Tarbijavaidluste komisjoni otsused

Ettevõtted, kes ei täida tarbijavaidluste komisjoni otsuseid...
Leiti 2000 otsust1 2 3 .. 50
Kaupleja Ettevõte mustas nimekirjas Otsuse avaldamise kuupäev Otsuse nr Pealkiri Otsus Lahenduse liik Failid
Dreamline Arvutid OÜ ei 18.09.2018 6-1/18-004711-014 Dreamline Arvutid OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-004711.pdf
Märksõnad: sülearvuti, tarkvara, puudused kõrvaldamata, lepingust taganemine
Tarbija ostis Dreamline Arvutid OÜ Tallinnas asuvast jaekauplusest sülearvuti koos installeeritud tarkvara programmiga Windows 10 PRO, mille kasutamisel ilmnes puudus ja tarbija hinnangul ei ole müüdud tarkvara originaalprogramm. Kaupleja ei nõustunud arvuti asendamisega ega tarbija lepingust taganemise sooviga. Komisjoni hinnangul on kaupleja rikkunud oluliselt müügilepingut ning tarbijal on õigus lepingust taganeda.
VÕS § 217 lg 1, lg 2, § 223 lg 1 ja lg 3
INDOOR GROUP AS ei 18.09.2018 6-1/18-006260-009 Indoor Group AS: toote asendamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-006260.pdf
Märksõnad: toote asendamine või ostusumma tagastamine
Tarbija ostis kauplejalt tiikpuidust terrassimööbli - söögilaua ja 8 tooli. Mõne aja pärast avastas tarbija kolmel toolil defektid - kahel toolil olid tekkinud praod ning ühel toolil oli läinud lipp katki. Tarbija leiab, et kuna laud ja toolid olid soetatud komplektina, soovib ta et kaupleja asendaks kogu mööbli uuega või tagastaks raha. Tarbija nõuet kogu terrassimööbli eest tasutud summa tagastamiseks ei pea komisjon põhjendatuks. Tarbija pole tõendanud, et soetatud laud ja 8 tooli olid müügis komplektina. Käesoleval juhul mööbli eest tasumiseks esitatud arvel on toolidel ja laual märgitud erinevad tootekoodid ja iga ühiku maksumus on eraldi välja toodud. Komisjoni hinnangul on tegemist mööbliesemetega, mida saab kasutada nii koos kui ka eraldi.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 217 lg 1 ja lg 2 p 1, VÕS § 223 lg 1
Siten Mööbel OÜ ei 18.09.2018 6-1/18-005754-008 Siten Mööbel OÜ: lepingu täitmine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-005754.pdf
Märksõnad: lepingu täitmine
Tarbija ostis kaupleja müügisalongist valge kapi. Kodus pakendi avamisel selgus, et kapiuksed on puudu. Tarbija pöördus pretensiooniga kaupleja poole, kes andis puuduolevad uksed. Sihtkohta jõudes avas tarbija pakendi ning avastas, et mõlema ukse üks nurk on vigastatud. Lähemal vaatlusel selgus, et pakend on kergelt deformeerunud ning seda on avatud ja uuesti suletud - originaalis on suletud metallklambritega, aga hiljem on seda tehtud teibiga. Tarbija on palunud kauplejal defektsed uksed uute vastu vahetada, millest kaupleja keeldus. Kaupleja toob välja, et tarbijale anti üle defektideta kaup ning hiljem tekkinud vigastuse eest kaupleja ei vastuta. Komisjon leiab, et kaupleja väide on oletuslik ja tõendamata, kuna kauplejal lasub esmane tõendamiskoormis.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 217 lg 1, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 222 lg 1
Telia Eesti AS ei 17.09.2018 6-1/18-005145-011 Telia Eesti AS: asja asendamine või parandamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-005145.pdf
Märksõnad: telefon, asja asendamine või parandamine
Tarbija ajas veeklaasi ümber ja vett sattus telefonile ning tarbija pöördus kaupleja poole, kes tuvastas vedelikukahjustuse ja pakkus tasulist puuduse kõrvaldamist, millega tarbija nõus ei olnud, sest telefonil oli kaitseklass IP67, mis tähendab, et telefoni korpus on kõrge veetaluvusega. Komisjon asus seisukohale, et seade ei vasta lepingutingimustele, sest telefonil puudub reklaamitud kaitseklass ja vee saatumine telefonile ei tohiks sellist kahjustust tekitada. Kauplejal oleks kohustus välja selgitada, miks telefonil lubatud omadused puudusid.
VÕS § 217 lg 1, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 222 lg 1, VÕS § 223 lg 1
Aktsiaselts Fifaa ei 13.09.2018 6-1/18-004905-011 AS Fifaa: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-004905.pdf
Märksõnad: jalatsid, lepingust taganemine
Tarbija jalatsil tuli kinga tald pealse küljest lahti ja ta pöördus kaupleja poole, kes suunas ta ekspertiisibüroosse, kes oli seisukohal (suuline arvamus), et jalatsitel tehnoloogiline defekt puudub. Tarbija arvates ei olnud hinnang erapooletu ja tarbija võttis omapoolse ekspertiisi, mille kohaselt oli tegemist tootmisveaga. Komisjoni hinnangul ei ole põhjust kahelda tarbija poolt esitatud ekspertiisis ning jalatsite defektid on ilmsed ning kaupleja ei ole vastupidist tõendanud. Tarbijal on alus lepingust taganemiseks.
AS TKM King ei 13.09.2018 6-1/18-003338-016 AS TKM King: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-003338.pdf
Märksõnad: Jalatsid, lepingust taganemine
Tarbija ostis kaks paari jalatseid ja mõlemal paaril hakkas pealismaterjal kooruma. Kaupleja oli seisukohal, et tegemist on mehaanilise vigastusega, kuid tarbija soovis jalatsite asendamist. Komisjon asus seisukohale, et tarbija nõue tuleb rahuldada ja kaupleja kohustuseks oli tõendada, et tegemist ei ole tootmisdefektidega. Kaupleja ei ole materjali pealispinna puudust ei olnud olemas ostjale üleandmise ajal ning tegemist ei ole tootmisveaga.
VÕS § 218 lg 2, VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 116, VÕS § 223 lg 1
Sportland Eesti Aktsiaselts ei 13.09.2018 6-1/18-005673-010 Sportland Eesti AS: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-005673.pdf
Märksõnad: Jalatsid, lepingust taganemine
Jalatsitel ilmnes puudus (ninadele tekkisid praod)ja tarbija soovis asja asendamist või ostuhinna tagastamist, kuid kaupleja oli arvamusel, et tegemist on ekspluatatsioonidefektidega. Seda kinnitas ka istungil osalenud ekspert. Komisjon asus seisukohale, et tarbijal oli kohustus tõendada, et vaidlusalune toode on ebakvaliteetne, kuid tarbija seda ei teinud. Tarbija nõue jäeti rahuldamata.
VÕS218 lg 2, VÕS § 101 lg 1 p 4, VÕS § 116
Tickets Estonia OÜ ei 12.09.2018 6-1/18-004691-014 Tickets Estonia OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-004691.pdf
Märksõnad: käsundusleping, broneering, lennupilet, teave, kahju hüvitamine
Lennuaegu oli muudetud, kuigi kaupleja algselt teavitas Tarbijat lennuaja tühistamisest, siis pärast kinnitas, et broneering on kehtiv. Sellega ei võimaldanud Kaupleja Tarbijal kasutada lepingu esemeks olevat õigust ega teavitanud teda selle võimatusest õigeaegselt, millega põhjustas Tarbijale kahju. TArbija oli sunnitud soetama viimase hetke lennupiletid, mis olid oluliselt kulukamad, kui need, mille Tarbija oleks saanud soetada varasemalt muudetud lennupileti ajal. Komisjon leidis, et Kauplejal tuleb hüvitada Tarbijale lennupiletite vahe ehk Tarbijale tekkinud kahju.
VÕS § 127 lg 1
adidas Baltics SIA Eesti filiaal ei 11.09.2018 6-1/18-005626-013 Adidas Baltics SIA Eesti filiaal: asja parandamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-005626.pdf
Märksõnad: asja parandamine, jalatsid
Tarbija ostis kauplusest Adidas jalatsid. Peale kuuajalist kandmist avastas tarbija, et vasaku tossu paremal küljel on põhja liitekoha lähedale tekkkinud rebend. Kaupleja tuvastas, et tegemist ei ole tootjapoolse defektiga, vaid jalatseid on kantud hooletult ja väga intensiivselt. Komisjoni istungil osalenud ekspert Helgi Roosimäe arvamuse kohaselt on vaadeldavate jalatsite pealsematerjali struktuur ebaühtlane, sealhulgas on vasaku jalatsi materjal struktuurilt hõredam, mis viitab tootmisveale.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 217 lg 1 ja lg 2 p 1, VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 218 lg 2
OÜ SLK Company ei 11.09.2018 6-1/18-004623-017 OÜ SLK Company: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav 6-1-18-004623.pdf
Märksõnad: käsundusleping, viisataotlus
Tarbija ei saanud viisat kuupäevaks, millal algas tal reis. Tarbija leidis, et Kaupleja rikkus lepingut seetõttu, et ei edastanud tähtajaks viisat. Komisjon leidis, et Tarbija väide on tõendamata, kus pooled oleksid kokkuleppinud viisa saamiseks tähtaja. Vastupidi, kaupleja selgitas, et ei saa kuidagi mõjutada viisa vormistamise täpset tähtaega ja on sellest tarbijat teavitanud. Komisjon asus seisukohale, et tarbija kahjunõue ei ole põhjendatud.
ON24 Aktsiaselts ei 31.08.2018 6-1/18-002497-011 ON24 AS: Lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002497.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, sidevahendi abil sõlmitud leping, eritellimus
Tarbija ostis kauplejalt sidevahendi vahendusel kiiktooli. Tarbija hinnangul ilmnesid tootel puudused, tooli kandevõime oli nõrk ning tool kõikus. Tarbija avaldas soovi lepingust taganemiseks ning kasutamata ja originaalpakendis toote tagastamiseks. Kaupleja hinnangul ei kuulunud tarbija nõue rahuldamisele. Kaupleja leidis, et tegemist on eritellimusega, kuna tellijal on võimalik valida puidu ja kanga värvi. Kaupleja on kodulehel hoiatanud, et seda toodet tagastada ei saa.
VÕS § 52 lg-d 1 ja 2; VÕS § 56 lg 1
OÜ HIGSBERG INVEST ei 30.08.2018 6-1/18-002473-015 Higsberg Invest OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-002473.pdf
Märksõnad: kinnisasja ostumüügileping; , korter; ehituskvaliteet
Tarbija leidis korteri siseviimistluses olulisi puudusi, kuid kaupleja neid ei kõrvaldanud. Kuna kaupelja ja korteri ehitanud ehitajatega mõistlikku koostööd ei sündinud tellis tarbija ehitusekspertiisi, mille kohaselt tuvastas riiklikult tunnustatud ekspert puudused ja korteri kvaliteet ei vasta võlaõiguslikule lepingule. Tarbija võttis teiselt ettevõtjalt korteri puuduste likvideerimiseks hinnapakkumise. Komisjon leidis, et ekspertiisiga on tõestatud korteri mittevastavus võlaõiguslikule lepingule. VAstvalt VÕS § 222 lõikele 5 võib ostja lasta asja ise parandada, kui müüja ei tee seda mõistliku aja jooksul, misstõttu antud juhul on õigustatud nõuda müüjalt parandustöödeks kuluvate mõistlike kulutuste hüvitamist.
Aktsiaselts Antista ei 30.08.2018 6-1/18-004961-010 AS Antista e-kauplus www.euronics.ee: lepingust taganemine, väärtuse vähenemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-004961.pdf
Märksõnad: Kodumasinad, aurukeskus, müügileping, e-kaubandus, väärtuse vähenemine, lepingust taganemine
Sisu: Tarbija ostis e-kauplusest www.euronics.ee aurukeskuse, mille kasutamisel selgus, et toode ei ole piisavalt tõhus ja ei vasta seetõttu Tarbija ootsutele. Tarbija esitas järgmisel päeval Kauplejale lepingust taganemise avalduse. Kaupleja nõustus kauba eest osaliselt raha tagastamisega 70% ulatuses, kuna toodet oli kasutatud.
VÕS § 56 lg 1, § 56`2 lg 4
ON24 Aktsiaselts ei 29.08.2018 6-1/18-004546-012 ON24 AS www.on24.ee: asendamine, lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-004546.pdf
Märksõnad: Madrats, e-kaubandus, müügileping, lepingutingimustele mittevastavus, asendamine, lepingust taganemine
Sisu: Tarbija ostis madratsi e-kauplusest www.on24.ee. 5 kuud pärast kauba kättesaamist ilmnes kaubal puudus, mille kõrvaldamisega Kaupleja ei nõustunud, kuna hooldusjuhendit ei ole järgitud, madratsil on olnud pidev mehaaniline kontakt (tõenäoliselt istumine) ning kontakt vedelikega. Komisjoni hinnangul ei ole Kaupleja usaldusväärselt tõendanud, et fliseliinist kattematerjali kulumine ning roosteplekkide olemasolu oli tingitud nimelt tarbijapoolsest lepingurikkumisest. Siinjuures on oluline, et madrats oli kasutuses kõigest viis kuud.
Komisjon leidis, et Kaupleja ettepanek toote parandamiseks Tarbija kulul ei ole mõistlik ning kauplejal tuleb madrats asendada. Asendamise võiumatuse korral tuleb Tarbijale tagastada kauba maksumus.
VÕS § 217 lg 1, § 218 lg 2, § 210 lg 1, § 222 lg 1
Kristiina Uustal ei 29.08.2018 6-1/18-004901-010 Kristiina Uustal FIE: lepingu ülesütlemine Tarbija kahjuks Avaldatav 6-1-18-004901.pdf
Märksõnad: komisjonimüük, rõivad, lepingust taganemine
Sisu: Tarbija andis Kauplejale komisjonimüüki kasutatud riided, mille eest on Kaupleja tasunud Tarbijale osaliselt. Kaupleja sulges kaupluse ning ei tagastanud Tarbijale riideid ega hüvitanud esemete väärtust, Tarbija kirjadele Kaupleja ei vastanud. Tarbija soovib kauba väärtuse hüvitamist. Komisjoni hinnangul ei kuulu Tarbija nõue rahuldamisele kuna pooled on lepingutes kokku leppinud müügiks antud asjade väärtuse ja omandisuhte muutumises. Tarbija ei ole tõendanud kauplejale esitatud nõude suurust ega nõude olemasolu. Tarbija esitas kaupleja vastu nõude tuginedes müügilepingutes näidatud väärtusele, kuid jättis arvestamata müügilepingute p 2 toodud kaupleja hinna alandamise õiguse ja selle ulatuse. Asjade tagastamise nõude osas tarbija ei arvestanud lepingu toodud tarbija hoiutasu maksmise kohustusega.
VÕS § 692 lg 1, 699 lg 1, § 642 lg 1, lg 2, § 626 lg 1, § 631
Intero Service OÜ ei 28.08.2018 6-1/18-005305-015 Intero Service OÜ: Kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-005305.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine, keemiline puhastus, väärtuse vähenemine
Tarbija andis keemilisse puhastusse üle 5 aasta tagasi ostetud sulejope. Kättesaamisel oli jope esipoolel augud, millest paistsid välja suled, lisaks olid kahjustatud nööbid.
Kaupleja arvates tekkisid defektid materjalide omavahelise sobimatuse tõttu: nööbid on antud toote kanga liigi jaoks liiga rasked.Tarbija ei jaganud Kaupleja seisukohta, et jope materjal on liiga õhuke selliste raskete nööpide jaoks ning taotles kahju hüvitamist jope ostusummas.
Komisjon asus seisukohale, et Tarbija ei ole usaldusväärselt tõendanud kahju hüvitise saamiseks seaduses sätestatud õiguslike eelduste olemasolu. Tarbija ei ole esitanud tõendit, millises seisundis oli jope enne keemilisse puhastusse andmist. Sulejope oli keemilisse puhastusse andmisel üle 5 aasta vana, seega ei saa tema väärtus olla võrde ostuhinnaga. Seega kahju suurus on jäänud Tarbija poolt tõendamata.
VÕS § 127 lg 1, VÕS § 635 lg 4
Osaühing Kadri Tare ei 28.08.2018 6-1/18-005473-012 Komisjoni otsus avaldamiseks Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-005473.pdf
Märksõnad: toitlustus, hinnateave, kahju hüvitamine.
Sisu: Tarbija helistas Kauplejale ja palus kinni panna laua kuuele ning asetada lauale vahuvein, puuvilja ja komme. Tarbija teatas, er praed tellitakse kohapeal juurde. Arve tasumisel selgus, et Kaupleja oli arvestanud iga külalise kohta kohamaksu 19€. Tarbija maksis arve, kuid ei olnud nõus arve suurusega. Kaupleja lubas Tarbijale tagastada 67,23€. Kaupleja ei ole Tarbijale raha tagastanud. Tarbijavaidluste komisjon leidis, et Tarbija avaldus tuleb rahuldada ja Kaupleja peab Tarbijale tagastama 67,23€

VÕS § 127 lg 1, 3, 4, TKS 3 p 2
MCS BALTICS OÜ ei 28.08.2018 6-1/18-004979-010 MCS Baltics OÜ: toote asendamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-004979.pdf
Märksõnad: toote asendamine, lapsevanker
Tarbija tellis kaupleja e-poest www.oneandonlyshop.ee beebivankri ja turvahälli adapterid. Tarbija väidetel ilmnesid tootel koheselt vead, vankri kookoni osa on defektne ning samuti läks üks adapteritest koheselt katki, lisaks puudus vankril vihmakile. Komisjon on seisukohal, et kaupleja ei ole oma vastuväidet usaldusväärselt tõendanud, et lapsevankri kookoni osa naha purunemine sai võimalikuks tarbijapoolse lepingutingimuste rikkumise tagajärjel.
VÕS § 52 lg 1 ja 2, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 222 lg 1, VÕS § 188 lg 1
4Kids OÜ ei 28.08.2018 6-1/18-005228-011 4Kids OÜ (kauplus 4Kids) ostusumma tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-005228.pdf
Märksõnad: ostusumma tagastamine
Tarbija on ostnud kauplejalt laste trummi, millel esmakordsel kasutamisel läks trumminahk katki. Kaupleja leiab, et tegemist on mehaanilise vigastusega või toote mittesihtotstarbelise kasutamisega. Kaupleja on pakkunud kompromissi korras toote osalist kompenseerimist, s.o 15 euro väärtuses kinkekaardi andmist. Komisjon leidis, et kuna kauplejal lasub tõendamiskoormis tõendamaks lepingutingimustele mittevastavuse puudumist ning kaupleja ei ole esitanud usaldusväärseid tõendeid trumminaha purunemise mehaanilisest vigastusest, tuleb lähtuvalt sellest tarbija avaldus rahuldada.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 223 lg 1 ja lg 2
ONOFF JAEKAUBANDUSE OÜ jah 28.08.2018 6-1/18-003010-010 Onoff Jaekaubanduse OÜ: www.onoff.ee: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-003010.pdf
Märksõnad: müügileping, asendustoode,lepingust taganemise tähtaeg
Komisjon leidis, et tarbija ei taganenud 14-päeva jooksul alates toote kättesaamisest, vaid soovis taganeda asendustoote kättesaamisel. Toote asendamisel ei alga VÕS § 56 lg-st 1 tulenev lepingust taganemise avalduse esitamise tähtaeg, vaid 14-päevane lepingust taganemistähtaeg algab lepingu täitmise tähtajast. Lepingust taganemiseks ei ole esitatud ka tõendeid lepingu olulise rikkumise kohta. Üksnes Tarbija paljasõnalistest väidetest, et toodet ei saa kasutada eesmärgipäraselt, ei piisa.
Osaühing Neolund ei 24.08.2018 6-1/18-003544-017 Neolund OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-003544.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine, välisuks
Tarbija ostis metallist välisukse, mille puhul on kaupleja käinud korduvalt ukse alumist lukku parandamas. Vaatamata mitmetele parandustele uks ei sulgu jätkuvalt korralikult, lukukeel ja raamis olev lukuava ei ole kohakuti ning sulgemiseks tuleb jõuga suruda, et need läheksid kohakuti, lisaks pudeneb lukust kruvisid välja. Kaupleja teatas alles pärast lepingust taganemise avalduse saamist tarbijale oma soovist parandada uks garantiikorras. Komisjon leidis, et kuna selleks ajaks oli tarbija oodanud luku parandamist üle kahe kuu, ei ole selline ooteaeg mõistlik ning tarbijale on põhjustatud põhjendamatuid ebamugavusi.
VÕS § 218 lg 2, VÕS õ 116 lg 1, VÕS § 223 lg 1 ja lg 2
OÜ SEEGI MÖÖBEL ei 24.08.2018 6-1/18-003980-009 OÜ Seegi Mööbel: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 18-003980.pdf
Märksõnad: müügileping, ostueelne teave
Tarbija soovis reguleeritava kõrgusega lauda, kuid sai mittereguleeritava laua põhjusel, et kaupleja ei andnud ostueelselt tarbijale vajalikku ja tõest informatsiooni teadliku valiku tegemiseks. Komisjon leidis, et Tarbija nõue lepingust taganeda on põhjendatud, kuivõrd Tarbija küsis Kauplejalt täiendavat informatsiooni laua kohta, kuid kaupleja ei andnud tarbijale tõest informatsiioni, samuti olid mitmeti mõistetavad kataloogis esitatud fotod laua reguleerimise osas ning kataloog oli poolakeelne. Komisjon leidis, et sellega on kaupleja oluliselt lepingut rikkunud ning tarbijal on õigus lepingust taganeda ning nõuda laua eest tasutud ostusumma tagastamist.
Lainel UÜ jah 09.08.2018 6-1/18-003513-015 Lainel UÜ (Laine Köögistuudio): lepingust taganemine, viivise nõue Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-003513.pdf
Märksõnad: müügileping, köögimööbel, kohustus osaliselt täitmata, lepingust taganemine, viivise nõue
Sisu: Tarbija tellis kauplejalt köögimööbli koos tehnika ja paigaldusega. Tähtaegselt kaupa tarbijale üle ei antud, tarbija andis täiendava tähtaja. Kaup anti tarbijale üle, kuid paigaldust ei tehtud. Tarbija taganes lepingust. Komisjoni hinnangul on kaupleja rikkunud lepingust tulenevaid kohustusi ning tarbijale tuleb tagastada tasutud rahasumma koos seadusest tuleneva viivisega.
VÕS § 76, § 82, § 113 lg 1, § 116, § 189 lg 1, § 217 lg 1,
LDF Dance Club ei 09.08.2018 6-1/18-003109-018 LDF Dance Club MTÜ: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav 6-1-18-003109 .pdf
Märksõnad: huviala teenus, tantsutreening, lepingu ülesütlemine, kahju hüvitamine
Tarbija sõlmis kauplejaga lepingu lapse tantsutrenni teenuse osutamiseks. Tantsutundide pikkus ei vastanud kokkulepitule, mistõttu soovis tarbija lepingu lõpetada ning tagastada kauplejale ka treeningul osalemiseks ostetud asjad ja saada tagasi nende eest tasutud raha. Kaupleja nõustus lepingu lõpetamisega, kuid ei ei nõustunud tarbija ostetud asjade hüvitamisega. Kauleja selgitas, et tantsutrenn oli lubatust lühem vaid ühel korral ning tarbija laps selles ei osalenud, trenniriideid ei ole tarbijal kohustus tantsutrenniks osta. Komisjoni hinnangul ei ole tarbija nõue põhjendatud ning tuleb jätta rahuldamata.
VÕS § 127 lg 3, § 619
Optimus Mööbel OÜ ei 09.08.2018 6-1/18-003882-012 Optimus Mööbel OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-003882.pdf
Märksõnad: müügileping, mööbel, lepingutingimustele mittevastavus, lepingust taganemine
Tarbija ostis Kauplejalt narivoodi, mille kokkupanemisel selgus, et toote detailid on valed. Kaupleja ei parandanud toote puuduseid mõistliku aja jooksul, mistõttu tarbija taganes lepingust, kuid kaupleja sellega ei nõustunud. Komisjoni hinnangul on Tarbijal õigus lepingust taganeda.
VÕS § 116 lg 1, § 189 lg 1, § 217, § 218 lg 2, § 222 lg 4, § 223
Kütteseade OÜ ei 08.08.2018 6-1/18-001155-008 Kütteseade OÜ: alusetult tasutud raha tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-001155.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, alusetult tasutud raha tagastamine
Tarbija tellis kauplejalt soojuspumba hoolduse. Kaupleja avaldatud info kohaselt olid kõik hooldustööd teatud perioodil poole hinnaga. Kaupleja esitas tarbijal arve, kus ei olnud allahindlust arvestatud ning oli lisatud transpordi tasu. Tarbija tasus küll tasus, kuid ei nõustunud selles märgitud summaga. Mingit kokkulepet transpordikulude kandmise osas tal kauplejaga ei olnud, pealegi on tegemist ebanormaalselt suure summaga. Tegelikud kulud transpordile olid oluliselt väiksemad. Kaupleja ei ole transpordiettevõte, kes peaks selle teenuse pealt kasumit teenima. Tarbija soovib tagasi saada kauplejalt tagasi alustult tasutud summa.
Komisjoni hinnangul kuulub tarbija nõue rahuldamisele.
TKS § 48 lg 6, VÕS § 635, § 635 lg 4, § 637 lg 1, § 1028 lg 1
Autodeost24 OÜ ei 08.08.2018 6-1/18-002594-017 Autodeost24 OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kahjuks Avaldatav 6-1-18-002594.pdf
Märksõnad: müügileping, kasutatud auto, lepingutingimustele mittevastavus, kahju hüvitamine
Tarbija ostis kauplejalt kasutatud sõiduki, millel ilmnesid puudused. Kaupleja puuduseid ei kõrvaldanud. Komisjoni hinnangul tuleb tarbija nõue jätta rahuldamata, kuna tarbija ostis suure läbisõiduga (275 000 km) auto vanusega 17 aastat. Tarbija autol ilmnenud puudused on iseloomulikud vanale kasutatud autole. Puuduvad tõendid auto lepingutingimustele mittevastavuse ja auto remondiks tehtud kulutuste kohta.
VÕS § 218 lg 2,
Aero Motors OÜ ei 08.08.2018 6-1/18-004382-014 Aero Motors OÜ veebikauplus www.aeromotors.ee: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-004382.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, müügileping, sõiduki varuosad
Tarbija ostis kaupleja e-poest www.aeromotors.ee sõiduki varuosa, mille paigaldamisel selgus, et see ei sobi tarbija autole ning tarbija esitas avalduse lepingust taganemiseks. Kaupleja ei nõustunud tarbija avalduse rahuldamisega, kuna leidis, et kaup vastab tellitule. Komisjoni hinnangul on tarbijal õigus lepingust taganeda.
VÕS § 56² lg 1 , § 76 lg 2 , § 56 lg 1
Aktsiaselts ANOME jah 08.08.2018 6-1/18-004734-006 AS Anome: lepingu täitmine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-004734.pdf
Märksõnad: müügileping, sõidukid, lepingutingimustele mittevastav kaup, parandamine, asendamine
Tarbija ostis kauplejalt ATV, millel ilmnesid puudused. Tarbija esitas Kauplejale pretensiooni, kuid kaupleja ei kõrvaldanud asja puuduseid. Komisjoni hinnangul on kauplejal kohustus toode parandada või asendada.
VÕS 222 lg 1, § 223 lg 1, § 116 lg 1, § 188 lg 1
Avander OÜ jah 08.08.2018 6-1/18-003395-013 OÜ Avander: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-003395.pdf
Märksõnad: mööbel, müügileping, parandamise ebaõnnestumine, lepingutingimustele mittevastavus, lepingust taganemine
Tarbija ostis Kauplejalt diivanvoodi, millel ilmnes puudus. Kaupleja tunnistas puudust, kuid selle parandamine ebaõnnestus, mistõttu soovis tarbija leingust taganeda. Komisjoni hinnangul on Kauplejal kohustus tagastada tarbijale toote ostusumma ning võtta puudusega toode tagasi tasudes tagastamiskulud.
VÕS § 217 lg 2, § 218 lg 2, § 116 lg 1, § 223 lg 1, lg 2.
MATKaSPORT OÜ ei 07.08.2018 6-1/18-003719-010 Matkasport OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-003719.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine
Tarbija ostis MatkaSport kauplusest meeste spordijope, millel liikus kohe alguses kinnituslukk veidi raskelt. Esimesel kandmisnädalal oli tõmbluku keskmises osas näha riide ja niidi paksenemist. Järgmisel hooajal oli jopel tõmbluku plastikosa riidest eraldunud. Kaupleja leiab, et tarbija ei tagastanud kaupa koheselt, kui märkas defekti ning sellest tulenevalt ei ole enam võimalik tuvastada, miks lukuhammastik lukuriide küljest lahti tuli. Komisjon leidis, et tarbija selgitus tõmbluku "raskest liikumisest" või jope õmbluse paksendist ei anna alust väita, et tarbija avastas toote puuduse juba eelmisel hooajal.
VÕS § 208 lg 1, VÕS § 217 lg 1, lg 2 p 1, VÕS § 220 lg 3, VÕS § 101 lg 1 p 3
Sonic Invest OÜ jah 07.08.2018 6-1/18-003995-011 Sonic Invest OÜ veebikauplus www.carworld.ee : lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-003995.pdf
Märksõnad: Müügileping, e-kaubandus, kaup üle andmata, lepingust taganemine
Tarbija ostis Kaupleja e-kauplusest carworld.ee kauba, mida Kaupleja Tarbijale ei saatnud. Tarbija soovis lepingust taganeda, kuid Kaupleja kirjadele ei vastanud ning raha ei tagastanud. Komisjoni hinnangul on Kauplejal kohustus tagastada Tarbijale rahasumma, mille Tarbija tasus saatmata kauba eest.
VÕS § 116 lg 2, § 189 lg 1
Gegard OÜ jah 07.08.2018 6-1/18-003950-006 Gegard OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-003950_0.pdf
Märksõnad: ostu-müügileping, oluline lepingurikkumine, lepingust taganemine, kahju hüvitamine
Vaidluse asjaolude kohaselt tellis tarbija sidevahendi abil telefoni teel kauplejalt auto varuosa, kuid kättesamisel selgus, et tegemist on vale varuosaga. Tarbija tagastas vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele toote, kuid kaupleja ei tagastanud tarbijale ostuhinda.
Komisjoni hinnangul on tegemist olulise lepingurikkumisega, mistõttu tarbijal oli õigus lepingust taganeda. Toote tagastamisega tegi tarbija kulutusi, mis tuleb samut kauplejal hüvitada.
VÕS § 208 lg 1, 4, § 76 lg 1, 3, § 100, § 101 lg 1 p 4, § 101 lg 1 p 3, § 116 lg 1, lg 2 p 1, 4, § 189 lg 1
Hifipood OÜ jah 07.08.2018 6-1/18-004452-011 Hifipood OÜ veebipood hifipood.ee: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-004452.pdf
Märksõnad: müügileping, e-kaubandus, kaup üleandmata, lepingust taganemine
Tarbija ostis Kaupleja e-kauplusest hifipood.ee kauba, mida Kaupleja Tarbijale ei saatnud. Tarbija soovis lepingust taganeda, kuid Kaupleja kirjadele ei vastanud ning raha ei tagastanud. Komisjoni hinnangul on Kauplejal kohustus tagastada Tarbijale rahasumma, mille Tarbija tasus saatmata kauba eest.
VÕS § 116 lg 2, § 189 lg 1
OÜ Green Magic ei 07.08.2018 6-1/18-004514-009 OÜ Green Magic veebipood greenmagic.ee: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-004514.pdf
Märksõnad: Müügileping, e-kaubandus, kaup üle andmata, lepingust taganemine
Tarbijad tellisid Kaupleja e-kauplusest greenmagic.ee kaupu, kuid Kaupleja tooteid ei saatnud ning kirjadele ei vastanud. Tarbijad taganesid lepingust. Komisjoni hinnangul on Kauplejal kohustus tarbijatele tagastada kaupade eest tasutud raha.
VÕS § 116 lg 2, § 189 lg 1
Osaühing Eesti Optik ei 07.08.2018 6-1/18-002437-017 OÜ Eesti Optik: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-002437_0.pdf
Märksõnad: ostu-müügileping, prillid, tootmisdefekt, kaupleja tõendamiskohustus, lepingutingimustele mittevastavus, kahju hüvitamine
Vaidluse asjaolude kohaselt tellis tarbija kauplejalt prillid koos klaaside ja silmakontrolliga. Tootel ilmnes defekt ning tarbija nõudis lepingu täitmist. Kaupleja hinnangul on asja puuduse näol tegemist mehaanilise vigastusega. Tarbija leidis, et talle on tekitatud kahju ning nõudis selle hüvitamist.
Komisjoni hinnangul ei ole kaupleja oma seadusest tulenevat tõendamiskoormist täitnud ning vaidlusaluse defekti näol on tegemist asja puudusega. Komisjon otsustas rahuldada osaliselt tarbija nõude.
VÕS § 208 lg 1, 4, § 217 lg 1, lg 2 p 1, § 217 lg 2 p 6, § 218 lg 2, § 100, § 101, § 101 lg 1 p 3, § 127 lg 1, 3, § 128 lg 3
Hobby Hall Oy Eesti filiaal ei 07.08.2018 6-1/18-004302-014 Hobby Hall Oy Eesti filiaal: lepingu täitmise nõue Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-004302.pdf
Märksõnad: jalgratas, müügileping, lepingutingimustele mittevastavus
Tarbija tellis Kaupleja postimüügikataloogist jalgratta. Kauba kättesaamisel selgus, et puudub eestikeelne kasutusjuhend ning toode ei vasta kirjeldusele, kuna puudub LCD ekraan, millelt saaks vaadata kataloogis lubatud andmeid. Kaupleja saatis Tarbijale eestikeelse kasutusjuhendi ning nõustus puuduse tõttu jalgratta tagasi võtma, sellega Tarbija ei nõustunud ning soovis lubatud seadme üleandmist. Komisjoni hinnangul on Kauplejal kohustus Tarbijale üle anda puuduolev seade ning üleandmise võimatusel hüvitada Tarbijale seadme hind.
TKS § 9, VõS § 218 lg 2, § 217 lg 2 p 6, § 222 lg 1, lg 4, § 115 lg 1
Kohver & Kott OÜ ei 06.08.2018 6-1/18-001844-012 Kott&Kohver OÜ:lepingu täitmise/kahju hüvitamise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-001844.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, lapsevanker, lepingutingimustele mittevastavus, lepingu täitmine, kahju hüvitamine
Vaidluse asjaolude kohaselt on tarbijal pretensioon tellitud töö osas, mille sisuks oli lapsevankri katteriidele uute trukkide, neetide ja ööside paigaldamine. Töö käigus kahjustati katteriiet. Tarbija nõuab lepingu täitmist - asja parandamist. Alternatiivselt kahju hüvitamist.
Komisjon tuvastas, et pooltevaheline leping vastab tarbijatöövõtulepingu tunnustele. Tarbija võis töövõtjalt mõistlikult eeldada, et see toestab töö ilma katteriiet kahjustamata. Kaupleja ei ole lükanud ümber seadusest tulenevat töö lepingutingimustele mittevastavuse eeldust. Komisjon juhib tähelepanu asjaolule, et kui töö tegija näeb, et tellija annab talle kasutada sellise materjali, mille puhul töö õnnestumine võib osutuda küsitavaks, peab ta sellele koheselt tellija tähelepanu juhtima. Kui teenuse osutaja seda ei tee, kaotab ta õiguse tugineda materjalist tulenevaltele puudustele. Eeltoodust tulenevalt on kauplejal kohustus viia katteriie lepingutingimustega vastavusse paranduse või uue töö tegemise tulemusena. Komisjoni hinnangul on kahju hüvitamise nõue tõendamata.
VÕS § 635 lg 1, 4, TKS § 9 lg 1, VÕS § 76 lg 1, § 641 lg 1, 2, 3, 5, § 642 lg 2, § 100, § 101, § 646 lg 1, § 115 lg 1, § 127 lg 6
INTERCOM GROUP OÜ ei 06.08.2018 6-1/18-002498-028 INTERCOM GROUP OÜ: www.saunainter.com e-kauplusest tellitud kauba asendamise nõue Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-002498.pdf
Märksõnad: tarbekaup, lepingutingimustele mittevastavus, asendamine
Tarbija tellis Kaupleja e-kauplusest www.saunainter.com toote, mille kättesaamisel selgus, et kaup on vigastatud. Tarbija soovis kauba asendamist, mitte taganeda lepingust. Kaupleja on valmis tagastama tarbijale raha või andma teise toote, kuna samasugust toodet ei ole võimalik tarbijale asenduseks pakkuda. Tarbija sellega ei nõustunud ning nõudis kauba asendamist. Komisjoni hinnangul on kauplejal kohustus anda tarbijale üle lepingutingimustele vastav kaup. Kaupleja ei ole tõendanud kauba üleandmise võimatust, mistõttu tuleb tal vastav kaup hankida ja tarbijale üle anda.
VÕS § 52, § 208 lg 4, § 222 lg 1
Klick Eesti AS ei 24.07.2018 6-1/18-001209-012 Klick Eesti AS: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-001209_.pdf
Märksõnad: ostu-müügileping, arvutid, lepingutingimustele mittevastavus, lepingust taganemine, tarbija tõendamiskohustus
Vaidluse asjaolude kohaselt ostis tarbija kauplejalt sülearvuti. Tootel ilmnesid korduvalt puudused ning toode saadeti korduvalt hooldusesse. Viimane kord tuvastati, et riistvaraliselt on sülearvuti töökorras, kuid probleemid esinevad tarkvaras. Kaupleja tegi tarbijale hinnapakkumise operatsioonisüsteemi installeerimiseks. Tarbija pakkumisega ei nõustunud ning avaldas soovi lepingust taganemiseks. Pooled omavahel vaidluse lahendamises kokkuleppele ei jõudnud.
Komisjon märgib, et pooled ei ole esitanud tõenditena hooldustöö aruandeid, vaid on hooldustööde tulemusi vaid üldsõnaliselt kirjeldanud. Komisjon juhib tähelepanu ka asjaolule, et tarbija ei ole tõendeid esitanud sülearvutil esinevate riistvaraliste puuduste kohta, mistõttu saab tarbija taganemisõiguse aluseks olla arvutil esinev tarkvaraline puudus. Tarbija ei ole tõendanud, et tarkvaraline puudus on põhjustatud asjaolust, mis oli olemas juba arvuti üleandmise hetkel tarbijale. Eeltoodust tulenevalt ei kuulu tarbija nõue rahuldamisele.
VÕS § 208 lg 4, § 217 lg 1, § 218 lg 1, 2
Leiti 2000 otsust1 2 3 .. 50