine mootoririke ja tarbija pöördus kaupleja poole, kes ei vastanud tarbija pöördumisele. Trabija tagastas auto kaupleja kontori juurde ja esitas tarbijakreediidilepingust taganemise ettevõttele, kellelt ta krediiti soovis. Komisjon asus seisukohale, et tarbija nõue kuulub rahuldamisele. Komisjoni arvates võis tarbija mõistlikult eeldada, et auto on sõidukorras ja kehtis kaupleja kohustus tõendada, et puudust ei esinenud müügimomendil. Kauplejal on kohustus tagastada tarbijakrediiti andnud ettevõttele raha ning tarbija võib keelduda krediidiettevõtte suhtes kohustuse täitmisest.
VÕS § 217 lg 1 ja lg 2 p 1, VÕS § 218 lg 2, VÕS 223 lg 1, VÕS § 414 lg 1 ja lg 2 ja lg 3
ONOFF JAEKAUBANDUSE OÜ 09.11.2018 6-1/18-006221-007 Onoff Jaekaubanduse OÜ: arvuti ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-006221.pdf
Märksõnad: ostuhinna tagastamine
Tarbijal oli võimalik ostetud arvutit kasutada 43 päeva, kui arvutil tekkisid probleemid laadimisega, lisaks oli kuulda arvutist prõksumist. Kaupleja ei ole esile toonud, miks ei saanud korduvat riket parandada. Komisjon leidis, et tarbijale müüdud arvuti korduv remont ei ole andnud tulemusi. Sellega tekitatud ebamugavused on põhjendamatud ning hinnatavad müügilepingu olulise rikkumisena.
VÕS § 3 p 1, VÕS § 217 lg 2 p 2 ja 6, VÕS § 218, VÕS § 223 lg 1
Tartu Küttekontor OÜ 09.11.2018 6-1/18-007171-011 Tartu Küttekontor OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007171.pdf
Märksõnad: korteriomandi müügileping, kohustuse rikkumine
Poolte vahel on sõlmitud koretriomandi müügileping. Lepingus on sätestatud kaupleja kohustus lõpetada korteriomandi reaalosas pooleliolevad tööd. Kaupleja ei ole oma kohustust täitnud ja tarbija nõudis kohustuse rikkumisega seoses tekitatud kahju hüvitamist. Komisjon otsustas, et kaupleja on kohustust rikkunud ja hüvitis on sissenõutav.
VÕS § 101 lg 1 p 3, VÕS § 116 lg 2, VÕS § 655 lg 1
Dunstan Gold OÜ 09.11.2018 6-1/18-005910-012 Dunstan Gold OÜ: lepingust taganemine, kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-005910.pdf
Märksõnad: Kahju hüvitamine, lepingust taganemine, töövõtuleping
Tarbija andis kauplejale parandamiseks kuldsõrmuse. Parandamine ebaõnnestus - kaupleja rikkus sõrmusel olevad teemandid ja topaasi. Tarbija esitas ekspertarvamuse sõrmuse turuväärtuse kohta. Komisjon leidis, et kuivõrd samaväärset asja turult leida pole võimalik, on põhjendatud kahju põhjustajalt välja mõista sõrmuse harilik väärtus.
VÕS § 127 lg-d 1 ja 5, VÕS § 132 lg 1, VÕS § 635 lg 4, VÕS § 647 lg 1
Space Event OÜ 09.11.2018 6-1/18-006691-017 Space Event OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-006691.pdf
Märksõnad: droon, Space Event OÜ, Ülemiste keskuses asuv Gear7 kauplus, kahju hüvitamine.
Sisu: Vaidlust ei ole selles, et drooni üks mootoritest ei töötanud nõuetekohaselt, kuid vaidluse all on defekti põhjus. Tarbija ei nõustunud kaupleja väitega, et tegemist on toote ebaõigest kasutamisest tekkinud puudusega, mitte tootmisdefektiga. Seega tuli kauplejal tõendada, et vaidlusalune puudus on põhjustatud toote ebaõigest ekspluatatsioonist, mitte tootmisveast. Kaupleja ei ole seda teinud. Seadusest tuleneva tõendamiskohustuse täitmiseks tuli kauplejal küsida toote puuduse kohta erapooletult eriteadmistega isikult arvamust (ekspertiis). Komisjon peab nõuet põhjendatuks, kuna kaupleja jättis mootori defekti põhjused välja selgitamata ning defektse mootori vahetamata.
VÕS § 223 lg 1, 101 p 3, 127 lg 1, 128 lg 3.
FFAM PREMIUM GROUP OÜ 09.11.2018 6-1/18-007169-014 FFAM PREMIUM GROUP OÜ: raha tagastamise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007169.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, korteri remont, ettemaks, siduv eelarve
Tarbija sõlmis kauplejaga fikseeritud hinnaga töövõtulepingu korteri remondiks. Pärast põrandate demonteerimist esitas kaupleja tarbijale lisa hinnapakkumise. Kuivõrd remondi hind läks sellega liialt kõrgeks, soovis tarbija lepingu lõpetada ja ettemaksu osalist tagastamist. Kaupleja ei olnud nõus raha tagastama põhjendusel, et on kandnud kulusid. Komisjoni hinnangul ühtegi tõendit selle kohta, et tegemist oli ettenägematu töömahu suurenemisega ei ole kaupleja esitanud. Komisjon leidis, et tarbija on nõuet vähendanud selle võrra, millises osas kaupleja on lepingu täitnud. Tegemist on kaupleja tahtliku lepingurikkumisega ning lepingust taganemine on seaduslik ja hüvitise nõue on põhjendatud.
VÕS § 42 lg 1, VÕS § 116 lg 2, VÕS 639 lg 1, VÕS § 655 lg 1
Antiik Shop OÜ 08.11.2018 6-1/18-007136-010 Antiik Shop OÜ: kahju hüvitamise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007136.pdf
Märksõnad: komisjonimüük, väärisesemed, lepingu täitmata jätmine, kahju hüvitamine.
Sisu: Tarbija andis Kaupleja antiigipoodi müüki 2 valgetähe teenetemärki ja 1 Punase Risti mälestusmärgi. Kaupleja tasus esemete eest üksnes väikeses osas ning jättis Tarbijale ülejäänud summa tasumata ega tagastanud Tarbija vara. Komisjoni hinnangul on Kauplejal kohustus tasuda Tarbijale kokkulepitud summa.
VÕS § 101 lg 1 p 3
RARA ARE Osaühing 07.11.2018 6-1/18-006108-007 RARA ARE OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-006108.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine
Tarbija poolt tellitud diivan jõudis kohale vale värvi ja vale kangaga. Tarbija maksis kauplejale 100.00 eurot juurde ja tellis müügisaalist teise diivani. Kuna uus diivan ei vastanud samuti tarbija ootustele, soovis ta lepingust taganeda ja saada diivani eest tasutud summa tagasi. Kaupleja on jätnud tänaseni tarbijale maksmata pool diivani maksumusest.
VÕS § 3 p 1, VÕS § 189 lg 1, TKS § 48 lg 6
RAHAUS OÜ 30.10.2018 6-1/18-007045-012 Rahaus OÜ: lepingu alusel tasutud hinna tagastamise nõue Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-007045.pdf
Märksõnad: Müügileping, kauba üleanmdata jätmine, lepingust taganemine, ettemaksu tagastamine.
Sisu: tarbijad tellisid kauplejalt mööbli, tasusid ettemaksu, kuid kaupleja tarbijatele kaupu üle ei andnud, raha ei tagastanud. Komisjoni hinnangul on tarbijad müügilepingutest taganenud ning kauplejal on kohustus tarbijatele tagastada kauba eest tasutud raha.
VÕS § 208 lg 4, § 116, § 189 lg 1
Sekron RMP OÜ 29.10.2018 6-1/18-005090-010 Sekron RMP OÜ: lepingu alusel tasutud hinna tagastamise ja viivise nõue Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-005090.docx
Märksõnad: lepingust taganemine, viivis, lepingu alusel tasutud hinna tagastamise nõue
Sisu: tarbija ostis veebikeskkonna okidoki.ee kaudu kauplejalt kasutatud teleri, millel ilmnes puudus, kaupleja asendas teleri kallma toote vastu ning tarbija tasus hinnavahe. Asenduseks antud teleril ilmnes samuti puudus ning tarbija soovis lepingust taganeda. Kaupleja nõustus raha tagastamisega, kuid tagastas tarbijale üksnes pool kauba maksumusest. Komisjoni hinnangul on kauplejal kohustus tagastada tarbijale tema poolt tasutu täies ulatuses ning tarbija nõutud seadusest tulenev viivis.
VÕS § 208 lg 4, § 189, § 113 lg 1, § 94
Realife Holding OÜ 29.10.2018 6-1/18-006788-016 Relife Holding OÜ (Huusi külalistemaja): leppetrahvi tühistamine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-006788.pdf
Märksõnad: Majutusteenus, leppetrahv
Sisu: Kaupleja osutas Tarbijale majutusteenust, mille käigus rikkus Tarbija külalistemaja kodukorda ning Kaupleja esitas Tarbijale leppetrahvi tasumise nõude 1000 eurot. Komisjoni hinnangul ei ole eeskirjade rikkumine osaliselt tõendatud ning leppetrahvi tasumise kohustust ei ole lepingus kokku lepitud, mistõttu puudub Kaupleja nõudel seadusest tulenev alus.
VÕS § 35, § 37, § 158 lg 1
MobiiliAbi OÜ 19.10.2018 6-1/18-005795-011 Mobiiliabi OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-005795.pdf
Märksõnad: telefoni remont, lepingust taganemine.
Tarbija soovis telefoni ekraani ja korpuse vahetust ning kaupleja lubas tarnida varuosad 2-3 nädala jooksul,kuid kaupleja ei suutnud varuosai tarnida ka 7 nädala jooksul, mistõttu soovis tarbija ettemaksu tagastamist. Kaupleja ettemaksu tagastamisest keeldus algselt,kuid hiljem lubas sellest kinni pidada diagnostikatasu. Komisjon oli seisukohal,et tarbija nõue tuleb rahuldada,sest varuosade tarne eest ei vastuta tarbija ja remondiks kulunud aeg 7 nädalat ei ole mõistlik. Kaupleja on rikkunud lepingut ega ole ka esitanud tõendeid erakorraliste asjaolude kohta, mille tõttu esines takistus. Lepingust taganemise ajaks ei olnud tarbijal alust eeldada,et kaupleja kavatseb üldse lepingut täitma asuda. Kokku ei lepitud eraldi ka diagnostikatasus, mistõttu ei olnud kokkulepet,et diagnostikatasu kuulub igal juhul tasumisele.
VÕS § 635 lg 1 ja lg 4, VÕS § 101 lg 1 p 4, VÕS § 82 lg 3, VÕS § 116
osaühing TA AUTOPARK 12.10.2018 6-1/18-006308-012 TA Autopark OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-006308.pdf
Märksõnad: auto varuosa, lepingust taganemine
Tarbija tellis autole kasutatud keredetaili, kuid kui ta kaubale järgi läks, siis selgus, et detail on saanud eemadamise käigus kahjustada ja tarbija tahtis ostust loobuda, kuid kaupleja keeldus ja väitis, et tegemist on detaili eemaldamise tasuga. Komisjon jõudis otsusele, et tarbija avaldus tuleb rahuldada, sest detail on eemaldamise käigus muudetud kasutamiskõlbmatuks ja seda parandada ei ole võimalik. Komisjon märkis, et leping sõlmiti varuosa müügiks, mitte aga detaili eemaldamiseks. Kaupleja peab tagastama raha ja kui kaupleja soovib detaii tagasi, siis tuleb see tarbijal tagastada.
VÕS § 218 lg 2, VÕS § 223 lg 1, VÕS § 116 lg 1
DPK Invest OÜ 05.10.2018 6-1/18-007426-016 DPK Invest OÜ (Autojärelmaks24 ja www.autojarelmaks24.ee): kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007426.pdf
Märksõnad: kasutatud auto, kahju hüvitamine
Peale 1300 km läbimist hakkas auto armatuurlaual põlema märgutuli ja tarbija tellis diagnostika ning selgus, et autol on veakoodid kustutatud. Diagnostika käigus koostati parandustööde pakkumine ~ 1500 eurot, millest tarbija teavitas ka kauplejat, kes aga reageerinud tarbija kirjadele. Tarbija nõudeks oli 700 euro hüvitamine ning komisjon asus seisukohale, et tarbija nõue on õigustatud ja kuulub rahuldamisele. Kaupleja jättis müügieelselt tarbija lepingueeseme puudustest teavitamata ning ta pidi kahju tekkimist ette nägema.
VÕS § 217 lg 1, VÕS § 222 lg 1, VÕS § 101 lg 1, VÕS § 127 lg 1
BodyBeauty Tallinna OÜ 01.10.2018 6-1/18-004443-014 BodyBeauty Tallinna OÜ (Kehastuudio OÜ): www.hammaste-valgendamine.ee; lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav otsus 18-004443 .pdf
Märksõnad: sidevahendi abil sõlmitud müügileping,lepingutingimused, 14-päevane lepingust taganemiseõigus
Tarbija tellis veebilehe www.hammaste-valgendamine.ee hammaste valgendamise komplekti ning lepingutingimuste kohaselt nõustus kaupleja kompekti tagasi ostma, kui hambad komplekti kasutamisega valgemaks ei muutu. Tarbija proovis komplekti ning leidis, et soovitud valgemaks minemise efekti ei olnud ning esitas kauplejale lepingust taganemise tahteavalduse. Kaupleja ei ole tarbijale raha tagastanud, kuid komisjon leidis, et tarbija nõue kuulub rahuldamisele, kuna tarbija saab 14 päeva jooksul sidevahendi abil sõlmitud lepingust põhjust avaldamata taganeda ja ühtlasi tuleb antud juhul tarbijale taganemisõigus lepingulisest kokkuleppest.
VÕS § 56 lg 1
OÜ RNR 27.09.2018 6-1/18-006786-011 OÜ RNR (www.luksrent.ee): kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Tarbijavaidluste komisjoni otsus 6-1-18-006786.pdf
Märksõnad: rendileping, e-kaubandus, www.luksrent.ee, lepingust taganemine, kahju hüvitamine.
Sisu: Kaupleja keeldus ettemaksu tagastamast väites, et tarbija helistas ja tühistas lepingu. Tarbija väidab, et ei ole lepingut mingil viisil tühistanud. Komisjon tuvastas, et kaupleja e-maililt on saadetud broneeringu tühistamise teade. Kaupleja ei suuda tõendada, et tarbija on talle broneeringu tühistamiseks helistanud. Komisjoni hinnangul puudub kauplejal õigus rakendada renditingimuste p 4.7 ning tasutud broneerimistasu kinni pidada.
VÕS § 619, § 189 lg 1
Osaühing Accenta Mööbel 26.09.2018 6-1/18-003487-005 OÜ Accenta Mööbel: lepingutingimustele mittevastavuse kõrvaldamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-003487.pdf
Märksõnad: lepingutingimustele mittevastavuse kõrvaldamine
Tarbija tellis kauplejalt köögimööbli koos paigaldusega. Peale mööbli paigaldust avastas tarbija, et töötasapinnad ei ole soovitud kvaliteediga. Komisjon tuvastas esitatud fotode põhjal, et töötasapinna vuugikohad on pundunud ning kahjustuse iseloom viitab töötasapinna kokkupuutele niiskusega. Fotodest nähtuvalt otsakante ei ole pealistatud ega vee sissetungimise eest kindlustatud. Komisjon leidis, et kauplejal on kohustus viia töö lepingutingimustega vastavusse ehk paigaldada uued töötasapinnad.
VÕS § 635 lg 4, VÕS § 641 lg 2 p 1 ja 5, VÕS § 642 lg 2
KAEFER GRUPP OÜ 26.09.2018 6-1/18-004802-012 Kaefer Grupp OÜ (rõivabrand ZHUK esindus): lepingust taganemine, kaup üle andmata Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-004802.pdf
Märksõnad: rõivaste valmistamine, kaup üleandmata, lepingust taganemine
Tarbija tellis Kauplejalt seeliku valmistamise ning tasus selle eest osaliselt kinkekaardiga, osaliselt maksega. Kaupa tarbijale üle ei antud, mistõttu soovis Tarbija lepingust taganeda, kuid raha ei tagastatud. Komisjoni hinnangul on Tarbijal õigus lepingust taganeda ning Kauplejal tuleb tasutu Tarbijale tagastada.
VÕS § 208, § 76 lg 1, lg 3, § 101 lg 1, § 116 lg 1, § 189 lg 1
osaühing Aleksi Äri 25.09.2018 6-1/18-005763-011 Aleksi Äri OÜ (kauplus Roberto Bravo & Time): ostusumma tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-005763.pdf
Märksõnad: ostusumma tagastamine
Tarbija poolt ostetud sõrmusel tuli nädal pärast ostu kivi sõrmuse seest lahti ja kadus ära. Kaupleja on selgitanud, et sõrmusel ilmnenud puudus on tekkinud löögi tagajärjel. Komisjon vaatles tarbija sõrmust ning tuvastas, et sellel puudub kivi ning sõrmuse kullast osal puuduvad kriimustused ja löögi jäljed. Samas sõrmusel olevad kinnituskohad olid visuaalsel vaatlusel praktiliselt märkamatud, mis võis tingida kivi väljakukkumise.
VÕS õ 208 lg 4, VÕS § 218 lg 2 p 6, VÕS § 223 lg 1, VÕS § 189 lg 1
DPK Invest OÜ 25.09.2018 6-1/18-004305-015 DPK Invest OÜ (autojarelmaks24.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav otsus 6-1-18-004305.pdf
Märksõnad: Lepingust taganemine, kasutatud auto
Tarbija ostis kasutatud auto. Juba auto kättesaamise päeval ilmnesid sellel puudused. Tarbija soovis lepingust taganeda. Kaupleja tarbija avaldusele ei reageerinud, tehingut finantseerinud Mogo OÜ leidis, et tarbija ei ole laenulepingust taganenud. Komisjoni hinnangul on tõendatud, et auto puudused olid olemas selle tarbijale üleandmise ajal. Komisjon märkis, et ka kasutatud asja ostmisel on ostjal õigustatud eeldus asja sihipärase kasutamise võimaluse osas.
VÕS § 116 lg 1, VÕS § 217 lg 1 p 6, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 223 lg 1
Lainel UÜ 19.09.2018 6-1/18-005635-017 Lainel OÜ (Laine Köögistuudio): ostusumma tagastamine, kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-005635.pdf
Märksõnad: ostusumma tagastamine, kahju hüvitamine, müügileping, köögimööbel, kohustus osaliselt täitmata
Tarbija tellis Laine Köögistuudiolt köögimööbli koos tehnika ja paigaldusega. Hinna sees oli mh kahes erinevas laiuses töötasapind ning kaupleja poolt viidatud nurgakapi mehhanism. Kaupleja viivitas tellimuse täitmisega. Mööbli kättesaamisel ilmnes, et nurgakapi mehhanism oli puudu ja töötasapind ei vastanud tehnilistele joonistele. Töötasapinna osas tarbija taganes lepingust. Nurgamehhanismi ostis tarbija mujalt ning soovis kauplejalt selle maksumuse hüvitamist. Komisjoni hinnangul kaupleja ei täitnud lepingulisi kohustusi nõuetekohaselt, mistõttu tarbija nõue kuulub rahuldamisele.

VÕS § 14.1 lg 1 p 4, VÕS § 76, VÕS § 82, VÕS § 116, § 217 lg 1, VÕS § 223 lg 1
Dreamline Arvutid OÜ 18.09.2018 6-1/18-004711-014 Dreamline Arvutid OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-004711.pdf
Märksõnad: sülearvuti, tarkvara, puudused kõrvaldamata, lepingust taganemine
Tarbija ostis Dreamline Arvutid OÜ Tallinnas asuvast jaekauplusest sülearvuti koos installeeritud tarkvara programmiga Windows 10 PRO, mille kasutamisel ilmnes puudus ja tarbija hinnangul ei ole müüdud tarkvara originaalprogramm. Kaupleja ei nõustunud arvuti asendamisega ega tarbija lepingust taganemise sooviga. Komisjoni hinnangul on kaupleja rikkunud oluliselt müügilepingut ning tarbijal on õigus lepingust taganeda.
VÕS § 217 lg 1, lg 2, § 223 lg 1 ja lg 3
Siten Mööbel OÜ 18.09.2018 6-1/18-005754-008 Siten Mööbel OÜ: lepingu täitmine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-005754.pdf
Märksõnad: lepingu täitmine
Tarbija ostis kaupleja müügisalongist valge kapi. Kodus pakendi avamisel selgus, et kapiuksed on puudu. Tarbija pöördus pretensiooniga kaupleja poole, kes andis puuduolevad uksed. Sihtkohta jõudes avas tarbija pakendi ning avastas, et mõlema ukse üks nurk on vigastatud. Lähemal vaatlusel selgus, et pakend on kergelt deformeerunud ning seda on avatud ja uuesti suletud - originaalis on suletud metallklambritega, aga hiljem on seda tehtud teibiga. Tarbija on palunud kauplejal defektsed uksed uute vastu vahetada, millest kaupleja keeldus. Kaupleja toob välja, et tarbijale anti üle defektideta kaup ning hiljem tekkinud vigastuse eest kaupleja ei vastuta. Komisjon leiab, et kaupleja väide on oletuslik ja tõendamata, kuna kauplejal lasub esmane tõendamiskoormis.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 217 lg 1, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 222 lg 1
OÜ HIGSBERG INVEST 30.08.2018 6-1/18-002473-015 Higsberg Invest OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002473.pdf
Märksõnad: kinnisasja ostumüügileping; , korter; ehituskvaliteet
Tarbija leidis korteri siseviimistluses olulisi puudusi, kuid kaupleja neid ei kõrvaldanud. Kuna kaupelja ja korteri ehitanud ehitajatega mõistlikku koostööd ei sündinud tellis tarbija ehitusekspertiisi, mille kohaselt tuvastas riiklikult tunnustatud ekspert puudused ja korteri kvaliteet ei vasta võlaõiguslikule lepingule. Tarbija võttis teiselt ettevõtjalt korteri puuduste likvideerimiseks hinnapakkumise. Komisjon leidis, et ekspertiisiga on tõestatud korteri mittevastavus võlaõiguslikule lepingule. VAstvalt VÕS § 222 lõikele 5 võib ostja lasta asja ise parandada, kui müüja ei tee seda mõistliku aja jooksul, misstõttu antud juhul on õigustatud nõuda müüjalt parandustöödeks kuluvate mõistlike kulutuste hüvitamist.
Osaühing Neolund 24.08.2018 6-1/18-003544-017 Neolund OÜ (Torex uksed): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-003544.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, välisuks
Tarbija ostis metallist välisukse, mille puhul on kaupleja käinud korduvalt ukse alumist lukku parandamas. Vaatamata mitmetele parandustele uks ei sulgu jätkuvalt korralikult, lukukeel ja raamis olev lukuava ei ole kohakuti ning sulgemiseks tuleb jõuga suruda, et need läheksid kohakuti, lisaks pudeneb lukust kruvisid välja. Kaupleja teatas alles pärast lepingust taganemise avalduse saamist tarbijale oma soovist parandada uks garantiikorras. Komisjon leidis, et kuna selleks ajaks oli tarbija oodanud luku parandamist üle kahe kuu, ei ole selline ooteaeg mõistlik ning tarbijale on põhjustatud põhjendamatuid ebamugavusi.
VÕS § 218 lg 2, VÕS õ 116 lg 1, VÕS § 223 lg 1 ja lg 2
OÜ SEEGI MÖÖBEL 24.08.2018 6-1/18-003980-009 OÜ Seegi Mööbel: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 18-003980.pdf
Märksõnad: müügileping, ostueelne teave
Tarbija soovis reguleeritava kõrgusega lauda, kuid sai mittereguleeritava laua põhjusel, et kaupleja ei andnud ostueelselt tarbijale vajalikku ja tõest informatsiooni teadliku valiku tegemiseks. Komisjon leidis, et Tarbija nõue lepingust taganeda on põhjendatud, kuivõrd Tarbija küsis Kauplejalt täiendavat informatsiooni laua kohta, kuid kaupleja ei andnud tarbijale tõest informatsiioni, samuti olid mitmeti mõistetavad kataloogis esitatud fotod laua reguleerimise osas ning kataloog oli poolakeelne. Komisjon leidis, et sellega on kaupleja oluliselt lepingut rikkunud ning tarbijal on õigus lepingust taganeda ning nõuda laua eest tasutud ostusumma tagastamist.
Aktsiaselts ANOME 08.08.2018 6-1/18-004734-006 AS Anome: lepingu täitmine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-004734.pdf
Märksõnad: müügileping, sõidukid, lepingutingimustele mittevastav kaup, parandamine, asendamine
Tarbija ostis kauplejalt ATV, millel ilmnesid puudused. Tarbija esitas Kauplejale pretensiooni, kuid kaupleja ei kõrvaldanud asja puuduseid. Komisjoni hinnangul on kauplejal kohustus toode parandada või asendada.
VÕS 222 lg 1, § 223 lg 1, § 116 lg 1, § 188 lg 1
Avander OÜ 08.08.2018 6-1/18-003395-013 OÜ Avander: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-003395.pdf
Märksõnad: mööbel, müügileping, parandamise ebaõnnestumine, lepingutingimustele mittevastavus, lepingust taganemine
Tarbija ostis Kauplejalt diivanvoodi, millel ilmnes puudus. Kaupleja tunnistas puudust, kuid selle parandamine ebaõnnestus, mistõttu soovis tarbija leingust taganeda. Komisjoni hinnangul on Kauplejal kohustus tagastada tarbijale toote ostusumma ning võtta puudusega toode tagasi tasudes tagastamiskulud.
VÕS § 217 lg 2, § 218 lg 2, § 116 lg 1, § 223 lg 1, lg 2.
Sonic Invest OÜ 07.08.2018 6-1/18-003995-011 Sonic Invest OÜ veebikauplus www.carworld.ee : lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-003995.pdf
Märksõnad: Müügileping, e-kaubandus, kaup üle andmata, lepingust taganemine
Tarbija ostis Kaupleja e-kauplusest carworld.ee kauba, mida Kaupleja Tarbijale ei saatnud. Tarbija soovis lepingust taganeda, kuid Kaupleja kirjadele ei vastanud ning raha ei tagastanud. Komisjoni hinnangul on Kauplejal kohustus tagastada Tarbijale rahasumma, mille Tarbija tasus saatmata kauba eest.
VÕS § 116 lg 2, § 189 lg 1
Gegard OÜ 07.08.2018 6-1/18-003950-006 Gegard OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-003950_0.pdf
Märksõnad: ostu-müügileping, oluline lepingurikkumine, lepingust taganemine, kahju hüvitamine
Vaidluse asjaolude kohaselt tellis tarbija sidevahendi abil telefoni teel kauplejalt auto varuosa, kuid kättesamisel selgus, et tegemist on vale varuosaga. Tarbija tagastas vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele toote, kuid kaupleja ei tagastanud tarbijale ostuhinda.
Komisjoni hinnangul on tegemist olulise lepingurikkumisega, mistõttu tarbijal oli õigus lepingust taganeda. Toote tagastamisega tegi tarbija kulutusi, mis tuleb samut kauplejal hüvitada.
VÕS § 208 lg 1, 4, § 76 lg 1, 3, § 100, § 101 lg 1 p 4, § 101 lg 1 p 3, § 116 lg 1, lg 2 p 1, 4, § 189 lg 1
Leiti 114 otsust1 2 3