Tarbijavaidluste komisjoni otsused

Ettevõtted, kes ei täida tarbijavaidluste komisjoni otsuseid...
Leiti 2069 otsust1 2 3 .. 52
Kaupleja Ettevõte mustas nimekirjas Otsuse avaldamise kuupäev Otsuse nr Pealkiri Otsus Lahenduse liik Failid
osaühing Inchcape Motors Estonia ei 15.11.2018 6-1/18-005496-011 OÜ Inchcape Motors Estonia: puuduste kõrvaldamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-005496.pdf
Märksõnad: kasutatud auto, puuduste kõrvaldamine
Tarbija arvates on kaupleja varjanud auto varasemaid puudusi(pamper pahteldatud ja värvitud, esitules pragu, küljepeegel ei ole originaal jne),mis on seotud liiklusavariiga ja andnud talle teadlikult valeinfot. Kaupleja selgitas omavahelise suhtluse käigus tarbijale, et enne ostu on autot kontrollitud Audi esinduses ja seal selliseid puuduseid auto ülevaatuse käigus ei tuvastatud. Komisjoni seisukoht oli, et tarbija nõue ei kuulu rahuldamisele, sest auto puuduste kõrvaldamine peale avariid ja enne müüki, ei ole asja puudus. Samuti ei ole keelatud kasutada B-kategooria varuosi. Kokkuvõtvalt ei ole alust väita, et auto ei vasta müügilepingu tingimustele.
VÕS § 218 lg 2, VÕS § 217 lg 2 p 6
BALTI ÄRI Osaühing ei 14.11.2018 6-1/18-007756-011 BALTI ÄRI Osaühing: ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007756.pdf
Märksõnad: jalatsid, BALTI ÄRI osaühing, kauplus Eligo Narvas, taganemine.
Sisu: Tarbija esitas tunnustatud eksperdi Irina Kiseleva ekspertiisi, kes tuvastas, et vaidlusalusel tootel on varjatud iseloomuga defektid. Komisjoni ei nõustunud Kaupleja poolt esitatud kingsepp S.Stepanovi arvamusega, et tegemist on ilmse mehhaanilise vigastusega, kuivõrd asjakohaseid tõendeid selle väite tõendamiseks ei ole esitatud. Komisjoni liikmed vaatlesid koos ekspert Helgi Roosimäega vaidlusaluseid jalatseid ning tuvastasid, et vasakul jalatsil esineb tootmisdefekt. Tarbija nõue rahuldati koos ekspertiisikuludega.
VÕS § 217, § 218 lg 2, § 220 lg 1, § 222 lg 1, § 223 lg 1, 2, 189 lg 1.
Aktsiaselts Fifaa ei 14.11.2018 6-1/18-006656-009 Aktsiaselts Fifaa (Kristiine Keskuse kauplus Skechers): ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-006656.pdf
Märksõnad: müügileping, jalatsid, puudus, ekspertiis, puuduse kõrvaldamisest keeldumine.
Sisu: Tarbija ostetud jalatsitel ilmnes puudus, kaupleja tellitud ekspertiisi käigus tootmisdefekte ei tuvastatud ning kaupleja ei nõustunud jalatsite puudust kõrvaldama. Komisjoni istungil osales teine ekspert, kelle hinnangul on jalatsil tootmisdefekt ning komisjon leidis, et tarbijal on õigus lepingust taganeda ja kauplejal tuleb tarbijale raha tagastada.
VÕS § 218 lg 2, § 223, § 189 lg 1.
OÜ MORANDE SHOES ei 14.11.2018 6-1/18-003192-009 Morande Shoes OÜ: ostuhinna tagastamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-003192.pdf
Märkõnad: ostuhinna tagastamine
Tarbija pöördus kaks nädalat pärast saabaste ostu kaupleja poole, kuna jalatsid lasksid vett läbi. Kaupleja teostas jalatsitele ekspertiisi, mille käigus ei täheldatud voodril ega sisetaldadel märgumise tunnuseid ega muid tootmistehnoloogilisi kõrvalekaldeid. Tarbija poolt tellitud ekspertiis näitas, et jalatsitel esineb tootmisdefekt.
Komisjonis hindas erapooletu ekspert, et saapapealse ja talla vahel mingi vahe olemasolu ei oma tähendust. Saabastelt ei nähtu, et liimiühenduses oleks mingi vahe, kuhu saaks vesi koguneda. Saabastelt ei nähtu märgumisjälgi. Komisjon leidis, et jalatsitel tootmisdefekti ei esine ja tarbija avaldus tuleb jätta rahuldamata.
VÕS § 208 lg 4, VÕS § 217 lg 1, lg 2 p 6, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 223 lg 1
OÜ Leiukoht ei 14.11.2018 6-1/18-006173-019 OÜ Leiukoht: kahju hüvitamine kasutatud auto eest Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-006173.pdf
Märksõnad:kasutatud auto, kahju hüvitamine
Tarbija teostas peal ostu autole veel täiendava ülevaatuse, kus tuvastati mitmeid vigu ja asus peale seda ka koheselt vigu kõrvaldama. Tarbija pöördus ka kaupleja poole, et saada rahalist hüvitist, kuid summa suuruses kokkuleppele ei jõutud. Kaupleja arvates ei ole ta vigu tarbija eest varjanud ja tegemist on loomuliku kulumise käigus tekkinud vigadega, sest tarbija läbis lühikese aja jooksul 2000 km. Lisaks on tarbija teinud miitevajalike kulutusi. Komisjon otsustas tarbija nõude rahuldmata jätta. Tarbija alustas juba enne kauplejaga läbirääkimisi auto puuduste kõrvaldamist ja jätkas seda vaidluse ajal. Tarbija ei andnud kauplejale mõitlikku aega puuduste üle otsustamiseks. Isegi, kui kaupleja oleks vastutav, siis on tarbija kaotnud taganemisvõimalsuse, sest ta müüs auto edasi kolmandale isikule
VÕS § 222 lg 5, VÕS § 189, VÕS § 127 lg 2
NP autod OÜ ei 14.11.2018 6-1/18-006181-013 NP Autod OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-006181.pdf
Märksõnad: kasutatud auto, kahju hüvitamine
Ostetud autol purunes mootoririhm ja tarbija transportis auto teenindusse ja teavitas ka rikkest kauplejat. Kuna kaupleja lahendusi ei pakkunud, siis lasi tarbija auto remontida ja esitas kauplejale kahju hüvitamise nõude. Kaupleja oli seisukohal, et tarbijat teavitati müügilepingus, et auto ei ole müüdud koheseks kasutuselevõtuks ning tarbija pidi olema seetõttu teadlik auto olukorrast. Komisjon otsustas tarbija nõude rahuldada. Kaupleja ei ole tõendanud, et müügilepingu sõlmimisel lepiti tarbijaga kokku mootoririhma purunemine.SMS-i mittekättesaamist ei pea komisjon samuti reaalseks, sest samal numbril on pooled varem suhelnud. Müügilepingu üldised kirjeldused ei vabasta kauplejat vastutusest asja puuduste eest ja kui konkreetse puuduse olemasolus ei ole kokku lepitud, siis on tegemist varjatud puudusega.
VÕS § 218 lg 2,VÕS § 222 lg 5, VÕS § 101 lg 1 p 3, VÕS § 115 lg 1
DPK Invest OÜ jah 14.11.2018 6-1/18-006817-013 DPK Invest OÜ (autojärelmaks24): lepingust taganemine ja kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-006817.pdf
Märkõsnad: kasutatud auto, lepingust taganemine, kahju hüvitamine
Paari päeva pärast ostu selgus, et autol on tõsine mootoririke ja tarbija pöördus kaupleja poole, kes ei vastanud tarbija pöördumisele. Trabija tagastas auto kaupleja kontori juurde ja esitas tarbijakreediidilepingust taganemise ettevõttele, kellelt ta krediiti soovis. Komisjon asus seisukohale, et tarbija nõue kuulub rahuldamisele. Komisjoni arvates võis tarbija mõistlikult eeldada, et auto on sõidukorras ja kehtis kaupleja kohustus tõendada, et puudust ei esinenud müügimomendil. Kauplejal on kohustus tagastada tarbijakrediiti andnud ettevõttele raha ning tarbija võib keelduda krediidiettevõtte suhtes kohustuse täitmisest.
VÕS § 217 lg 1 ja lg 2 p 1, VÕS § 218 lg 2, VÕS 223 lg 1, VÕS § 414 lg 1 ja lg 2 ja lg 3
VaruosaGrupp OÜ ei 14.11.2018 6-1/18-007009-012 VaruosaGrupp OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007009.pdf
Märksõnad:auto varuosa, kahju hüvitamine
Tarbija ostis kauplejalt autole vahekasti, mis osutus defektseks ja kaupleja asendas selle ning lubas ka muud kulutused korvata, kuid ei teinud seda. Kaupleja viitas enda poolt väljastatud garantiikirjale, mille kohaselt varuosa transpordi, diagnostika, montaaži ja muid kulutusi ei hüvitata. Komisjon asus seisukohale, et tarbija nõue kuulub rahuldamisele, sest asja olemusest tulenevalt ei olnud tarbijal võimalik enne vahekasti paigaldamist teada saada, kas kaup on puudusega. Garantii peaks andma tarbijale seaduses sätestatust soodsama seisundi, mitte aga kitsendama tarbija õigusi. Kauplejal on kohustus kanda asja asendamisega seonduvad kulud.
VÕS § 230 lg 1, VÕS § 237 lg 1, VÕS § 222 lg 4
OÜ IPARTS ei 14.11.2018 6-1/18-007636-009 OÜ IPARTS (www.iparts.ee): lepingu täitmine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007636.pdf
Märkõsnad:auto varuosad, lepingu täitmine
Tarbija tellis kaupleja veebilehelt kaks auto esituld, kuid need tarniti talle ilma suunatulede pistikuteta. Tarbija oli seisukohal, et kuna pistikud olid kaupleja veebilehel toote juures fotol näha ja puudus ka info, et pistikud ei kuulu komplekti, siis oleks tal õigus saada koos esituledega ka pistikud. Kaupleja viitas tarbija õigusel kaup mittesobivuse korral tagastada ja pistikud komplekti ei kuulu, sest foto oli illustratiivne. Komisjon oli seisukohal, et tarbija nõue kuulub rahuldamisele ning kauplejal on kohustus esitada tarbijale lepingu eseme põhiomadused. Lisaks puudub kaupleja kodulehel info, et esituled kasutamiseks on vaja erladi soetada pistikud. Kuna lepingueelne teave oli müügilpeingu osask, siis tuleb kauplejal tarnida tarbijale pistikud.
VÕS § 52 lg 1 p 1, VÕS § 54 lg 1 p 4, VÕS § 54 lg 11, VÕS § 101 lg 1 p 1
AllePal OÜ ei 10.11.2018 6-1/18-007440-013 AllePal OÜ: leppetrahvi tühistamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-07440.pdf
Märksõnad: Leppetrahv, nõude alustuse tuvastamine
Tarbija vaidlustas kaupleja leppetrahvi selle eest, et ta ei ole osta.ee keskkonnas müüdud eset ostjale üle andnud. Tarbija väitis, et andis eseme ostjale käest kätte üle ja soovis trahvi tühistamist. Kaupleja väitis, et faktide alusel ei olnud tarbija eset teele pannud ostja poolt süsteemis kinnitatud transpordiviisil. Komisjon asus seisukohale, et tarbija rikkus tehingu lõpetamata jätmisega tüüptingimus ja leppetrahv on põhjendatud.
VÕS § 141, VÕS § 158 lg 1
CITYPARK EESTI OÜ ei 10.11.2018 6-1/18-007186-014 CITYPARK EESTI OÜ: leppetrahvi tagastamise nõue Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007186.pdf
Märksõnad: Leppetrahv, parkimine, parkimiskorraldus
Tarbija sõiduk oli pargitud puudega inimeste kohtadele, mille iga koht on märgistatud ka vastava märgistusega. Tarbija väitis, et info parkimiskorraldusest oli puudulik ning tal ei olnud võimalik aru saada, et neid kohti tohivad kasutada ainult puudega inimese parkimiskaardi omanikud, kes lastehaiglasse lähevad. Kaupleja määras tarbijale leppetrahvi. Tarbija nõudis trahvisumma tagastamist. Kaupleja hinnangul tarbija rikkus teadlikult parkimiskorda. Komisjon asus seisukohale, et tarbija ja kaupleja vahel tekkis lepingusuhe, tarbija rikkus lepingut ning tekkis alus leppetrahvi kohaldamiseks.
VÕS § 6 lg 1, VÕS § 29 lg 1, LS § 6 lg 2
Telia Eesti AS ei 09.11.2018 6-1/18-006733-012 Telia Eesti AS: telefoni ostuhinna tagastamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-006733.pdf
Märksõnad: nutitelefon, mobiiltelefon, Telia Eesti AS, ostuhinna tagastamine.
Sisu: Tarbija telefon oli mõnekuulise perioodi jooksul remondis kolmandat korda. Kaupleja ei olnud nõus enam tasuta telefoni remontima. Telefon on paremast küljest paindes, millest tingituna on tagakaas kergelt avatud; seadme ülemises paremas nurgas on muljumise jäljed; telefon on külgedelt määrdunud. Kirjeldatud vigastustel on reeglina mõju ka telefoni sisestele seadmetele (sh trükiplaadile), millele võivad tekkida mikropraod. Metallkorpuse deformeerumise tõttu võib olla vigastud ka põhiplaat. Tarbija teatas esmakordselt häiretest telefoni töös kauplejale rohkem kui kuue kuu möödumisel lepingu sõlmimisest, seega puudub alus eeldada, et mittevastavus oli olemas üleandmise ajal ning tarbijal lasub kohustus tõendada.
VÕS § 3 p 1, 208, 217 lg 2 p 2 ja 6, 218, 223 lg 1
ONOFF JAEKAUBANDUSE OÜ jah 09.11.2018 6-1/18-006221-007 Onoff Jaekaubanduse OÜ: arvuti ostuhinna tagastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-006221.pdf
Märksõnad: ostuhinna tagastamine
Tarbijal oli võimalik ostetud arvutit kasutada 43 päeva, kui arvutil tekkisid probleemid laadimisega, lisaks oli kuulda arvutist prõksumist. Kaupleja ei ole esile toonud, miks ei saanud korduvat riket parandada. Komisjon leidis, et tarbijale müüdud arvuti korduv remont ei ole andnud tulemusi. Sellega tekitatud ebamugavused on põhjendamatud ning hinnatavad müügilepingu olulise rikkumisena.
VÕS § 3 p 1, VÕS § 217 lg 2 p 2 ja 6, VÕS § 218, VÕS § 223 lg 1
Tartu Küttekontor OÜ ei 09.11.2018 6-1/18-007171-011 Tartu Küttekontor OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007171.pdf
Märksõnad: korteriomandi müügileping, kohustuse rikkumine
Poolte vahel on sõlmitud koretriomandi müügileping. Lepingus on sätestatud kaupleja kohustus lõpetada korteriomandi reaalosas pooleliolevad tööd. Kaupleja ei ole oma kohustust täitnud ja tarbija nõudis kohustuse rikkumisega seoses tekitatud kahju hüvitamist. Komisjon otsustas, et kaupleja on kohustust rikkunud ja hüvitis on sissenõutav.
VÕS § 101 lg 1 p 3, VÕS § 116 lg 2, VÕS § 655 lg 1
Dunstan Gold OÜ ei 09.11.2018 6-1/18-005910-012 Dunstan Gold OÜ: lepingust taganemine, kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-005910.pdf
Märksõnad: Kahju hüvitamine, lepingust taganemine, töövõtuleping
Tarbija andis kauplejale parandamiseks kuldsõrmuse. Parandamine ebaõnnestus - kaupleja rikkus sõrmusel olevad teemandid ja topaasi. Tarbija esitas ekspertarvamuse sõrmuse turuväärtuse kohta. Komisjon leidis, et kuivõrd samaväärset asja turult leida pole võimalik, on põhjendatud kahju põhjustajalt välja mõista sõrmuse harilik väärtus.
VÕS § 127 lg-d 1 ja 5, VÕS § 132 lg 1, VÕS § 635 lg 4, VÕS § 647 lg 1
Space Event OÜ ei 09.11.2018 6-1/18-006691-017 Space Event OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-006691.pdf
Märksõnad: droon, Space Event OÜ, Ülemiste keskuses asuv Gear7 kauplus, kahju hüvitamine.
Sisu: Vaidlust ei ole selles, et drooni üks mootoritest ei töötanud nõuetekohaselt, kuid vaidluse all on defekti põhjus. Tarbija ei nõustunud kaupleja väitega, et tegemist on toote ebaõigest kasutamisest tekkinud puudusega, mitte tootmisdefektiga. Seega tuli kauplejal tõendada, et vaidlusalune puudus on põhjustatud toote ebaõigest ekspluatatsioonist, mitte tootmisveast. Kaupleja ei ole seda teinud. Seadusest tuleneva tõendamiskohustuse täitmiseks tuli kauplejal küsida toote puuduse kohta erapooletult eriteadmistega isikult arvamust (ekspertiis). Komisjon peab nõuet põhjendatuks, kuna kaupleja jättis mootori defekti põhjused välja selgitamata ning defektse mootori vahetamata.
VÕS § 223 lg 1, 101 p 3, 127 lg 1, 128 lg 3.
Osaühing CITY ÕIGUSBÜROO ei 09.11.2018 6-1/18-007878-012 City Õigusbüroo OÜ: tagatise tagastamine ja maksehäire registrist kustutamine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007878.pdf
Märksõnad: tagatise tagastamine ja maksehäirete registrist kustutamine
Poolte vahel sõlmiti sõiduki rendileping perioodiga 27.11.2017-27.12.2017. Tarbija sõnul ta rendilepingut ei pikendanud, kuid tagastas sõiduki 10.01.2018, mille eest täiendavalt maksis. Kauplejaga lepiti kokku, et viimane saadab lisaks arvele ka arve leppetrahvi kohta, kuid mida tarbijale ei saadetud. Kaupleja väitel tagastati sõiduk veebruaris. Komisjon leidis, et kaebuse esitaja peab tõendama kaebuse aluseks olevaid asjaolusid. Tarbija ei ole tõendanud, et tagastas sõiduki 10.01.2018, millest tulenevalt on lepingu suulise sõlmimise riisiko antud juhul tarbijal.
VÕS § 100, VÕS § 101 lg 1 p 3, VÕS § 198, TsMS § 230
Ocean Air OÜ ei 09.11.2018 6-1/18-008273-010 Ocean Air OÜ: lepingust taganemise ja ostuhinna tagastamise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-008273.pdf
Märksõnad: Lepingust taganemine, ostuhinna tagastamine, väljaspool äriruume sõlmitud leping
Tarbija sõlmis väljaspool äriruume õhupuhastaja ostu-müügilepingu. Nädala pärast teavitas tarbija kauplejat müügilepingust taganemisest ja avaldas soovi toode tagastada. Kaupleja keeldus toodet tagasi võtmast põhjendusel, et toote esipaneel on kriibitud. Komisjon leidis, et tarbija taganemine lepingust on seaduslik, kauplejal on kohustus müüdud asi vastu võtta ja ostuhind tagastada.
VÕS 49 5, VÕS § 218 lg 1, VÕS § 218 lg 2, VÕS § 414
FFAM PREMIUM GROUP OÜ ei 09.11.2018 6-1/18-007169-014 FFAM PREMIUM GROUP OÜ: raha tagastamise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007169.pdf
Märksõnad: töövõtuleping, korteri remont, ettemaks, siduv eelarve
Tarbija sõlmis kauplejaga fikseeritud hinnaga töövõtulepingu korteri remondiks. Pärast põrandate demonteerimist esitas kaupleja tarbijale lisa hinnapakkumise. Kuivõrd remondi hind läks sellega liialt kõrgeks, soovis tarbija lepingu lõpetada ja ettemaksu osalist tagastamist. Kaupleja ei olnud nõus raha tagastama põhjendusel, et on kandnud kulusid. Komisjoni hinnangul ühtegi tõendit selle kohta, et tegemist oli ettenägematu töömahu suurenemisega ei ole kaupleja esitanud. Komisjon leidis, et tarbija on nõuet vähendanud selle võrra, millises osas kaupleja on lepingu täitnud. Tegemist on kaupleja tahtliku lepingurikkumisega ning lepingust taganemine on seaduslik ja hüvitise nõue on põhjendatud.
VÕS § 42 lg 1, VÕS § 116 lg 2, VÕS 639 lg 1, VÕS § 655 lg 1
osaühing Salman Šois ei 08.11.2018 6-1/18-006259-012 Salman Šois OÜ: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-006259.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija on ostnud e-poest www.salman.ee Boccia käekella, mis on vajanud korduvalt parandamist. Komisjon tugineb OÜ Kellamees arvamusele, mille kohaselt põhjustas kella numbrinäitajate lahti tuleku järsk löök, mille tagajärjel tekkis kella korpusele tugev mõlk. Uuesti pöördus tarbija kaupleja poole põhjusel, kuna kell oli saanud niiskust. Kaupleja tuvastas, et kellanupp oli välja tõmmatud ja võll, mille külge nupp oli kinnitatud oli roostes. Komisjon leidis, et tarbija avaldus tuleb jätta rahuldamata, kuna kaupleja on niiskuse eemaldanud ning kell töötab laitmatult.
VÕS § 217, VÕS § 116 lg 1, VÕS § 214 lg 2, VÕS § 101 lg 3
Antiik Shop OÜ ei 08.11.2018 6-1/18-007136-010 Antiik Shop OÜ: kahju hüvitamise nõue Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007136.pdf
Märksõnad: komisjonimüük, väärisesemed, lepingu täitmata jätmine, kahju hüvitamine.
Sisu: Tarbija andis Kaupleja antiigipoodi müüki 2 valgetähe teenetemärki ja 1 Punase Risti mälestusmärgi. Kaupleja tasus esemete eest üksnes väikeses osas ning jättis Tarbijale ülejäänud summa tasumata ega tagastanud Tarbija vara. Komisjoni hinnangul on Kauplejal kohustus tasuda Tarbijale kokkulepitud summa.
VÕS § 101 lg 1 p 3
RARA ARE Osaühing jah 07.11.2018 6-1/18-006108-007 RARA ARE OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-006108.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine
Tarbija poolt tellitud diivan jõudis kohale vale värvi ja vale kangaga. Tarbija maksis kauplejale 100.00 eurot juurde ja tellis müügisaalist teise diivani. Kuna uus diivan ei vastanud samuti tarbija ootustele, soovis ta lepingust taganeda ja saada diivani eest tasutud summa tagasi. Kaupleja on jätnud tänaseni tarbijale maksmata pool diivani maksumusest.
VÕS § 3 p 1, VÕS § 189 lg 1, TKS § 48 lg 6
AIG Europe Limited ei 07.11.2018 6-1/18-006707-011 AIG Europe Limited: reisikindlustus Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-006707.pdf
Märksõnad: kindlustushüvitise väljamaksmine, reisikindlustus, kindlustuskaitse, reisikaaslane, koos reisimine
Kindlustusandja oli seisukohal, et tarbija haigestumise tõttu ära jäänud reisi korral ei kuulu tarbija abikaasa lennupileti maksumus hüvitamisele, kui reisi kodumaalt ei alustatud koos. Lennureisid sihtkohta pidid toimuma eraldi päevadel, mis ei ole hinnatav koos reisimisena. Komisjon ei nõustunud kauplejaga selles, et koos reisimisena saab hinnata üksnes sellist ühist reisi, mis lähtub kindlustatu kodumaalt. Kuid reiside eesmärkide ja sihtkoha hilisem ühendamine ei muuda varasemaid erinevaid lennureise koos reisimiseks. Komisjon leidis, et tagasisuunal oli tegemist kaardiomaniku reisimisega koos abikaasaga ning kindlustuskaitse ulatus mõlemale reisijale ja reisikaaslase kindlustushüvitise väljamaksmise nõue on põhjendatud selle maksumusest 1/2 ulatuses.
VÕS § 422 lg 1, VÕS § 423 lg 1
AIG Europe Limited ei 07.11.2018 6-1/18-008311-011 AIG Europe Limited: reisikindlustus Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-008311.pdf
Märksõnad: kindlustushüvitise väljamaksmine, reisikindlustus, autorent
Tarbija planeeris 12-päevase perereisi, kuid lapse haigestumise tõttu jäi reis ära. Tarbija oli maksnud reisil kasutatavate teenuse eest, sh lennupiletid, majutus ja autorent. Kindlustusandja hüvitas lennupiletite ja majutuse maksumuse, kuid sõiduki rendi maksumusest üksnes 2/12 osa. Kindlustusandja oli seisukohal, et sõiduki renditasu on täies ulatuses hinnatav reisi sihtkohta ja tagasi jõudmiseks tehtava kulutusena ning et sõiduki kasutamise tasu reisi kestel, s o 12-päevasest rendiperioodist 10 päeva rendi maksumus hüvitamisele ei kuulu. Komisjon leidis, et kindlustusandja seisukoht ei ole kooskõlas kindlustatud riski, s o reisi tühistamist selgitava tingimusega. Renditasu jagamine proportsionaalselt reisi kestuse päevadega ei ole kooskõlas teenuse ja hüvitatava kahju olemusega.
Lisaks tõlgendatakse mitmeti tõlgendatavad asjaolud kindlustuse Hea Tava kohaselt kliendi kasuks. Komisjon asus seisukohale, et tarbija tasutud sõiduki rent kuulub täies ulatuses hüvitamisele.
VÕS § 422 lg 2, VÕS § 423 lg 1, VÕS § 476
Swedbank P&C Insurance AS ei 07.11.2018 6-1/18-001954-009 Swedbank P&C Insurance AS: kodukindlustus Tarbija kasuks Avaldatav otsus nr 6-1-18-001954.pdf
Märksõnad: kindlustushüvitise väljamaksmine
Pooled sõlmisid kodukindlustuse lepingu, millega kaupleja võttis enesele kohustuse kindlustada kindlustuskohas võimalikud riskid koguriskikindlustuse põhimõttel ning tarbijal tuleb maksta kokkulepitud ulatuses kindlustusmakseid. Tarbija elukohas toimus kindlustusjuhtum, mille tagajärjel tekkis kindlustatud hoone siseruumides veekahju. Kaupleja leiab, et katuse lekkekoht ei tekkinud kindlustusjuhtumi tagajärjel ning et katuse lekkekoha väljaselgitamise kulu ei ole hinnatav kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud kulutusena. Komisjon leiab, et tulenevalt VÕS § 423 lg 1 järgi on kindlustusjuhtum eelnevalt kokkulepitud sündmus, mille toimumise korral peab kindlustusandja täitma oma lepingust tuleneva täitmise kohustuse.
VÕS § 422 lg 1, VÕS § 423 lg 1 ja lg 2, VÕS § 488 lg 1
iSecurity OÜ ei 31.10.2018 6-1/18-007943-012 iSecurity OÜ (http://isecurity.ee/pood/), e-kaubandus, lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav otsus nr 6-118-007943-012.pdf
Märksõnad: 14-päevane tagastusõigus, nutikell, äpp'is registreerimine, e-kaubandus, lepingust taganemine.
Sisu: Kaupleja väitis, et kui tarbija vaatas kella Kaupleja juures üle, siis ei kehti talle 14-päevane tagastusõigus, kuigi tellimus tehti interneti vahendusel. Samuti väitis Kaupleja, et Tarbija on kella äpp-is registreerinud ja tal ei ole sellega midagi enam teha. Komisjon leidis, et Tarbijat tuleb enne lepingu sõlmimist teavitada, kui on mingi tingimus, miks toodet tagastada ei tohi (VÕS § 54 lg 1 p 5). Komisjon tuvastas, et sõlmitud leping vastab sidevahendi abil sõlmitud lepingu tunnustele VÕS § 52 lg 1 ja 2 tähenduses. Lepingu sõlmimine toimus sidevahendina internetti kasutades.
TKS § 40 lg 1-3; 57; 58; VÕS § 54 lg 1 p 5, 52 lg 1 ja 2
SHOPPA OÜ ei 30.10.2018 6-1/18-006919-013 Shoppa OÜ (e-kauplus www.shoppa.ee): lepingust taganemine, kauba kahjustus Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-006919.pdf
Märksõnad: e-kaubandus, müügileping, kahjustatud kaup, lepingust taganemine.
Sisu: Tarbija tellis veebikauplusest shoppa.ee elektriratta. Kauba kättesaamisel tarbija ei avanud kulleri juuresolekul pakendit ning hilisemal avamisel selgus, et kaup oli vigastatud. Kaupleja hinnangul tekkisid vigastused rattale tarbija valduses oleku ajal. Komisjoni hinnangul oli vaidlusalune ratas kahjustatud enne tarbijale üleandmist ja tarbijal on õigus lepingust taganeda.
VÕS § 208, § 52 lg 1 ja lg 2, § 218 lg 2, §5 6 lg 1`, § 56 lg 2` , § 189 lg 1
Kitechicks OÜ ei 30.10.2018 6-1/18-007131-012 Kitechicks OÜ: Lepingu ülesütlemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007131.pdf
Märksõnad: käsundusleping, koolitus, lepingu ülesütlemine, lohesurf, raha tagastamine
Tarbija tellis lohesurfi koolituse, mille praktiline osa jäi ebapiisava tuule tõttu toimumata. Tarbija soovis koolituse eest makstud raha tagastamist. Kaupleja tagastas tarbijale 60% koolituse maksumusest põhjendusel, et tarbija läbis koolituspäeval 40% koolitusmahust ehk koolituse teoreetilise osa. Komisjon leidis, et teenuse teoreetilise osa toimumata jäämine ei ole tõendatud ning kaupleja on tarbijale teenuse maksumusest 60% tagastamisega käitunud õiguspäraselt.
VÕS § 619, VÕS § 629 lg 3
RAHAUS OÜ ei 30.10.2018 6-1/18-007045-012 Rahaus OÜ: lepingu alusel tasutud hinna tagastamise nõue Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-007045.pdf
Märksõnad: Müügileping, kauba üleanmdata jätmine, lepingust taganemine, ettemaksu tagastamine.
Sisu: tarbijad tellisid kauplejalt mööbli, tasusid ettemaksu, kuid kaupleja tarbijatele kaupu üle ei andnud, raha ei tagastanud. Komisjoni hinnangul on tarbijad müügilepingutest taganenud ning kauplejal on kohustus tarbijatele tagastada kauba eest tasutud raha.
VÕS § 208 lg 4, § 116, § 189 lg 1
Sekron RMP OÜ ei 29.10.2018 6-1/18-005090-010 Sekron RMP OÜ: lepingu alusel tasutud hinna tagastamise ja viivise nõue Tarbija kasuks Avaldatav 6-1-18-005090.docx
Märksõnad: lepingust taganemine, viivis, lepingu alusel tasutud hinna tagastamise nõue
Sisu: tarbija ostis veebikeskkonna okidoki.ee kaudu kauplejalt kasutatud teleri, millel ilmnes puudus, kaupleja asendas teleri kallma toote vastu ning tarbija tasus hinnavahe. Asenduseks antud teleril ilmnes samuti puudus ning tarbija soovis lepingust taganeda. Kaupleja nõustus raha tagastamisega, kuid tagastas tarbijale üksnes pool kauba maksumusest. Komisjoni hinnangul on kauplejal kohustus tagastada tarbijale tema poolt tasutu täies ulatuses ning tarbija nõutud seadusest tulenev viivis.
VÕS § 208 lg 4, § 189, § 113 lg 1, § 94
OÜ MK Trade Baltic ei 26.10.2018 6-1/18-003565-011 MK Trade Baltic OÜ (www.rde.ee): lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-003565.pdf
Märksõnad: lepingust taganemine
Tarbija ostis kaupleja e-poest www.rde.ee e-lugeri. Mõne aja pärast keset raamatu lugemist läks lugeril pilt eest ära, mida ei olnud võimalik enam tagasi saada. Lisaks ei olnud arvutiga ühendades enam võimalik näha lugeri sisu. Kaupleja selgitab, et remondifirma tuvastas seadmel füüsilise kahjustuse jäljed, mis ei kuulu parandamisele tehase poolt ettenähtud garantiikorras. Komisjonile kaupleja poolt esitatud fotolt on näha lugeri paremal küljel defekti olemasolu. Tarbija ei ole esitanud komisjonile tõendeid, mis lükkaks ümber kaupleja poolt tuvastatud asjaolud.
VÕS § 208 lg 4,VÕS § 214 lg 2, VÕS § 101 lg 3, TKS § 9 lg 1
Kliimacentrum OÜ ei 25.10.2018 6-1/18-005008-011 Domeriale OÜ: lepingust taganemine Tarbija kahjuks Avaldatav Otsus 6-1-18-005008.pdf
Märksõnad: õhksoojuspump, lepingust taganemine
Tarbija seisukoht oli, et seade ei vasta väljareklaamitud näitajatele ja pumba jõudlus on miinuskraadidega lubatust väikesem. Komisjoni seisukoht oli, et avaldaja ja kaupleja vahel puudub võlasuhe, sest volitusest ei tulene õigust astuda tehingusse volitaja asemele ja ajada volitaja asja enda nimel. Tarbijal on ka puuduse tõendamise kohustus, mida ta teinud ei ole, mistõttu puuduvad tõendid, et õhksoojuspump oleks nõuetele mittevastav. Komisjoni hinnangul puudub ka nõuetekohane taganemisavaldus. Kokkuvõtvalt tuleb tarbija nõue jätta rahuldamata, sest müüja ei ole lepingut oluliselt rikkunud.
VÕS § 218
Optimus Mööbel OÜ ei 25.10.2018 6-1/18-006351-009 Optimus Mööbel OÜ (www.optimus24.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-006351.pdf
Märksõnad: diivan, ostusumma tagastamine
Tarbija tellis nurgadiivani, kuid pakendi avamisel selgus, et diiavnikate oli mitmest kohast rebenunud, samuti esines liimijälgi metallosadel. Kaupleja lubas uue diivani tarnida, millest tarbija palus eelnevalt teda teavitada, kuid kaupleja seda ei teinud. tarbija palus diivani välja jätta, sest see ei mahtunud trepikoja uksest sisse aga kaupleja viis diiavni siiski minema. Komisjon oli seisukohal, et tarbija pidi asendusdiivanit ootama ebamõistlikult kaua aega ning asendusdiivan on endiselt tarbijale kätte toimetamata. Kokkuvõtvalt on tegemist müügilepingu olulise rikkumisega ja kaupleja on kohustatud tarbijale tagastama ostusumma.
VÕS § 116 lg 1, VÕS § 223 lg 2, VÕS § 189 lg 1
osaühing Optiline Grupp ei 24.10.2018 6-1/18-007326-013 Optiline Grupp OÜ (www.pereoptika.ee): lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007326.pdf
Märksõnad: ostusumma tagastamine
Tarbija on pöördunud korduvalt kaupleja poole pretensiooniga ostetud prillide kvaliteedi osas, väites, et prilliklaasid on halvasti fikseeritud. Pärast viimast kaupleja poole pöördumist avastas tarbija taas, et klaasid liiguvad prilliraamis ning on halvasti kinnitatud. Komisjon leidis, et antud asjas on tarbija korduvalt kaupleja poole pretensiooniga pöördunud ning asja parandamine ebaõnnestus, mistõttu on tarbijal õigus lepingust taganeda ja nõuda ostuhinda tagasi.
VÕS § 218 lg 2, VÕS § 222 lg 1, VÕS § 223 lg 1 ja lg 2, VÕS § 189 lg 1
Teistmoodi OÜ ei 24.10.2018 6-1/18-007347-006 Teistmoodi OÜ (www.teistmoodi.ee): lepingu täitmine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007347.pdf
Märksõnad: lepingu täitmine või lepingu alusel tasutud hinna tagastamise nõue
Tarbija tellis e-poest www.teistmoodi.ee kaupa. Kaupleja ei ole tarbijale kaupa saatnud ega tagastanud lepingu alusel tasutud summat. Tulenevalt eeltoodust on kaupleja oma lepingulisi kohustusi rikkunud ning tarbijal on õigus nõuda kauplejalt tellitud kauba üleandmist.
VÕS § 52, VÕS § 208 lg 4, VÕS § 108 lg 2
IRK ArvutiAbi OÜ ei 24.10.2018 6-1/18-004722-015 Komisjoni otsus avaldamiseks Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-004722.pdf
Märksõnad: telefoni remont, kahju hüvitamine
Tarbija tellis telefoni ekraani vahetuse ja andis kauplejale ka enda poolt ostetud ekraani, kuid peale ekraani vahetust lakkas telefon töötamast. Tarbija soovis kauplejalt telefoni asendamist, kuid kaupleja ei nõustunud sellega. Kaupleja oli seisukohal, et puuduse põhjuseks on tarbija poolt toodud mitteoriginaal varuosa. Kaupleja keeldus ka telefoni tagastamisest. Komisjon asus seisukohale, et kuna kaupleja võttis tarbija toodud ekraani vastu ja asus tööd teostama ning omapoolseid märkusi ei esitanud, siis puudub alus kaupleja vastutusest vabastamiseks materjali ebasobivuse tõttu. Tarbija nõuet vähendati, kuid kaupleja peab tasuma telefoni maksumuse koos ekraani maksumusega. Kaupleja poolt esitatud kahjuhüvitamise mahaarvamiseks alust ei ole.
VÕS § 635 lg 1 ja lg 4, VÕS § 642 lg 3, VÕS 101 lg 1 p 3, VÕS § 127 lg 1
Serre OÜ ei 23.10.2018 6-1/18-005479-012 Serre OÜ: tasunõude puudumise tuvastamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-005479.pdf
Märksõnad: tasunõude puudumise tuvastamine
Tarbija tellis kauplejalt metallist aia koos paigaldusega. Aia paigalduse käigus tekkis mitmeid probleeme, peamise tööd takistava probleemina toovad pooled esile aia perimeetri maapinna märkimisväärse kalde. Postiaukude puurimine, postide paigaldamine ja betoneerimine ebaõnnestus. Tarbija ütleb, et postid on ebaõige paigalduse tõttu rikutud, postidel on betooni jäägid ning paigaldusest ja väljavõtmisest on tekkinud kahjustused. Kaupleja väidab, et metallpostide taastamine on võimalik, kuid nende puhastamine ja uuesti värvimine on märkimisväärne kulu. Kaupleja möönab, et töö ebaõnnestus ega nõua selle eest tasu, kuid on seisukohal, et tarbija peab maksma postide eest. Komisjon nõustub tarbijaga selles, et töövõtja pidi spetsialistina oskama ette näha kaldes maapinnale aiapostide paigaldamise eripära ja sellest tulenevat mõju aia kõrgusele, samuti võimalike erinevate tehnoloogiliste ja materjalide kasutamise vajadust. Komisjoni hinnangul on kaupleja jätnud oodatava tulemuse saavutamiseks vajalik eeltöö tegemata; hoolsuskohustust järgiv töövõtja pidi poolte kirjeldatud asjaolusid ette nägema ja nende mõjuga arvestama.
VÕS § 635, VÕS § 641, VÕS § 646 lg 1
Dlb Trading OÜ ei 23.10.2018 6-1/18-007336-010 Dlb Trading OÜ (www.kaup24.ee): toote paigaldusjuhend Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-007336.pdf
Märksõnad: toote paigaldusjuhend
Tarbija on ostnud kauplejalt köögivalamu ning sai kauplejalt kaasa teise tootja võõrkeelse paigaldusjuhendi koos paigaldust selgitava videoga. Tarbija väidab, et teise tootja võõrkeelne juhend ja video ei ole temale müüdud valamu paigaldamisel kasutatavad, kuna toodete kinnitused on erinevad. Komisjon nõustub tarbijaga, et teise tootja universaalse, võõrkeelse juhendi ja/või video üleandmine ei ole müüja lepingulise kohustuse täitmiseks piisav.
VÕS § 211 lg 1, VÕS § 217 lg 1, VÕS § 101 lg 1 p 1, VÕS § 108
Wraith Invest OÜ ei 23.10.2018 6-1/18-004470-015 Wraith Invest OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-004470.pdf
Märksõnad: kahju hüvitamine
Pooltel esineb vaidlus selle üle, kas kauplejal lasus menetluse kestel kohustus tagada tarbijalt remondiks vastuvõetud niiduki säilitamine või mitte. Tarbija on seisukohal, et müüja pidi tagama muruniiduki säilimise kuni vaidlus laheneb. Kaupleja tugineb müügieseme utiliseerimisel tüüptingimustele, mille järgi hoitakse tarbijale saadetud esemeid, mille vastuvõtmisest on keeldutud 3 kuu kestel. Komisjon asus seisukohale, et kauplejal puudus õigus utiliseerida tema valduses olnud tarbija muruniiduk. Kui eseme säilitamise kulu muutub ebamõistlikult suureks võib kaupleja asja müüa, tagades selle omanikule võimalikult soodsa tagajärje. Antud juhul on kaupleja niiduki utiliseerimisega rikkunud oma kohustust ja põhjustanud sellega tarbijale kahju.
VÕS § 229 lg 1 ja lg 2, VÕS § 125 lg 1, VÕS § 101 lg 1 p 3, VÕS § 127 lg 1, TsÜS § 4
MobiiliAbi OÜ ei 19.10.2018 6-1/18-005795-011 Mobiiliabi OÜ: lepingust taganemine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus 6-1-18-005795.pdf
Märksõnad: telefoni remont, lepingust taganemine.
Tarbija soovis telefoni ekraani ja korpuse vahetust ning kaupleja lubas tarnida varuosad 2-3 nädala jooksul,kuid kaupleja ei suutnud varuosai tarnida ka 7 nädala jooksul, mistõttu soovis tarbija ettemaksu tagastamist. Kaupleja ettemaksu tagastamisest keeldus algselt,kuid hiljem lubas sellest kinni pidada diagnostikatasu. Komisjon oli seisukohal,et tarbija nõue tuleb rahuldada,sest varuosade tarne eest ei vastuta tarbija ja remondiks kulunud aeg 7 nädalat ei ole mõistlik. Kaupleja on rikkunud lepingut ega ole ka esitanud tõendeid erakorraliste asjaolude kohta, mille tõttu esines takistus. Lepingust taganemise ajaks ei olnud tarbijal alust eeldada,et kaupleja kavatseb üldse lepingut täitma asuda. Kokku ei lepitud eraldi ka diagnostikatasus, mistõttu ei olnud kokkulepet,et diagnostikatasu kuulub igal juhul tasumisele.
VÕS § 635 lg 1 ja lg 4, VÕS § 101 lg 1 p 4, VÕS § 82 lg 3, VÕS § 116
Leiti 2069 otsust1 2 3 .. 52